რა დროს გამოიყენება ბოტულიზმის საწინააღმდეგო შრატები?