რა დროს გამოიყენება დოპელჰერც აქტივი ვიტამინები დიაბეტით დაავადებულთათვის?