პრეპარატები ორსულობისას – ი კ

.

1 – 9/A – Z / ბ გ / დ ე / ვ ზ თ /ი კ / ლ მ / ნ ო / პ ჟ რ / ს ტ / უ ფ /ქ ღ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ


 1. იარინა
 2. იბანდრონის მჟავა
 3. იბანდრონის მჟავა სანდოზი
 4. იბუპარ ფორტე
 5. იბუპრენი
 6. იბუფენი
 7. იდეოსი®
 8. ივაკარდი
 9. ივერიუმი ჰუმანითი
 10. იზოტორანი
 11. იმიგრანი
 12. იმირანი ტაბლეტი 10მგ
 13. იმოდიუმი
 14. იმოვანი
 15. იმოპერი
 16. იმპლიკორი
 17. იმუნალი
 18. იმუნატი
 19. იმუნატი
 20. იმუნატი
 21. იმუნატი
 22. იმუნინი
 23. იმუნორიქსი
 24. იმუნო-რიცი
 25. ინდაფონი რეტარდი
 26. ინდივან 400
 27. ინდოვაზინი
 28. ინდომეტაცინი (ტაბლეტი, მალამო)
 29. ინობეკი რეტარდი
 30. ინსადოლი
 31. ინსუფორი
 32. ინტალი ინჰალატორი
 33. ინტელექტა
 34. ინტრონ A
 35. ინჰიბეისი®
 36. იოდბალანსი
 37. იოდბალანსი
 38. იოდბალანსი
 39. იოდი ლაროფარმა
 40. იოდინოლი
 41. იპიგრიქსი
 42. ირიტეკი
 43. ისლა მინტი
 44. ისლა მოოსი
 45. ისმიჟენი
 46. იტასპორი
 47. იტასპორი ავერსი
 48. იტრანოლი
 49. იუვიტი წვეთები

 1. კაბოტრიმი
 2. კადსილა
 3. კადუეტი
 4. კავინტონ ფორტე
 5. კავინტონი
 6. კალიმინი 60 H
 7. კალიუმ-ნორმინი
 8. კალიფსოლი
 9. კალსისი
 10. კალუმიდი
 11. კალუმიდი
 12. კალცი დე-დენკი
 13. კალცინორმ
 14. კალციუმი +ვიტამინი D3 ვიტრუმი
 15. კალციუმი D3 ნიკომედი ფორტე
 16. კალციუმი-D3 ნიკომედი
 17. კალციუმის ფოლინატი
 18. კამელინფლუ
 19. კამპტო
 20. კანდეზეკ კომბი
 21. კაპეციტაბინ სანდოზი
 22. კაპიდინი
 23. კაპსიკამი
 24. კაპტი
 25. კაპტოპრილი
 26. კაპტოპრილი+ჰქთ დენკი 50/25
 27. კაპტოსპეს-H
 28. კარბიდოპა/ლევოდოპა USP
 29. კარბოზინი
 30. კარბოპლანი
 31. კარბოპლატინი ებევე
 32. კარდიაკოლი®
 33. კარდივა
 34. კარდიო ლაიფი
 35. კარდიო ფორსი
 36. კარდიოლოპინი®
 37. კარდიომაგნილი
 38. კარდირატი
 39. კარდიტონი
 40. კარდოგრელი®
 41. კარდოპანი-სანოველი
 42. კარვედიგამა
 43. კარვედი-დენკი 25
 44. კარვედილოლი
 45. კარსილი
 46. კარტანი
 47. კარუმ-სანოველი
 48. კასტაგნუსი
 49. კატაქსოლი
 50. კაფრა
 51. კენალოგი
 52. კერნოსანი “ნერვენგაისტი”
 53. კეტამო
 54. კეტანოვი
 55. კეტზი
 56. კეტილეპტი
 57. კეტო-გელი
 58. კეტონალი
 59. კეტონალი
 60. კეტოსპრეი
 61. კეტოტიფენი
 62. კეფენტეკი
 63. კეფპიმი 1გ
 64. კვადიმაქსი
 65. კვადრიპინი
 66. კვადრიცა
 67. კვადრიცა
 68. კვამატელი
 69. კიდოფენი
 70. კინაზე-N
 71. კინეტიკონი
 72. კინიტო
 73. კლავომედი სუსპენზია
 74. კლამოქსი
 75. კლარიტინი
 76. კლარიქსი
 77. კლაფორანი
 78. კლექსიპარინი
 79. კლიმადინონი
 80. კლიმარა
 81. კლიმოდიენი
 82. კლიმონორმი
 83. კლინდაცინ T
 84. კლინიზოლი
 85. კლოვეიტი
 86. კლომეზოლი ვაგინალური სუპოზიტორია
 87. კლონაზეპამი
 88. კლონიდინი
 89. კლონიდინი
 90. კლოპიგამა®
 91. კლოპი-დენკი 75
 92. კლოპიდოგრელი ჰუმანითი
 93. კლოპიდონი
 94. კლოსტილბეგიტი®
 95. კლოსტილბეგიტი®
 96. კო-ამლესა
 97. კოაქსილი
 98. კო-დიოვანი ®
 99. კო-ენალაპრილ H
 100. კო-ვალტანი
 101. კოვონია საინჰალაციო წვეთები
 102. კოვონია ყელის სპრეი
 103. კოზაარი
 104. კო-ირდა
 105. კოკლავი
 106. კოლინი
 107. კოლნარი-სანოველი
 108. კოლოკიტი
 109. კოლომიცინი
 110. კოლოსარ-დენკი 50/12.5
 111. კო-მირატი
 112. კომფორტი ნაითი
 113. კონვულსოფინი
 114. კონვურატი
 115. კონკორ კორი
 116. კონკორი
 117. კონტრაჰისტი
 118. კორაქსანი
 119. კორდანუმი
 120. კორდაფენი
 121. კორდიქსი
 122. კორექტინი
 123. კორვენოლი
 124. კორინფარი
 125. კორიპრენი
 126. კორონალი
 127. კორსიზი
 128. კორტოპი
 129. კრალექსი
 130. კუპლატონი
 131. კუროსურფი