ტრაზოდონის ჰიდროქლორიდი – trazodone hydrochloride

ლალი დათეშიძის პროექტით 1996 წლიდან. აქტიური ნივთიერებები, ბრუტო, ქიმიური და სტრუქტურული ფორმულები, ფარმაკოლოგიური და ნოზოლოგიური ჯგუფები, ჯენერიკები, გამოხმაურებები, დაიჯესტები

ქიმიური დასახელება:
2-[3-[4-(3-ქლორფენილ)-1-პიპერაზინილ]პროპილ]-1,2,4-ტრიაზოლო[4,3-a]პირიდინ-3(2Н)-ონი (ჰიდროქლორიდის სახით)

ბრუტო ფორმულა:
C19H22ClN5O

ფარმაკოლოგიური ჯგუფები:
ანტიდეპრესანტები

ნოზოლოგიური ჯგუფები:
F13 – სედაციური და საძილე საშუალებების მიღების შედეგად გამოწვეული ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობები; F32 – დეპრესიული ეპიზოდი; F33 – რეკურენტული დეპრესიული აშლილობა; F34.1 – დისთიმია; F41.2 – შერეული შფოთვითი და დეპრესიული აშლილობა; F52.0 – სექსუალური ლტოლვის დაქვეითება   ან არარსებობა; R52 – ტკივილი, რომელიც არ არის შეტანილი სხვა რუბრიკებში; Z50.2 – რეაბილიტაცია ალკოჰოლიზმის დროს; Z50.3 – რეაბილიტაცია ნარკომანიის დროს

ჯენერიკები:

გაფრთხილება