იცით მაჟეზიკი-სანოველს რა გვერდითი მოვლენები აქვს?