პრეპარატების უკუჩვენებები – უ ფ

.

1 – 9/A – Z / ბ გ / დ ე / ვ ზ თ /ი კ / ლ მ / ნ ო / პ ჟ რ / ს ტ / უ ფ /ქ ღ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ


 1. უბიმოლი-200
 2. უბიხინონ კომპოზიტუმი
 3. უდექსი
 4. უვამინი რეტარდი
 5. უვიმაგი B6
 6. უვირომედი
 7. უზარაი
 8. უთროცინი
 9. ულგანოლი
 10. ულტრაბიოტიკი
 11. ულტრაბრონქო
 12. ულტრავისტი
 13. ულტრაკაინი D-S ფორტე
 14. ულცეპრაზოლი
 15. ულცერონი
 16. უმერანი
 17. უმეფლუკი
 18. უმკალორი
 19. უნდევიტი
 20. უნიდოქს სოლუტაბი
 21. უნივერტანი
 22. უნი-ზოლი
 23. უნიკლოფენი 0,1%
 24. უნიკრეონი D
 25. უნიფარ ბეიბი
 26. უნიფლექს-დუალი
 27. უნოცეფი
 28. უპსავიტი ვიტამინი C
 29. ურალიტ უი
 30. ურეგიტი®
 31. ურიკლარი
 32. ურინალი
 33. ურინონ D
 34. ურინონი
 35. უროგრაფინი
 36. ურო-ვაქსომი
 37. უროლესანი
 38. ურომიტექსანი
 39. ურონატი (გრანული)
 40. უროპანი
 41. ურორეკი
 42. უროსტიმი
 43. უროტოლი
 44. უროტრაქტინი
 45. უროფლოქსი
 46. უროფოლიტროპინი
 47. უროჰერბი
 48. ურსობილი
 49. ურსოდეოქსიქოლის მჟავა
 50. ურსოკამი
 51. ურსოლიზინი
 52. ურსომაკი
 53. ურსოსანი
 54. ურსოფალკი
 55. ურტიდინი
 56. ურფოცინი
 57. უსტილაკელ D5 ამპულები
 58. უსტილაკელ D5 სანთლები
 59. უტილინ “ეს” D4 D6 ამპული
 60. უტილინ “ეს” D4 D6 კაფსულები
 61. უტილინ “ეს” D6
 62. უტილინ “ეს” D6 წვეთები
 63. უტილინ D4-D6 ამპულები
 64. უტილინ D4-D6 კაფსულები
 65. უტილინ D6 სანთლები
 66. უტილინ D6 წვეთები
 67. უტროჟესტანი

