პრეპარატების ჩვენებები – მ ნ

.

1 – 9/A – Z/ ა / ბ / გ / დ / ე ვ ზ / თ ი / / / მ ნ / / / / ტ უ / ფ ქ ღ ყ / შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ


 1. მ47 (ნატუროპათი)
 2. მაალოქსი
 3. მაალოქსი
 4. მაბტერა
 5. მაგენოლი
 6. მაგიტუსი
 7. მაგნე B6
 8. მაგნე ბალანს პლუსი
 9. მაგნევისტი
 10. მაგნეო
 11. მაგნეროტი
 12. მაგნეს დენკი 150
 13. მაგნეფარი B6
 14. მაგნიუმ ბ6 ამვილაბი
 15. მაგნიუმი Mg
 16. მაგნიუმის სულფატი 25 გ
 17. მაგნიუმის სულფატი-დარნიცა
 18. მადე (ნატუროპათი)
 19. მაილენი
 20. მაკმირორი კომპლექსი
 21. მაკმირორი
 22. მალუდროქსი ტაბლეტები
 23. მალუთეინიზებელი ჰორმონი (ნატუროპათი)
 24. მამავიტი
 25. მანტი
 26. მაპურიტი კაფსულები (ნატუროპათი)
 27. მაჟეზიკი-სანოველი
 28. მარ პლუსი
 29. მარასლავინი
 30. მარლეოქსი
 31. მარსიანჩიკი სიროფი
 32. მასაგიმი
 33. მასიჟენი ენერგია
 34. მასიჟენი პაპა რეალე
 35. მატარენ პლუსი
 36. მატერნა
 37. მატრიკა
 38. მაქსაზიტი
 39. მაქსიბიოტიკი
 40. მაქსიგრა
 41. მაქსიდექსი
 42. მაქსიტროლი
 43. მებენდაზოლი
 44. მებერიქსი პერორალური სუსპენზია
 45. მებერიქსი
 46. მეგა ბ 500 სრ
 47. მეგადინი
 48. მეგავიტი პრენატალი
 49. მეგაპლატინი
 50. მეგაფორსი
 51. მეგესტროლი
 52. მეგიონი
 53. მედაზეპამი
 54. მედეოკლავი სუსპენზია
 55. მედექსოლი
 56. მედიგელი
 57. მედი-დენტი (ნატუროპათი)
 58. მედიკობიოტიკი
 59. მედინოსტი
 60. მედიქრონალ-დარნიცა
 61. მედოლაპრამი
 62. მედოტილინი
 63. მედროლგინი
 64. მედროლი
 65. მედულაკ-WM
 66. მეზატონი
 67. მეთილერგობრევინი
 68. მეთილურაცილი
 69. მეთოტრექსატი-ებევე
 70. მეკლოზინი
 71. მეკლონი
 72. მელატონინი (ნატუროპათი)
 73. მელატონინი ლაროფარმი
 74. მელაქსენი
 75. მელეფსინი
 76. მელიპრამინი
 77. მელისალი ® ფორტე
 78. მელოფლამი
 79. მეტრონიდაზოლი
 80. მეტსილი
 81. მიდეკამიცინი
 82. მონო მაკი
 83. მორაციზინი

