პრეპარატების უკუჩვენებები – ლ მ

.

1 – 9/A – Z / ბ გ / დ ე / ვ ზ თ /ი კ / ლ მ / ნ ო / პ ჟ რ / ს ტ / უ ფ /ქ ღ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ


 1. ლაბრონი
 2. ლავომაქსი
 3. ლაზოლექსი®
 4. ლაზოქსოლ ბეიბი
 5. ლაილენონი
 6. ლამიზილი
 7. ლამიკარინი
 8. ლამინარიაი
 9. ლან-30
 10. ლანზედინი
 11. ლანსოლი
 12. ლანსოპრაზოლი
 13. ლანტიგენი Bი
 14. ლანტოროლი
 15. ლარიპრონტი
 16. ლარიფან პესოი
 17. ლარიფან სპრეი
 18. ლარიფან სუპოი
 19. ლარიფან უნგოი
 20. ლარიფიკელ D4 კაფსულები
 21. ლარიფიკელ D5 ამპულები
 22. ლარიფიკელ D5 წვეთები
 23. ლატენსინ D6 სანთლები
 24. ლატიკორტი
 25. ლაქტო-Gი
 26. ლაქტო-გრეიპფრუტი
 27. ლაქტოვაგი
 28. ლაქტოფარი
 29. ლაქტულოზა
 30. ლაციდოფილ®-WM
 31. ლეგალონი 140
 32. ლეგარი
 33. ლედიესი ერბე
 34. ლევამიზოლი
 35. ლევეტირაცეტამი
 36. ლევეტრიმი
 37. ლევიტრა®
 38. ლევოგრაი
 39. ლევო-დენკი 250ი
 40. ლევომაკი
 41. ლევომეკოლი
 42. ლევომიცეტინი
 43. ლევოფლოქსი
 44. ლევოქსინი
 45. ლეკოკლარი
 46. ლეკროლინი
 47. ლენდაცინი
 48. ლეოკალი
 49. ლეპონექსი
 50. ლეპტოსპერმუსანი წვეთები
 51. ლეპტუცინ D6 კაფსულები
 52. ლერივონი
 53. ლერონი
 54. ლესკოლი® XLი
 55. ლესპენეფრილი
 56. ლეტირამი
 57. ლეტრომასტი
 58. ლეტრომასტი
 59. ლექსოტანილი
 60. ლექსოტანი
 61. ლიბექსინი
 62. ლიბიგრანი™
 63. ლიდოკაინი – ჰუმანითი
 64. ლიდოკაინი 1% და 2%
 65. ლიდოკაინი® აეროზოლი
 66. ლიდოკაინი®
 67. ლიდოკაინის ჰიდროქლორიდი
 68. ლივ 52
 69. ლივ-ანგინი
 70. ლივაროლი
 71. ლივიალი
 72. ლიზიგამა
 73. ლიზინოკორ H
 74. ლიზინოკორი
 75. ლიზინოპრილი გრინდექსი
 76. ლიზინოპრილი
 77. ლიზლი
 78. ლითიუმელი
 79. ლითორექსი
 80. ლიკაცინი
 81. ლიკაცინი
 82. ლიმენდაი
 83. ლიმფავენი
 84. ლიმფავენი
 85. ლინდინეტი
 86. ლინექს ფორტე
 87. ლინექსი
 88. ლინკოცინი
 89. ლიოტონი 1000 გელი
 90. ლიპიდონორმი
 91. ლიპისკორი კაფსულები
 92. ლიპოვენოსი
 93. ლიპოფუნდინი
 94. ლიპსოსალი
 95. ლირიკაი
 96. ლისტენონი
 97. ლიუკრინ დეპო
 98. ლიქუნორმი
 99. ლოგესტი
 100. ლოდიგრელი
 101. ლოდოზი
 102. ლოენზარი სანოველი
 103. ლოვასტატინი
 104. ლოზაპი
 105. ლოკოიდი ®
 106. ლოკრენი
 107. ლოკრენი
 108. ლომექსინი
 109. ლომილანი
 110. ლომპასარი
 111. ლომუსტინი
 112. ლონდრომაქსი
 113. ლოპედიუმი
 114. ლოპერამიდი
 115. ლოპიგროლი
 116. ლოპრესორი
 117. ლორანექსი
 118. ლორდესტინი
 119. ლორინდენი A
 120. ლორინდენი C
 121. ლორისტა НD
 122. ლორისტაი
 123. ლორნოკამი
 124. ლორობენი სპრეი
 125. ლოსარ-დენკი 100
 126. ლოსარტანი
 127. ლოსირამი
 128. ლოტეგრაი
 129. ლოქსიდოლი
 130. ლუგოლი
 131. ლუვიტანი
 132. ლუთეინაი
 133. ლუკამონტი
 134. ლუკასტინი
 135. ლუმინალი (ფენობარბიტალი)
 136. ლუნიზოლი-სანოველი
 137. ლუტაქს ამდ პლუსი
 138. ლუფასან D4 ტაბლეტები
 139. ლუცეტამი®

 1. მაალოქსი
 2. მაბტერაი
 3. მაგენოლი
 4. მაგიტუსი
 5. მაგნე B6
 6. მაგნე ბალანს პლუსი
 7. მაგნევისტი
 8. მაგნეო
 9. მაგნეროტი
 10. მაგნეს დენკი 150
 11. მაგნეფარი B6
 12. მაგნიუმ ბ6 ამვილაბი
 13. მაგნიუმის სულფატი 25 გ
 14. მაგნიუმის სულფატი-დარნიცი
 15. მაილენი
 16. მაკმირორი კომპლექსი
 17. მაკმირორი
 18. მამავიტი
 19. მანინილი
 20. მანტი
 21. მაპურიტი კაფსულები
 22. მაჟეზიკი-სანოველი
 23. მარ პლუსი
 24. მარასლავინი
 25. მარლეოქსი
 26. მარლეოქსი
 27. მასაგიმი
 28. მასიჟენი ენერგიაი
 29. მასიჟენი პაპა რეალე
 30. მატარენ პლუსი
 31. მატერნაი
 32. მატრიკაი
 33. მაქსიბიოტიკი
 34. მაქსიგრაი
 35. მაქსიდექსი
 36. მებენდაზოლი
 37. მებერიქსი პერორალური სუსპენზია
 38. მებერიქსი
 39. მეგა ბ 500 სრ
 40. მეგადინი
 41. მეგავიტი– კარდიოი
 42. მეგავიტი პრენატალი
 43. მეგალეტინი
 44. მეგაპლატინი
 45. მეგაფორსი
 46. მეგესტროლი
 47. მეგიონი
 48. მედაზეპამი
 49. მედეზოლი
 50. მედეოკლავი სუსპენზია
 51. მედექსოლი
 52. მედიგელი
 53. მედინოსტი
 54. მედოლაპრამი
 55. მედოტილინი
 56. მედროლგინი
 57. მედროლი
 58. მედულაკ-WM
 59. მეზატონი
 60. მეთილერგობრევინი
 61. მეთილურაცილი
 62. მეთიონინი
 63. მეთოტრექსატი-ებევე
 64. მეკლოზინი
 65. მელატონინი ლაროფარმი
 66. მელაქსენი
 67. მელეფსინი
 68. მელიპრამინი
 69. მელისალი ® ფორტე
 70. მელოფლამი
 71. მეტრონიდაზოლი
 72. მეტსილი
 73. მიდეკამიცინი
 74. მონო მაკი
 75. მორაციზინი