რა დროს გამოიყენება ომეოფორმულა 5 (ვენები) (ნატუროპათი)?