 1. ნადიკლოქსი
 2. ნაველბინი
 3. ნაველბინი
 4. ნავობანი
 5. ნაზივინი
 6. ნაზოლი
 7. ნაზონექსი
 8. ნაზოფანი
 9. ნაისი
 10. ნაკლოფენი
 11. ნაკომი
 12. ნაკომი
 13. ნალგეზინი
 14. ნალოქსონი
 15. ნანო მელატონინი
 16. ნანო ომეგა 3
 17. ნანოკალცი
 18. ნანომელი
 19. ნაპროფი
 20. ნარივენტი
 21. ნაროპინი
 22. ნასენი
 23. ნასოალდო
 24. ნასობეკი
 25. ნატალსიდი
 26. ნატეკალ D3
 27. ნატრიუმის თიოსულფატი-დარნიცა
 28. ნატურ 1 (ვაგინალური სანთლები)(ნატუროპათი)
 29. ნატურ 2 (ვაგინალური კრემი)(ნატუროპათი)
 30. ნატურ 3 (კრემი სარძევე ჯირკვლებისათვის)(ნატუროპათი)
 31. ნატურ 4 (კრემი სახისა და სხეულისათვის) (ნატუროპათი)
 32. ნატურ 5 (ფეხის კრემი)(ნატუროპათი)
 33. ნატურ ესენციალი
 34. ნატურალ სელენი
 35. ნატურალური ცრემლი II
 36. ნატურკაფს კოენზიმი Q10
 37. ნაფაზოლინი
 38. ნაფი
 39. ნაფლოქსი
 40. ნაქსოჯინი
 41. ნახშირი გააქტივებული
 42. ნებეტა
 43. ნებიდო
 44. ნებივოლოლი შტადა
 45. ნებივორლდი
 46. ნებუსალი
 47. ნეგოს ყვავილი (უკვდავა)
 48. ნედოკრომილი
 49. ნევიგრამონი
 50. ნევრალონი
 51. ნევროზალი
 52. ნევრომედი
 53. ნევროსტიმი®
 54. ნეიპოგენი
 55. ნეიროლეფსინი
 56. ნეირომიდინი
 57. ნეირორუბინი
 58. ნეიროტროფინ 3 (ნატუროპათი)
 59. ნეიროტროფინ 4 (ნატუროპათი)
 60. ნეიროქსი
 61. ნელადექსი
 62. ნეო ბოროჩილინა “C”
 63. ნეო პეკეს აპეტიტო
 64. ნეო პეკეს გაზესი
 65. ნეო პეკეს კრესიმიენტო
 66. ნეო პეკეს მოკოსიტოს
 67. ნეო პეკეს ომეგა 3
 68. ნეო პეკეს პრობიოტიკი
 69. ნეო პეკეს პროპოლის პლუსი
 70. ნეო პეკეს რელაქსი
 71. ნეო პეკეს სუერო +
 72. ნეო პეკეს ფელიცე სუენოს
 73. ნეო სპრეი მელატონინი
 74. ნეოაგრეგანი
 75. ნეოართრი
 76. ნეობლოკი
 77. ნეო-ენტეროსეპტოლი
 78. ნეოზოლინი
 79. ნეომილდრონატი
 80. ნეოპერტუსინი
 81. ნეოპლატი (კაფსულები)
 82. ნეოპრაზოლი
 83. ნეორუბინი (კაფსულები)
 84. ნეოსილი
 85. ნეოსორბი
 86. ნეოსპირინი + C
 87. ნეოტონი
 88. ნეოქოლდი
 89. ნეოქონდრი
 90. ნერვის ზრდის ფაქტორი (ნატუროპათი)
 91. ნერვომიქსი
 92. ნერვოჰელ ნ
 93. ნერმო პლუსი
 94. ნერმო
 95. ნეროქს-B
 96. ნეტრომიცინი
 97. ნეულასტიმი
 98. ნეურალგო-რეუმ-ინელი
 99. ნეურობექსი
 100. ნეუროტიანი
 101. ნეუროქსინი
 102. ნეფაზანი
 103. ნექსიუმი
 104. ნექსტალ გელი
 105. ნიამარინი
 106. ნიგერსან D3 სანთლები (ნატუროპათი)
 107. ნიგერსან D4 კაფსულები (ნატუროპათი)
 108. ნიგერსან D5 (ნატუროპათი) ტაბ
 109. ნიგერსან D5 D6-D7 (ნატუროპათი) ამპ
 110. ნიგერსან D5 წვეთები (ნატუროპათი)
 111. ნიგერსან ატოქს D6 ამპულები (ნატუროპათი)
 112. ნიგერსან ატოქს D6 წვეთები (ნატუროპათი)
 113. ნივრის ზეთი
 114. ნიზოკონი
 115. ნიკეტამიდი
 116. ნიკოტინის მჟავა-დარნიცა
 117. ნიკოშპანი
 118. ნიმოტოპი
 119. ნიმუსოლის ტაბლეტი
 120. ნისტატინი
 121. ნიტიფორი
 122. ნიტოპი
 123. ნიტრაზეპამი
 124. ნიტრო (საინექციო)
 125. ნიტრომინტი
 126. ნიტროფუნგინი
 127. ნიტროფურალი (აქტიური ნივთიერება)
 128. ნიტროფურანტოინი
 129. ნიტროქსოლინი
 130. ნიფედი-დენკი 10 რეტადი
 131. ნიფედიპინი
 132. ნიფედიპრესი
 133. ნიფლოქსი
 134. ნიფლუმის მჟავა
 135. ნიფურატელი
 136. ნკ რეგ (ნატუროპათი)
 137. ნოდემოქსი
 138. ნოდოლი კოლაგენი
 139. ნოვაკარდი Q10
 140. ნოვალანსი
 141. ნოვანეფრონი
 142. ნოვარესტი
 143. ნოვასანი
 144. ნოვაქოლინი
 145. ნოვაცეტრინი
 146. ნოვიგრა 100
 147. ნოვინეტი
 148. ნოვინეტი
 149. ნოვო ნორმი
 150. ნოვოკაინი
 151. ნოვოლაქსი
 152. ნოვო-პასიტი
 153. ნოზეილინი
 154. ნოზიფოლ-დ
 155. ნოლაქსენი
 156. ნოლპაზა
 157. ნონბლონი
 158. ნონდეპრესი
 159. ნონპრესი
 160. ნოოტროპილი
 161. ნოოფენი
 162. ნო-პეინი
 163. ნორვასკი
 164. ნორკოლუტი
 165. ნორმაზე
 166. ნორმატინი
 167. ნორმეგი
 168. ნორმოდიპინი
 169. ნორმოკიდი
 170. ნორმოლიპი
 171. ნორმოსტოპი
 172. ნორმოფოლი
 173. ნორმოშპირონი
 174. ნორპრესდონი
 175. ნორპროლაკი
 176. ნორტივანი
 177. ნორფლოქსაცინი
 178. ნო-სპაზმა
 179. ნოტა წვეთები, ტაბლეტები
 180. ნოტაკელ D5 წვეთები (ნატუროპათი)
 181. ნოტაკელ D5-D6-D7 ამპულები (ნატუროპათი)
 182. ნოფუნგი
 183. ნო-შპალგინი
 184. ნუკლეო ცმფ ფორტე
 185. ნულოქს სფიდიტაბს
 186. ნუროპლექს ფორტე
 187. ნუროფენ ფორტე
 188. ნუროფენი
 189. ნუროფენი
 190. ნუროფენი® საბავშვო
 191. ნუქს ვომიკა-ჰომაკორდი