პრეპარატები ორსულობისას – დ ე

.

1 – 9/A – Z / ბ გ / დ ე / ვ ზ თ /ი კ / ლ მ / ნ ო / პ ჟ რ / ს ტ / უ ფ /ქ ღ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ


 1. დავიკოლი
 2. დამამშვიდებელი წვეთები
 3. დარდუმბაქტი
 4. დარდუმი
 5. დარზოქსი
 6. დასელტა
 7. დაუნორუბიცინი
 8. დებიტუმი-სანოველი
 9. დეზამინოოქსიტოცინი
 10. დელორატი
 11. დემანტინი
 12. დენკალგინ ფეინ რილიფ
 13. დეპაკინ ქრონო
 14. დეპაკინი 300 ენტერიკი
 15. დეპაკინი სიროფი
 16. დეპანტოლი
 17. დეპო-პროვერა
 18. დეპო-პროვერა
 19. დეპრექსორი
 20. დერივა C
 21. დერმაზინი
 22. დერმასეპტი
 23. დერმობაქტერი®
 24. დერმოვეიტი
 25. დერუა
 26. დესლორა-დენკ 5
 27. დესმოპრესინი
 28. დეტრა ჰუმანითი
 29. დეტრალექსი
 30. დეტრუზიტოლი
 31. დექსა-გენტამიცინი
 32. დექსალგინი
 33. დექსამეტაზონი
 34. დექსაპოსი
 35. დექსკეტოპროფენი ნორმონი
 36. დექსტი
 37. დეცეფინი
 38. დიაზეპამი
 39. დიალაკი
 40. დიანე-35
 41. დიანორმი MR
 42. დიბიგლიმი
 43. დიგოქსინი
 44. დიდროფი
 45. დიკლაკი
 46. დიკლაკი
 47. დიკლარენი
 48. დიკლობათი
 49. დიკლობენე
 50. დიკლობერლი N75
 51. დიკლობერლი N75
 52. დიკლო-დენკი 100 რეტარდი
 53. დიკლო-დენკი 75 ინექცია
 54. დიკლოფარდი
 55. დიკლოფეროლი
 56. დიკფლამ კ
 57. დიკფლამ კ
 58. დილასიდომი
 59. დილოქსი
 60. დილუტიქსი
 61. დიმექსი
 62. დინოლი
 63. დიოვანი
 64. დიოქსიდინი
 65. დიპირიდამოლი
 66. დიპროსალიკი
 67. დიპროსპანი
 68. დისმატექსი
 69. დიტეკი
 70. დიფლაზონი
 71. დიფლუკანი
 72. დიფოსფოცინი
 73. დიცინონი
 74. დლიანოსი
 75. დოვინი
 76. დოზილენი
 77. დოლობენე
 78. დოლო-დენკის გელი
 79. დომინალი
 80. დონა
 81. დონეპეზილი
 82. დონორმილი
 83. დოპმინი
 84. დოპმინი
 85. დორზასოპტი
 86. დოსტინექსი
 87. დოქსაზოზინი
 88. დოქსაფინი
 89. დოქსი-დენკი 100
 90. დოქსიპროქტი პლუსი
 91. დოქსიციკლინუმი TZF
 92. დოქსორუბინი
 93. დროპერიდოლი
 94. დუინუმი
 95. დულოქსეტინი AAA-ფარმა 30მგ
 96. დუოტრავი
 97. დუფალაკი

 1. ებეტრექსატი
 2. ეგილოკი®
 3. ეგილოკი®
 4. ეგლონილი
 5. ედირექსი-სანოველი
 6. ევრომაგი B6
 7. ეკლიპსი-სანოველი
 8. ელაფრა
 9. ელიდელი
 10. ელიპაკი
 11. ელირნო
 12. ელოკომი
 13. ელოფენალი
 14. ელოქსატინი
 15. ემკორ H
 16. ემპერინი
 17. ენა-დენკი 10
 18. ენალაპრილი
 19. ენაპ-H
 20. ენაპი®
 21. ენა-ჰქთ-დენკი 20/12.5
 22. ენზალ D
 23. ენოზიდი H
 24. ენოზიდი-HL
 25. ენტენორმი
 26. ენტეროფურილი (სუსპენზია)
 27. ენტეროჯერმინა
 28. ენტობანი სიროფი
 29. ენტობარი
 30. ენფექცია
 31. ენფინ ფორტე
 32. ეპიქსი
 33. ერბინოლი
 34. ერესპალი®
 35. ერივეჯი
 36. ერითრომოცინი
 37. ერმეტინი
 38. ესონექსთი ჰუმანითი
 39. ესპა
 40. ესპერალი
 41. ესრამი 20 მგ
 42. ესტროფემი
 43. ეტაციზინი
 44. ეტრუზილი
 45. ეუთიროქსი
 46. ეუკარბონი
 47. ეუფილინი
 48. ეფექტი C
 49. ეფექტი ფლუ
 50. ეფექტი ჩაი
 51. ეფკამონი
 52. ეფრიდოლი
 53. ეფრივირალლაბიალე
 54. ეფცენ-150
 55. ექსემესტანი ჯენეფარმი
 56. ექსისტენი-სანოველი
 57. ექსოდერილი
 58. ექსორექსი ლოსიონი
 59. ექსფორჯი®
 60. ექსჯადი
 61. ექტო აქტივი 7% კრემი
 62. ექტოჰიალი
 63. ექუიტონი