ტოლპერიზონი – – tolperisone

ლალი დათეშიძის პროექტით 1996 წლიდან. აქტიური ნივთიერებები, ბრუტო, ქიმიური და სტრუქტურული ფორმულები, ფარმაკოლოგიური და ნოზოლოგიური ჯგუფები, ჯენერიკები, გამოხმაურებები, დაიჯესტები

ქიმიური დასახელება:
2-მეთილ-1-(4-მეთილფენილ)-3-(1-პიპერიდინილ)-1-პროპანონი (ჰიდროქლორიდის სახით)

ბრუტო ფორმულა:
C16H23NO

ფარმაკოლოგიური ჯგუფები:
ნერვ-კუნთოვან გადაცემაზე მოქმედი საშუალებები

ნოზოლოგიური ჯგუფები:
G04 – ენცეფალიტი, მიელიტი და ენცეფალომიელიტი; G24 – დისტონია; G25.9 – ექსტრაპირამიდული და მოძრაობის დარღვევა, დაუზუსტებელი; G35 – გაფანტული სკლეროზი; G80 – ბავშვთა ცერებრული დამბლა; G80.0 – სპასტიური ცერებრული დამბლა; G93.4 – ენცეფალოპათია, დაუზუსტებელი; G99.2 – მიელოპათია იმ დაავადებების დროს, რომლებიც შეტანილია სხვა რუბრიკებში; G24.8.0*- კუნთის ჰიპერტონუსი; I64 – ინსულტი, რომელიც არ არის დაზუსტებული  როგორც სისხლჩაქცევა ან ინფარქტი; I70.2 – კიდურების არტერიების ათეროსკლეროზი; I73.0 – რეინოს სინდრომი; I73.1 – მაობლიტირებელი თრომბანგიიტი (ბერგერის დაავადება); I73.8 – პერიფერიული სისხლძარღვების სხვა დაზუსტებელი დაავადებები; I79.2 – პერიფერიული ანგიოპათია იმ დაავადებების დროს, რომლებიც შეტანილია სხვა რუბრიკებში; M19.9 – ართროზი, დაუზუსტებელი; M34 – სისტემური სკლეროზი; M47 – სპონდილოზი; M47.8 – სხვა სპონდილოზები; M54.4 – ლუმბაგო იშიასთან ერთად; M62.4 – კუნთის კონტრაქტურა; R25.2 – კრუნჩხვა და სპაზმი; R26.2 – სიარულის გაძნელება, რომელიც არ არის შეტანილი სხვა რუბრიკებში; Z54.0 – გამოჯანმრთელების მდგომარეობა ქირურგიული ჩარევის შემდეგ; Z100* – ქირურგიული პრაქტიკა

ჯენერიკები:

გაფრთხილება