რა დროს გამოიყენება ომეოფორმულა 3 (კანის ლიფტინგი)?