რა დროს გამოიყენება ფოლიკულმასტიმულირებელი ჰორმონი (ნატუროპათი)?