პრეპარატები ორსულობისას – ქ – ჰ

.

1 – 9/A – Z / ბ გ / დ ე / ვ ზ თ /ი კ / ლ მ / ნ ო / პ ჟ რ / ს ტ / უ ფ /ქ ღ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ


 1. ქალმი
 2. ქაფურის ზეთი
 3. ქაფურის მალამო
 4. ქაფურის სპირტი
 5. ქვადეტრიმი
 6. ქვადროპრილი
 7. ქვაზარი
 8. ქვინაქსი
 9. ქვიფენადინი
 10. ქინდერიმუნო
 11. ქლორამფენიკოლი
 12. ქლორპრომაზინი
 13. ქლოფაზოლინი
 14. ქლოფაზოლინი
 15. ქოლერონი
 16. ქოლინარტი
 17. ქოლოგრანდი
 18. ქონდროქსილი
 19. ქსალაკომი
 20. ქსალატანი
 21. ქსასტროლი
 22. ქსელოდა
 23. ქსენიკალი
 24. ქსეომინი
 25. ქსეფოკამი
 26. ქსილომარინი

 1. შელკალი სიროფი
 2. შელსი

 1. ჩამპიქსი

 1. ცაიტოტეკი
 2. ცედექსი
 3. ცეზერა
 4. ცელ ოქსიგენ იმუნოკომპლექსი
 5. ცელებრექსი
 6. ცელემინ 5-S პლუსი
 7. ცელემინი ნეფრო 7%
 8. ცელემინი ჰეპა 5%
 9. ცელლ ოქსიგენ პლიუსი
 10. ცენიპრესი
 11. ცენტრალ-ბ
 12. ცენტრუმი
 13. ცეპასმელი
 14. ცეპასტილი
 15. ცერასტა პლიუსი ჰუმანითი
 16. ცერებრა დროფსი
 17. ცერებროვინი
 18. ცერებროლიზინი
 19. ცერეტონი
 20. ცერვუჟიდი
 21. ცეტეკი
 22. ცეტირიზინი
 23. ცეტირიზინი-APO
 24. ცეტირინაქსი
 25. ცეტროტიდი ®
 26. ცეფაზოლინი
 27. ცეფალექსინი
 28. ცეფბათი
 29. ცეფინირი
 30. ცეფლოქსი-ავერსი
 31. ცეფობიდი
 32. ცეფოპერაზონი
 33. ცეფორალ სოლუტაბი
 34. ცეფორტი
 35. ცეფოტაქსიმ სანდოზი
 36. ცეფტაზი ჰუმანითი
 37. ცეფტრიაქსონი
 38. ცეფტრიქსი
 39. ცეფურო
 40. ცეფუროქსიმი ჰუმანითი
 41. ციაზილი
 42. ციანოკობალამინი
 43. ციკლოდინონი
 44. ციკლოვალი
 45. ცილოზეკი
 46. ცილოქსანი
 47. ცინარიზინი
 48. ცინარიქსი
 49. ცინაქს ფორტე არტიშოკი
 50. ცინკოროტი ®
 51. ციპზოლი
 52. ციპრალექსი
 53. ციპრინოლი
 54. ციპრინოლი®
 55. ციპრო
 56. ციპრო-დენკი 500
 57. ციპროდექსი 500
 58. ციპრონექსი
 59. ციპროფლავი
 60. ციპროფლოქსაცინი
 61. ცისპლატინი
 62. ცისპლატინი ებევე
 63. ცისტიბაქტი
 64. ცისტონე
 65. ციტაჰექსალი
 66. ციტეალი
 67. ციტოზარი
 68. ციტოლესი
 69. ციტომაქსი
 70. ციტოფლავინი
 71. ციტრარგინინი
 72. ციფლოქსინალი
 73. ცსინობროლი

 1. ხარტანი
 2. ხოლისალი
 3. ხონდროქსიდი ®
 4. ხოფიტოლი

 1. ჰალიდორი
 2. ჰალიქსოლი ®
 3. ჰარტილი ®
 4. ჰარტმანის ხსნარი
 5. ჰედელიქსი
 6. ჰევერტ პულმო
 7. ჰევერტ სინუსიტი
 8. ჰეზოლი
 9. ჰელიმონი
 10. ჰელიომაგნე
 11. ჰელიქს პლიუსი
 12. ჰელიქსი®
 13. ჰელმადოლი
 14. ჰელმიზოლი
 15. ჰელმინტოქსი
 16. ჰელმიქსი
 17. ჰემატინიკი
 18. ჰემომიცინი
 19. ჰეპაბენე
 20. ჰეპათრომბინი
 21. ჰეპა-მერცი
 22. ჰეპასოლ-ნეო
 23. ჰეპოლამი
 24. ჰეფიბელი ფლორა ჰუმანითი
 25. ჰექსასპრეი
 26. ჰიდროკორტიზონი
 27. ჰილაკ ფორტე
 28. ჰიმეკრომონ სოფარმა
 29. ჰიპოთიაზიდი
 30. ჰისტალორი
 31. ჰოგარ ნაითი