რა დროს გამოიყენება კუპრუკელ D4 ამპულები (ნატუროპათი)?