პრეპარატების ჩვენებები – ლ

.

1 – 9/A – Z/ ა / ბ / გ / დ / ე ვ ზ / თ ი / / / მ ნ / / / / ტ უ / ფ ქ ღ ყ / შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ


 1. ლაგოზა კაფსულები
 2. ლავომაქსი
 3. ლაზოლექსი
 4. ლაზოქსოლ ბეიბი
 5. ლაილენონი
 6. ლამიზილი® (ტაბლეტები)
 7. ლამიკარინი
 8. ლამინარია
 9. ლან-30
 10. ლანსოლი
 11. ლანსოპრაზოლი
 12. ლანტიგენი B
 13. ლანტიჯენ B
 14. ლანტოროლი
 15. ლარიპრონტი
 16. ლარიფიკელ D4 კაფსულები (ნატუროპათი)
 17. ლარიფიკელ D5 ამპულები
 18. ლარიფიკელ D5 წვეთები (ნატუროპათი)
 19. ლატენსინ D4 ამპულები (ნატუროპათი)
 20. ლატენსინ D4 კაფსულები (ნატუროპათი)
 21. ლატენსინ D6 ამპულები (ნატუროპათი)
 22. ლატენსინ D6 კაფსულები (ნატუროპათი)
 23. ლატიკორტი
 24. ლაქტალი
 25. ლაქტო-G
 26. ლაქტო-გრეიპფრუტი
 27. ლაქტულოზა
 28. ლაციდოფილ®-WM
 29. ლეგალონი 140
 30. ლეგარი
 31. ლევამიზოლი
 32. ლევეტირაცეტამი
 33. ლევეტრიმი
 34. ლევიტრა
 35. ლევოგრა
 36. ლევო-დენკი 250
 37. ლევომაკი
 38. ლევომეკოლი
 39. ლევომიცეტინი
 40. ლევოფლოქსი
 41. ლეკოკლარი
 42. ლეკოკლარი
 43. ლეპონექსი
 44. ლეპტოსპერმუსანი წვეთები (ნატუროპათი)
 45. ლეპტუცინ D6 კაფსულები (ნატუროპათი)
 46. ლერივონი
 47. ლერონი
 48. ლესკოლი® XL
 49. ლესპენეფრილი
 50. ლეტირამი
 51. ლეტრომასტი
 52. ლექსოტანი
 53. ლექსოტანილი
 54. ლიბექსინი
 55. ლიბიგრანი™
 56. ლიდოკაინი – ჰუმანითი
 57. ლიდოკაინი 1% და 2%
 58. ლიდოკაინი® აეროზოლი
 59. ლიდოკაინი®
 60. ლიდოკაინის ჰიდროქლორიდი
 61. ლივ 52
 62. ლივ-ანგინი
 63. ლივაროლი
 64. ლივერა
 65. ლივერვიტი
 66. ლივერინი
 67. ლივიალი
 68. ლივიფლორი
 69. ლივოლაიტი
 70. ლიზიგამა
 71. ლიზიგამა
 72. ლიზიგამა
 73. ლიზიგამა
 74. ლიზინოკორ H
 75. ლიზინოკორი
 76. ლიზინოპრილი გრინდექსი
 77. ლიზინოპრილი
 78. ლიზლი
 79. ლიზობაქტი
 80. ლითიუმელი
 81. ლითორექსი
 82. ლიკაცინი
 83. ლიმენდა
 84. ლიმფავენი
 85. ლიმფომიოზოტი
 86. ლინდინეტი
 87. ლინექსი
 88. ლინკოცინი
 89. ლინფ რეგ(ნატუროპათი)
 90. ლიოტონი 1000 გელი
 91. ლიპიდონორმი
 92. ლიპოვენოსი
 93. ლიპოფუნდინი
 94. ლიპრიმარი
 95. ლიპსოსალი
 96. ლირიკა
 97. ლისტენონი
 98. ლიუკრინ დეპო
 99. ლიქუნორმი
 100. ლოგესტი
 101. ლოდიგრელი
 102. ლოდოზი
 103. ლოენზარი სანოველი
 104. ლოვასტატინი
 105. ლოზაპი
 106. ლოკოიდი
 107. ლოკრენი
 108. ლომექსი ორალური წვეთი
 109. ლომექსი რბილი კაფსულა
 110. ლომექსინი
 111. ლომილანი
 112. ლომპასარი
 113. ლომუსტინი
 114. ლონდრომაქსი
 115. ლოპედიუმი
 116. ლოპერამიდი
 117. ლოპიგროლი
 118. ლოპრესორი
 119. ლორანექსი
 120. ლორაფენი
 121. ლორდესტინი
 122. ლორინდენი A
 123. ლორინდენი C
 124. ლორისტა НD
 125. ლორისტა
 126. ლორნოკამი
 127. ლორობენი სპრეი
 128. ლოსარ-დენკი 100
 129. ლოსარტანი
 130. ლოსირამი
 131. ლოტეგრა
 132. ლოტოსი კრემი
 133. ლოქსიდოლი
 134. ლუგოლი
 135. ლუვიტანი
 136. ლუთეინა
 137. ლუკამონტი
 138. ლუკასტინი
 139. ლუმინალი (ფენობარბიტალი)
 140. ლუნიზოლი-სანოველი
 141. ლუტაქს ამდ პლუსი
 142. ლუტექსი ომეგა 3
 143. ლუფასან D4 ტაბლეტები (ნატუროპათი)
 144. ლუცეტამი