რა დროს გამოიყენება ნატურ 2 (ვაგინალური კრემი)(ნატუროპათი)?