აქტიური ნივთიერებები – O P Q R S

პრეპარატების ანბანური საძიებელი

ა ბ გ დ / ე ვ ზ თ ი კ / ლ მ ნ ოპ ჟ რ ს ტ / უ ფ ქ ღ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ

A B C / D E F G H / I J K L M N / O P Q R S / T U V W X Y Z


O

 1. octreotideოქტრეოტიდი
 2. ofloxacinოფლოქსაცინი
 3. olanzapineოლანზაპინი
 4. omeprazoleომეპრაზოლი
 5. ondansetronონდანსეტრონი
 6. orlistatორლისტატი
 7. ornidazoleორნიდაზოლი
 8. oseltamivirოზელტამივირი
 9. otilonium bromideოტილონიუმის ბრომიდი
 10. oxacillinოქსაცილინი
 11. oxaliplatinოქსალიპლატინი
 12. oxazepamოქსაზეპამი
 13. oxybutyninოქსიბუტინინი
 14. oxymetazolineოქსიმეტაზოლინი
 15. oxytocinოქსიტოცინი

P

 1. paclitaxelპაკლიტაქსელი
 2. pancreatineპანკრეატინი
 3. pantoprazoleპანტოპრაზოლი
 4. papaverine hydrochlorideპაპავერინი
 5. paracetamolპარაცეტამოლი
 6. paroxetineპაროქსეტინი
 7. pentoxifyllineპენტოქსიფილინი
 8. perindoprilპერინდოპრილი
 9. permethrinპერმეთრინი
 10. phenazoneფენაზონი
 11. phenibutფენიბუტი
 12. phenobarbitalფენობარბიტალი
 13. phenylbutazoneფენილბუტაზონი
 14. phenylephrineფენილეფრინი
 15. phosphocreatineფოსფოკრეატინი
 16. Phytomenadioneფიტომენადიონი
 17. pilocarpineპილოკარპინი
 18. pioglitazoneპიოგლიზატონი
 19. pipecuronium bromideპიპეკურონიუმის ბრომიდი
 20. pipemidic acidპიპემიდიკის მჟავა
 21. piperacillinპიპერაცილინი
 22. piracetamპირაცეტამი
 23. piribedilპირიბედილი
 24. piroxicamპიროქსიკამი
 25. platyphylline hydrotartrateპლატიფილინის ჰიდროტარტრატი
 26. policresulenპოლიკრეზულენი
 27. Polymyxin B sulfateპოლიმიქსინ B სულფატი
 28. Pramipexoleპრამიპექსოლი
 29. prednizoloneპრედნიზოლონი
 30. pregabalinპრეგაბალინი
 31. prenoxdiazineპრენოქსდიაზინი
 32. prilocaineპრილოკაინი
 33. procaineპროკაინი
 34. progesteronპროგესტერონი
 35. propafenoneპროპაფენონი
 36. propofolპროპოფოლი
 37. propranololპროპრანოლოლი
 38. proxymetacaineპროქსიმეტაკაინი
 39. pseudoephedrineფსევდოეფედრინი
 40. pyrantelპირანტელი
 41. pyridostigmin bromideპირიდოსტიგმინის ბრომიდი
 42. pyridoxineპირიდოქსინი
 43. pyritinolპირიტინოლი

Q

 1. quetiapineქვეტიაპინი
 2. quifenadineქვიფენადინი
 3. quinaprilქვინაპრილი

R

 1. rabeprazoleრაბეპრაზოლი
 2. racecadotrilრაცეკადოტრილი
 3. ramiprilრამიპრილი
 4. ranitidineრანირიდინი
 5. ranolazineრანოლაზინი
 6. repaglinideრეპაგლინიდი
 7. retinol acetateრეტინოლის აცეტატი
 8. retinol palmitateრეტინოლის პალმიტატი
 9. ribavirinრიბავირინი
 10. riboflavinრიბოფლავინი
 11. rifampicinრიფამპიცინი
 12. rimantadini hydrochloridumრიმანტადინის ჰიდროქლორიდი
 13. risperidoneრისპერიდონი
 14. rituximabრიტუქსიმაბი
 15. ropinirolროპინიროლი
 16. ropivacainროპივაკაინი
 17. rosuvastatinროზუვასტატინი
 18. roxithromycinროქსითრომიცინი
 19. rutinრუტინი

S

 1. salbutamolსალბუტამოლი
 2. salicylic acidსალიცილის მჟავა
 3. salmeterolსალმეტეროლი
 4. secnidazoleსეკნიდაზოლი
 5. selegilineსელეგილინი
 6. sertaconazoleსერტაკონაზოლი
 7. sertralineსერტრალინი
 8. sildenafilსილდენაფილი
 9. simethiconeსიმეთიკონი
 10. simvastatinსიმვასტატინი
 11. sodium citrateნატრიუმის ციტრატი
 12. sodium cromoglicateნატრიუმის კრომოგლიკატი
 13. sodium nitroprussideნატრიუმის ნიტროპრუსიდი
 14. sodium picosulfateნატრიუმის პიკოსულფატი
 15. sofosbuvirსოფოსბუვირი
 16. solifenacinსოლიფენაცინი
 17. somatropinსომატროპინი
 18. spiramycinსპირამიცინი
 19. spironolactoneსპირონოლაქტონი
 20. streptokinaseსტრეპტოკინაზა
 21. streptomycinსტრეპტომიცინი
 22. sulfacetamideსულფაცეტამიდი
 23. sulfanilamideსულფანილამიდი
 24. sulfathiazoleსულფათიაზოლი
 25. sulodexideსულოდექსიდი
 26. sulpirideსულპირიდი
 27. sultamicillineსულტამიცილინი
 28. sumatriptanსუმატრიპტანი