ჰიდროქსიზინი HCL – Hydroxyzine HCL

ლალი დათეშიძის პროექტით 1996 წლიდან. აქტიური ნივთიერებები, ბრუტო, ქიმიური და სტრუქტურული ფორმულები, ფარმაკოლოგიური და ნოზოლოგიური ჯგუფები, ჯენერიკები, გამოხმაურებები, დაიჯესტები

ქიმიური დასახელება:
2-[2-[4-[(4-ქლორფენილ)ფენილმეთილ]-1-პიპერაზინილ]ეტოქსი]ეთანოლი

ბრუტო ფორმულა:
C21H27ClN2O2

ფარმაკოლოგიური ჯგუფები:
ანქსიოლიტიკები

ნოზოლოგიური ჯგუფები:
F10.3 – აბსტინენტური მდგომარეობა; F41 – სხვა შფოთვითი აშლილობები; F41.1 – გენერალიზებული შფოთვითი აშლილობა; F45 – სომატოფორმული აშლილობები; F48 – სხვა ნევროზული აშლილობები; L29 – ქავილი; R45.1 – მოუსვენრობა და შფოთვა; R45.4 – გაღიზიანებადობა და მრისხანება; Z60.0 – ცხოვრების სტილის ცვლილებასთან ადაპტაციის პრობლემები; Z98.8 – ოპერაციის შემდგომი სხვა დაზუსტებული მდგომარეობები; Z100* – ქირურგიული პრაქტიკა

ჯენერიკები:

გაფრთხილება