პრეპარატები ორსულობისას – ბ გ

.

1 – 9/A – Z / ბ გ / დ ე / ვ ზ თ /ი კ / ლ მ / ნ ო / პ ჟ რ / ს ტ / უ ფ /ქ ღ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ


 1. ბათაფლუ
 2. ბათბაქტამი
 3. ბათკაცინი
 4. ბაკლოფენი
 5. ბანეოცინი
 6. ბაუზოლი
 7. ბაუმე
 8. ბაქტიფლოქსი
 9. ბაქტრობანი კრემი
 10. ბე-ვიტა
 11. ბეკლაზონი ეკო ადვილი სუნთქვა
 12. ბელარა
 13. ბელერგამინი
 14. ბენეტი გარგლი
 15. ბენეტი ორალური სპრეი
 16. ბენეტი პლუსი გარგლი
 17. ბენეტი პლუსი სპრეი
 18. ბენზილბენზოატი
 19. ბენზილორი
 20. ბენოსენი
 21. ბეროდუალი
 22. ბეროტეკი
 23. ბესტფორი
 24. ბეტადერმი
 25. ბეტადინი
 26. ბეტამოქს პლიუსი
 27. ბეტაფერონი
 28. ბეტოპტიკი
 29. ბეტროპილი
 30. ბეფარდინი
 31. ბივალოსი
 32. ბიკალუტამიდი გრინდექსი
 33. ბიკამიდი
 34. ბილობილი
 35. ბიმაგნუმ ფორტე
 36. ბიმაქსი
 37. ბიმაქსილი
 38. ბინოკრიტი
 39. ბიო დრეინი
 40. ბიოელექტრა მაგნეზიუმ ფორტე
 41. ბიოკარდი
 42. ბიონორმი 250
 43. ბიორითმ ანტისტრესი
 44. ბიო-რიტმო
 45. ბიოსელაკი
 46. ბიოსტაბილი
 47. ბიოტაქსიმი
 48. ბიოტრაქსონი
 49. ბიოტუმი
 50. ბიოფუროქსიმი
 51. ბისოგამა
 52. ბისოდოლი
 53. ბისოკორი
 54. ბისოპროლოლი
 55. ბიტნერის ორიგინალური დიდი ბალზამი
 56. ბიფიკოლი
 57. ბიციკლოლი
 58. ბლეომიცინი
 59. ბლესტარი
 60. ბლოკიუმ B12 ინექცია
 61. ბლოკიუმ ფლექსი
 62. ბლოკორდილი
 63. ბობოტიკი
 64. ბოლი სპაზმი
 65. ბოლუს ადსტრინგენსი
 66. ბონდრონატი
 67. ბონეფოსი
 68. ბონვივა
 69. ბორტეზომიბი ჰუმანითი
 70. ბოტოქსი
 71. ბრალი
 72. ბრენაქსი
 73. ბრეტარის ჯენუეირი
 74. ბრიგლაუ PPH
 75. ბრილინტა
 76. ბრიტომარი
 77. ბრიულიუმ ლინგვატაბსი
 78. ბრიუმიპრილი
 79. ბრიუსარტანი
 80. ბრიუსტინი
 81. ბროვინი
 82. ბრომოკრიპტინ რიხტერი
 83. ბრომოკრიპტინი
 84. ბრომჰექსინი ბერლინ-ხემი
 85. ბრონოლაკი
 86. ბრონქობრიუ დექსტრო
 87. ბრონქოდიაზინა C.R.
 88. ბრონქოდილი
 89. ბრონქო-მუნალი
 90. ბრონქოსანი
 91. ბრუზეპამი 10მგ/2მლ
 92. ბრუქსიკამი
 93. ბულაქსინი
 94. ბუპივაკაინი გრინდექსი
 95. ბურგეონი
 96. ბუსკოპანი
 97. ბუტადიონი
 98. ბუტამირატი
 99. ბუტოსოლი

 1. გაბაგამა
 2. გაბაპენტინი
 3. გალაზოლინი
 4. გამალატი B6
 5. გამალიზინი
 6. გამაქსონი
 7. გარდე
 8. გასეკი-20
 9. გასტრიტოლი
 10. გევისკონ ფორტე
 11. გევისკონი
 12. გელენკ კომპლექსი
 13. გელოფუზინი
 14. გემნილი
 15. გემციტაბინ ლეკი®
 16. გემციტაბინ ლეკი®
 17. გემციტაბინი
 18. გენტოსი
 19. გერალი
 20. გერიმაქსი ენერჯი
 21. გესტალი DHA
 22. გინენორმი
 23. გინეპრისტონი
 24. გინესტრილი
 25. გინილაკი
 26. გინკოფარი
 27. გინკოფარი ფორტე
 28. გინომიქსი
 29. გინო-პევარილი
 30. გინო-ტრავოგენი ოვულუმ
 31. გინოტრან ფორტე L
 32. გინოტრი
 33. გინოჰიალი
 34. გლატანი
 35. გლაუსანი
 36. გლემპიდი
 37. გლიატილინი
 38. გლიბეტიკი
 39. გლივეკი
 40. გლიკლაზიდი MR –APO
 41. გლიმეგამა® 4მგ
 42. გლიმეპირიდი
 43. გლიმილი
 44. გლიფიქსი 30 მგ
 45. გლიფორი 1000 მგ
 46. გლიცეროლო ზეტა
 47. გლუკოზა
 48. გლუკოფაგი
 49. გლუკოფაგი
 50. გოგრის ზეთი“LIK” თუთია
 51. გოლაკსინი
 52. გორდოქსი
 53. გრანდაქსინი®
 54. გრანი-დენკ 1მგ/მლ
 55. გრასალვა
 56. გრინტეროლი
 57. გრიპ ჰოთი
 58. გროპრინოსინი 500მგ
 59. გროპრინოსინი®
 60. გულყვითელას ნაყენი