პრეპარატები ორსულობისას – უ ფ

.

1 – 9/A – Z / ბ გ / დ ე / ვ ზ თ /ი კ / ლ მ / ნ ო / პ ჟ რ / ს ტ / უ ფ /ქ ღ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ


 1. უვიმაგი B6
 2. უვირომედი
 3. უზარა
 4. უთროცინი-250
 5. ულტრავისტი
 6. ულტრაკაინი D-S ფორტე
 7. ულცეპრაზოლი
 8. ულცერონი
 9. უმეფლუკი
 10. უნიდოქს სოლუტაბი
 11. უნივერტანი
 12. უნი-ზოლი
 13. უნიკლოფენი 0,1%
 14. უნიკრეონი D
 15. უნიფლექს-დუალი
 16. უნოცეფი
 17. ურეგიტი®
 18. ურინალი
 19. უროგრაფინი
 20. ურო-ვაქსომი
 21. უროპანი
 22. ურორეკი
 23. უროსტიმი
 24. უროტოლი
 25. უროფლოქსი
 26. უროფოსი
 27. უროჰერბი
 28. ურსოდეოქსიქოლის მჟავა
 29. ურსოკამი
 30. ურსოლიზინი
 31. ურსომაკი
 32. ურსოსანი
 33. ურსოფალკი

 1. ფაგესტაფი
 2. ფაგიო
 3. ფაგობიოდერმი
 4. ფამეტოლი
 5. ფამვირი
 6. ფამოსანი
 7. ფარინგოსეპტი
 8. ფარკლობენტი კრემი
 9. ფარკოსოლვინი
 10. ფარლოსარი
 11. ფარმატექსი
 12. ფარმორუბიცინი
 13. ფაროენზიმი HB
 14. ფაქტივი
 15. ფაქტორი IX
 16. ფაქტორი დერმიკო
 17. ფებროფიდი
 18. ფევარინი ®
 19. ფეზამი
 20. ფელოჰექსალი
 21. ფემაპლექსი ®
 22. ფემარა ®
 23. ფემარინი
 24. ფემიზოლი
 25. ფემილექსი
 26. ფემოსტონი
 27. ფენაზეპამი
 28. ფენელინი ორალური წვეთები
 29. ფენიბუტი ნეო
 30. ფენისტილი®
 31. ფენკაროლი
 32. ფენობარბიტალი სოფარმა
 33. ფენოგელი
 34. ფენოქსიმეთილპენიცილინი
 35. ფეპორინი-ჰუმანითი
 36. ფერაცინი
 37. ფერვექსი
 38. ფერიმაქსი სიროფი
 39. ფერლატუმი
 40. ფერნიქსილი
 41. ფერო-დენკი 50
 42. ფეროვიტ ფორტე
 43. ფეროვიტი ფეროვიტი
 44. ფეროლინ C
 45. ფერონატი®
 46. ფეროპოლი
 47. ფერსინოლი
 48. ფერუმ ლეკი
 49. ფექსოფენი სანოველი
 50. ფიბრო-ვეინი
 51. ფიბრონი
 52. ფიგურონატი
 53. ფიდატო
 54. ფილიგრა
 55. ფინალგელი ®
 56. ფინლეპსინი
 57. ფინლეფსინი
 58. ფიტო კრემი
 59. ფიქსფლოუ
 60. ფლამაქსი
 61. ფლამეგისი
 62. ფლებილი
 63. ფლებოდია 600 მგ
 64. ფლემოკლავ სოლუტაბი
 65. ფლემოქსინ სოლუტაბი
 66. ფლექსიდი
 67. ფლექსუსი
 68. ფლიქსონაზი
 69. ფლიქსოტიდი
 70. ფლოგენზიმი
 71. ფლორანსი ჰუმანითი
 72. ფლოსტერონი
 73. ფლუანქსოლი
 74. ფლუდარა
 75. ფლუდისოფტი
 76. ფლუდიტეკი
 77. ფლუიმუცილი
 78. ფლუიფორტი ® სიროფი
 79. ფლუკონა-დენკი 100
 80. ფლუკონაზოლი ABC
 81. ფლუმექსი
 82. ფლუოქსეტინი
 83. ფლუპამიდი სანოველი
 84. ფლუჟენილის ვაგინალური გელი
 85. ფლურაცედილი 5%
 86. ფლუტანი
 87. ფლუტინაზი-ჰუმანითი
 88. ფლუტინექსი
 89. ფლუქოლდ ნ
 90. ფლუცინარი
 91. ფოვირალი
 92. ფოზიტონი
 93. ფოლიბერი
 94. ფოლიკულინის ზეთოვანი ხსნარი
 95. ფოლის მჟავა
 96. ფორალესი
 97. ფორკანი
 98. ფორსეფი
 99. ფორტიკოლი
 100. ფორტრანსი
 101. ფორტუმი
 102. ფორტუმი
 103. ფოსმიცინ-S
 104. ფოტილი
 105. ფოტილი ფორტე
 106. ფრანგულაქსი
 107. ფრაქსიპარინი
 108. ფრომილიდი ®
 109. ფტალაზოლი-დარნიცა
 110. ფტოროკორტი
 111. ფუნგოდერმი
 112. ფუნგოლონი
 113. ფუნგოტერბინი
 114. ფუნისტატინი
 115. ფურამაგი
 116. ფუროსემიდი