 1. ფაგესტაფი
 2. ფაგიოი
 3. ფაგობიოდერმი
 4. ფალიმინტი
 5. ფამეტოლი
 6. ფამვირი
 7. ფამოსანი
 8. ფარინგოსეპტი
 9. ფარკლობენტი კრემი
 10. ფარკოსოლვინი
 11. ფარლოსარი
 12. ფარმადექსი
 13. ფარმატექსი
 14. ფარმორუბიცინი
 15. ფაროენზიმი HB
 16. ფარსმანდუკის ბალახი
 17. ფაქტივი
 18. ფაქტორი IX
 19. ფაქტორი დერმიკო
 20. ფებროფიდი
 21. ფევარინი ®
 22. ფეზამი
 23. ფელოჰექსალი
 24. ფემაპლექსი ®
 25. ფემარა
 26. ფემარინი
 27. ფემიგრა
 28. ფემიზოლი
 29. ფემილექსი
 30. ფემინიტი
 31. ფემოდენი
 32. ფემოსტონი
 33. ფენაზეპამი
 34. ფენელინის რბილი კაფსულა
 35. ფენელინი
 36. ფენიბუტი ნეო
 37. ფენისტილი®
 38. ფენკაროლი
 39. ფენოგელი
 40. ფენოქსიმეთილპენიცილინი
 41. ფენოქსიმეთილპენიცილინი
 42. ფენოქსიმეთილპენიცილინი
 43. ფეპორინი-ჰუმანითი
 44. ფერვექსი
 45. ფერიმაქსი სიროფი
 46. ფერლატუმი
 47. ფერმენტალი
 48. ფერმენტინი
 49. ფერნიქსილი
 50. ფერო-დენკი 50
 51. ფეროვიტ ფორტე
 52. ფეროვიტი
 53. ფეროლინ C
 54. ფერონატი®
 55. ფეროპლექსი
 56. ფეროპოლი
 57. ფეროტონი
 58. ფერო-ფოლგამაი
 59. ფერპლექს ფოლი
 60. ფერსინოლი
 61. ფერსინოლი
 62. ფერუმ ლეკი
 63. ფესტალი
 64. ფექსოფენი
 65. ფიბრო-ვეინი
 66. ფიბრონი
 67. ფიგურინი
 68. ფიგურონატი
 69. ფიდატოი
 70. ფილიგრაი
 71. ფინალგელი ®
 72. ფინალგონი ®
 73. ფინლეპსინი
 74. ფინლეფსინი
 75. ფიტო კრემი
 76. ფიტოლაქსი 0,25გ
 77. ფიტოლიზინი
 78. ფიტომინი
 79. ფლამაქსი
 80. ფლებილი
 81. ფლემოკლავ სოლუტაბი®
 82. ფლემოქსინ სოლუტაბი
 83. ფლიქსოტიდი
 84. ფლოგენზიმი
 85. ფლორა აფი
 86. ფლორაგინი
 87. ფლორანორმი
 88. ფლორაჯინი
 89. ფლოქსადექსი თვალის/ყურის სუსპენზია
 90. ფლუანქსოლი
 91. ფლუდისოფტი
 92. ფლუიმუცილი
 93. ფლუკამი
 94. ფლუკონა-დენკი
 95. ფლუკონაზოლი ABC
 96. ფლუკონი კაფსულები
 97. ფლუმექსი
 98. ფლუოქსეტინი
 99. ფლუპამიდი
 100. ფლურაცედილი 5%
 101. ფლუტინექსი
 102. ფლუქოლდი სიროფი
 103. ფლუქოლდი ჩაი
 104. ფლუქოლდი
 105. ფლუცინარი
 106. ფოზიტონი
 107. ფოკუსინი
 108. ფოლიბერი
 109. ფოლიკულინის ზეთოვანი ხსნარი
 110. ფოლიმონი
 111. ფოლის მჟავა
 112. ფოლრექსი
 113. ფომეპიკელ D5 ამპულები
 114. ფორალესი
 115. ფორკანი
 116. ფორლაქსი
 117. ფორმასანი ამპულები
 118. ფორმასანი წვეთები
 119. ფორსეფი
 120. ფორტაკელ D3
 121. ფორტაკელ D4 კაფსულები
 122. ფორტაკელ D5 ამპულები
 123. ფორტაკელ D5 ტაბლეტები
 124. ფორტაკელ D6 ამპულები
 125. ფორტიკოლი
 126. ფორტრანსი
 127. ფორტუმი
 128. ფორტუმი
 129. ფოსმიცინ-Sი
 130. ფოსფა-G
 131. ფოსფომედი
 132. ფოტილი ფორტე
 133. ფოტილი
 134. ფრაგმინი
 135. ფრანგულაქსი
 136. ფრაქსიპარინი
 137. ფრომილიდი
 138. ფსილო-ბალზამი
 139. ფსორნოჰელ ნი
 140. ფტალაზოლი-დარნიცა
 141. ფტორაფური®
 142. ფტოროკორტი
 143. ფტორურაცილი-დარნიცა
 144. ფუნგოლონი
 145. ფუნგოტერბინი
 146. ფუნისტატინი
 147. ფურაგინი 50 მგ
 148. ფურონი
 149. ფუროსემიდი
 150. ფუტარონი