რა დროს გამოიყენება პაპილომა ვირუსის ტრანსფერ ფაქტორი D7 (ნატუროპათი)?