რა დროს გამოიყენება ყივანახველა-დიფტერია-ტეტანუსის ვაქცინა?