პრეპარატები ორსულობისას – ლ მ

.

1 – 9/A – Z / ბ გ / დ ე / ვ ზ თ /ი კ / ლ მ / ნ ო / პ ჟ რ / ს ტ / უ ფ /ქ ღ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ


 1. ლაბრონი
 2. ლაგოზა კაფსულები
 3. ლავომაქსი
 4. ლაზიქსი
 5. ლაზოლექსი®
 6. ლაზოლვანი
 7. ლაზოქსოლ ბეიბი
 8. ლაილენონი
 9. ლამიზილი® (კრემი)
 10. ლამიზილი® (ტაბლეტები)
 11. ლან-30
 12. ლანტოროლი
 13. ლანტუსი
 14. ლარიპრონტი
 15. ლატიკორტი
 16. ლაქტულოზა
 17. ლაციდოფილ®-WM
 18. ლაციპილი
 19. ლეგალონი 140
 20. ლეგარი
 21. ლევეტირაცეტამი
 22. ლევიტრა®
 23. ლევოგრა
 24. ლევომაკი
 25. ლევომიცეტინი
 26. ლევოცეტი-M
 27. ლეკოკლარი
 28. ლეკოკლარი
 29. ლეკროლინი
 30. ლენდაცინი
 31. ლეპონექსი
 32. ლერონი
 33. ლესეტრინი
 34. ლეტირამი
 35. ლეტრომასტი
 36. ლექსოტანი
 37. ლექსოტანილი
 38. ლიბექსინი
 39. ლიბიგრანი™
 40. ლიდოკაინი 1% და 2%
 41. ლიდოკაინი ჰუმანითი
 42. ლიდოკაინი®
 43. ლიდოკაინი® აეროზოლი
 44. ლიდოკაინის ჰიდროქლორიდი
 45. ლივ 52
 46. ლივ-ანგინი
 47. ლივერინი
 48. ლივიალი
 49. ლივორმაკი
 50. ლიზინოპრილი
 51. ლიზინოპრილი გრინდექსი
 52. ლიზლი
 53. ლიზობაქტი
 54. ლითორექსი
 55. ლიკაცინი
 56. ლინდინეტი
 57. ლინექს ფორტე
 58. ლინექსი
 59. ლინკოცინი
 60. ლინკოცინი
 61. ლიოტონი 1000 გელი
 62. ლიპიდონორმი
 63. ლიპოფუნდინი
 64. ლირიკა
 65. ლისტენონი
 66. ლიუკრინ დეპო
 67. ლოგესტი
 68. ლოდიგრელი
 69. ლოენზარი სანოველი
 70. ლოვასტატინი
 71. ლოზაპი
 72. ლოკოიდი ®
 73. ლოკრენი
 74. ლომექსი ორალური წვეთი
 75. ლომექსი რბილი კაფსულა
 76. ლომექსინი
 77. ლომილანი
 78. ლომპასარი
 79. ლომუსტინი
 80. ლონდრომაქსი
 81. ლოპედიუმი
 82. ლოპიგროლი
 83. ლოპრესორი
 84. ლორანექსი
 85. ლორაფენი
 86. ლორდესტინი
 87. ლორინდენი A
 88. ლორინდენი C
 89. ლორისტა
 90. ლორნოკამი
 91. ლოსარ-დენკი 100
 92. ლოსარტანი
 93. ლოსირამი
 94. ლოტეგრა
 95. ლუგოლი
 96. ლუვიტანი
 97. ლუთეინა
 98. ლუკამონტი
 99. ლუკასტინი
 100. ლუმინალი (ფენობარბიტალი)
 101. ლუნიზოლი-სანოველი
 102. ლუცეტამი®

 1. მაალოქსი
 2. მაალოქსი
 3. მაბტერა
 4. მაგენოლი
 5. მაგიტუსი
 6. მაგნე B6
 7. მაგნე ბალანს პლუსი
 8. მაგნევისტი
 9. მაგნეო
 10. მაგნეროტი
 11. მაგნეს დენკი 150
 12. მაგნეფარი B6
 13. მაგნიუმის სულფატი 25 გ
 14. მაილენი
 15. მაკმირორი
 16. მაკმირორი კომპლექსი
 17. მამა ლაიფი
 18. მანტი
 19. მაჟეზიკი-სანოველი
 20. მარ პლუსი
 21. მარასლავინი
 22. მარლეოქსი
 23. მასიჟენი ენერგია
 24. მასტოდინონი
 25. მატრიკა
 26. მაქსაზიტი
 27. მაქსიბიოტიკი
 28. მბე
 29. მებენდაზოლი
 30. მებერიქსი
 31. მებერიქსი პერორალური სუსპენზია
 32. მეგაპლატინი
 33. მეგიონი
 34. მედაზეპამი
 35. მედიგელი
 36. მედინოსტი
 37. მედოტილინი
 38. მედროლგინი
 39. მეზატონი
 40. მეთილერგობრევინი
 41. მეთოტრექსატი-ებევე
 42. მეკლონი
 43. მელატონინი ლაროფარმი
 44. მელაქსენი
 45. მელეფსინი
 46. მელიპრამინი
 47. მელიტორი
 48. მელოფლამი
 49. მიდეკამიცინი
 50. მონო მაკი
 51. მორაციზინი