რა დროს გამოიყენება პროპიონიბაქტერიუმ ავიდუმ D5 კაფსულები (ნატუროპათი)?