აქტიური ნივთიერებები – A B C

პრეპარატების ანბანური საძიებელი

ა ბ გ დ / ე ვ ზ თ ი კ / ლ მ ნ ოპ ჟ რ ს ტ / უ ფ ქ ღ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ

A B C / D E F G H / I J K L M N / O P Q R S / T U V W X Y Z


A

 1. aceclofenacაცეკლოფენაკი
 2. acenocoumarolაცენოკუმაროლი
 3. acetarsolაცეტარსოლი
 4. acetylaminonitropropoxybenzeneაცეტილამინონიტროპროპოქსიბენზენი
 5. acetylcysteineაცეტილცისტეინი
 6. acetylsalicylic acidაცეტილსალიცილის მჟავა
 7. aciclovirაციკლოვირი
 8. acidum boricumბორის მჟავა
 9. aclidinium bromideაკლიდინის ბრომიდი
 10. acrivastineაკრივასტინი
 11. agomelatinაგომელატინი
 12. albendazoleალბენდაზოლი
 13. Albuminალბუმინი
 14. alendronic acidალენდრონის მჟავა
 15. allopurinolალოპურინოლი
 16. alprazolamალპრაზოლამი
 17. aluminium phosphateალუმინის ფოსფატი
 18. aluminum hydroxideალუმინის ჰიდროქსიდი
 19. amantadine sulfasამანტადინის სულფატი
 20. amikacin sulfateამიკაცინის სულფატი
 21. aminophyllineამინოფილინი
 22. amiodaroneამიოდარონი
 23. amisulprideამისულპრიდი
 24. amlodipineამლოდიპინი
 25. ammonium chlorideამონიუმის ქლორიდი
 26. amoxicillinამოქსიცილინი
 27. ampicillinამპიცილინი
 28. amytriptilineამიტრიპტილინი
 29. anastrozoleანასტროზოლი
 30. apixabanაპიქსაბანი
 31. aprotininაპროტინინი
 32. arbidolარბიდოლი
 33. articaineარტიკაინი
 34. ascorbic acidასკორბინის მჟავა
 35. atenololატენოლოლი
 36. atorvastatinატორვასტატინი
 37. azapentaceneაზაპენტაცენი
 38. azelastineაზელასტინი
 39. azithromycinაზითრომიცინი
 40. azythromycinაზითრომიცინი

B

 1. beclometasoneბეკლომეტაზონი
 2. bendamustineბენდამუსტინი
 3. benfotiamineბენფოთიამინი
 4. benzalkonium chlorideბენზალკონიუმის ქლორიდი
 5. benzocaineბენზოკაინი
 6. benzoyl peroxideბენზოილ პეროქსიდი
 7. benzydamine hydrochlorideბენზიდამინის ჰიდროქლორიდი
 8. benzylbenzoatბენზილბენზოატი
 9. benzylpenicillinბენზილპენიცილინი
 10. betahistineბეტაჰისტინი
 11. betamethasoneბეტამეთაზონი
 12. betaxololბეტაქსოლოლი
 13. bevacizumabბევაციზუმაბი
 14. bicalutamideბიკალუტამიდი
 15. biclotymolბიკლოთიმოლი
 16. bilastineბილასტინი
 17. bisacodylბისაკოდილი
 18. bismuthate tripotassium dicitrateბისმუთის ტრიკალიუმ დიციტრატი
 19. bisoprololბისოპროლოლი
 20. bleomycinბლეომიცინი
 21. bortezomibბორტეზომიბი
 22. brimonidineბრიმონიდინი
 23. brinzolamideბრინზოლამიდი
 24. bromazepamბრომაზეპამი
 25. bromhexine hydrochlorideბრომჰექსინის ჰიდროქლორიდი
 26. bromocriptineბრომოკრიპტინი
 27. budesonideბუდესონიდი
 28. bupivacaineბუპივაკაინი
 29. buspironeბუსპირონი
 30. butamirateბუტამირატი

C

 1. cabergolineკაბერგოლინი
 2. caffeineკოფეინი
 3. calcipotriolკალციპოტრიოლი
 4. calcitoninკალციტონინი
 5. calcitriolკალციტრიოლი
 6. calcium carbonateკალციუმის კარბონატი
 7. calcium chlorideკალციუმის ქლორიდი
 8. calcium dobezilateკალციუმის დობეზილატი
 9. calcium folinateკალციუმის ფოლინატი
 10. calcium gluconateკალციუმის გლუკონატი
 11. camphoraeქაფური
 12. candesartan cilexetilკანდესარტანის ცილექსეტილი
 13. capsaicinკაპსაიცინი
 14. captoprilკაპტოპრილი
 15. carbamazepineკარბამაზეპინი
 16. carbomerკარბომერი
 17. carboplatinკარბოპლატინი
 18. carvedilolკარვედილოლი
 19. cefaclorცეფაკლორი
 20. cefalexinცეფალექსინი
 21. cefazolinცეფაზოლინი
 22. cefepimeცეფეპიმი
 23. cefiximeცეფიქსიმი
 24. cefoperazoneცეფოპერაზონი
 25. cefotaximeცეფოტაქსიმი
 26. cefpodoximeცეფპოდოქსიმი
 27. ceftazidimeცეფტაზიდიმი
 28. Ceftibutenცეფტიბუტენი
 29. ceftriaxoneცეფტრიაქსონი
 30. cefuroximeცეფუროქსიმი
 31. celecoxibცელეკოქსიბი
 32. cetirizineცეტირიზინი
 33. charcoal activatedგააქტივებული ნახშირი
 34. chloramphenicolქლორამფენიკოლი
 35. chlordiazepoxydeქლორდიაზეპოქსიდი
 36. chlorhexidineქლორჰექსიდინი
 37. chloropyramine hydrochlorideქლოროპირამინის ჰიდროქლორიდი
 38. chloroquineქლოროქინი
 39. chlorprothixeneქლორპროთიქსენი
 40. chlortalidoneქლორტალიდონი
 41. choline alfoscerateქოლინის ალფოსცერატი
 42. choline alfoscerateქოლინის ალფოსცერატი
 43. choline salicylateქოლინის სალიცილატი
 44. chondroitin sulfateქონდროიტინის სულფატი
 45. chymotrypsinქიმოტრიპსინი
 46. ciclopiroxolamineციკლოპიროქსოლამინი
 47. ciclosporinციკლოსპორინი
 48. cinnarizineცინარიზინი
 49. ciprofloxacinციპროფლოქსაცინი
 50. cisplatinცისპლატინი
 51. citalopramციტალოპრამი
 52. citicolineციტიკოლინი
 53. citrulline malateციტრულინის მალატი
 54. clarithromycinკლარითრომიცინი
 55. clindamycinკლინდამიცინი
 56. clobetasolკლობეტაზოლი
 57. clomiphene citrateკლომიფენის ციტრატი
 58. clonazepamკლონაზეპამი
 59. clonidineკლონიდინი
 60. clopidogrelკლოპიდოგრელი
 61. clotrimazoleკლოტრიმაზოლი
 62. cocarboxylaseკოკარბოქსილაზა
 63. colecalciferolქოლეკალციფეროლი
 64. crataegusკუნელი
 65. cromoglicic acidკრომოგლიცის მჟავა
 66. cyanocobalaminციანკობალამინი
 67. cyclopentolateციკლოპენტოლატი
 68. cytarabineციტარაბინი
 69. cytisineციტიზინი