პრეპარატების ჩვენებები – გ

.

1 – 9/A – Z/ ა / ბ / გ / დ / ე ვ ზ / თ ი / / / მ ნ / / / / ტ უ / ფ ქ ღ ყ / შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ


 1. გაბაგამა
 2. გაბაპენტინი
 3. გაზივა
 4. გალაზოლინი
 5. გალანტამინი
 6. გალვუსი
 7. გალვუსმეტ
 8. გალსტენა
 9. გამალატი B6
 10. გამალეფსინი
 11. გამალიზინი
 12. გამამაქსი
 13. გამაქსონი
 14. განგლიოზიდი GD3 (ნატუროპათი)
 15. გარდე
 16. გარცინია კამბოჯია
 17. გასეკი-20
 18. გასტალი
 19. გასტრიო
 20. გასტრიტოლი
 21. გასტროკინდი
 22. გევისკონი
 23. გელენკ კომპლექსი
 24. გემაპაქსანი
 25. გემნილი
 26. გემოზოლი კოჟრის მალამო
 27. გემციტაბინი
 28. გენგიგელი
 29. გენტამიცინი (საინექციო ხსნარი)
 30. გენტოსი
 31. გეომინი
 32. გერალი
 33. გერიმაქსი ენერჯი
 34. გერიტამინ ნეო
 35. გესტალი DHA
 36. გვირილას ყვავილი
 37. გინგკო Q10
 38. გინეზოლი-7
 39. გინეკოჰელ ნ
 40. გინენორმი
 41. გინეპრისტონი
 42. გინესტრილი
 43. გინილაკი
 44. გინიპრალი
 45. გინკგო ბილობას ნაყენი
 46. გინკობაკელ D1 წვეთები (ნატუროპათი)
 47. გინკობაკელ D4 ამპულები წვეთები (ნატუროპათი)
 48. გინკოპრიმ სმარტი
 49. გინკორ გელი
 50. გინკორ ფორტე
 51. გინკოფარი ფორტე
 52. გინკოფარი
 53. გინო-პევარილი
 54. გინო-ტარდიფერონი
 55. გინო-ტრავოგენი ოვულუმ
 56. გინოტრან ფორტე L
 57. გინოტრანი
 58. გინოტრი
 59. გინოფილუსი
 60. გინოფორტი
 61. გინოჰიალი
 62. გიოქსიზონი
 63. გლატანი
 64. გლაუსანი
 65. გლევო 500
 66. გლემაზი
 67. გლიატილინი
 68. გლიბეტიკი
 69. გლივეკი
 70. გლიზი-ემ
 71. გლიკლამეტი
 72. გლიმეგამა® 4მგ
 73. გლიმეპირიდი ჰუმანითი
 74. გლიმილი
 75. გლიფიქსი 30 მგ
 76. გლიფორი 1000 მგ
 77. გლიცერინი
 78. გლიცინი
 79. გლუკაგენი
 80. გლუკანტიმი
 81. გლუკოვანსი
 82. გლუკოზა
 83. გლუკოტონი
 84. გლუკოტონი
 85. გლუკოფაგი
 86. გლუკოფაგი
 87. გლურენორმი
 88. გლუტამი
 89. გლუფერალი
 90. გოლაკსინი
 91. გოლასელი ფორტე
 92. გოლდ რეი
 93. გონალ-F
 94. გორდოქსი
 95. გრანდაქსინი®
 96. გრანექსი
 97. გრანულოციტ კოლონიის მასტიმულირებელი ფაქტორი (ნატუროპათი)
 98. გრასალვა
 99. გრასულანი
 100. გრინტეროლი
 101. გრიპ ჰოთი
 102. გრიპფერონი
 103. გრიპ-ჰეელი
 104. გრიფოკელ D5 ამპულები (ნატუროპათი)
 105. გროლიბი
 106. გროპრინოსინი 500მგ
 107. გროპრინოსინი®
 108. გულყვითელას ნაყენი
 109. გულყვითელას ყვავილი
 110. გუნა ჰიპ (ნატუროპათი)
 111. გუნა-ალერჯი თრით (ნატუროპათი)
 112. გუნა-ალერჯი პრევ (ნატუროპათი)
 113. გუნა-ართრო (ნატუროპათი)
 114. გუნა-ბოველ (ნატუროპათი)
 115. გუნა-დერმო (ნატუროპათი)
 116. გუნა-დიზი (ნატუროპათი)
 117. გუნა-დიური (PPilosella compositum) (ნატუროპათი)
 118. გუნა-დიჯესტ (ნატუროპათი)
 119. გუნა-ევერნეს (ნატუროპათი)
 120. გუნა-ვირუს (ნატუროპათი)
 121. გუნა-თორაციკ (ნატუროპათი)
 122. გუნა-იშიალ (ნატუროპათი)
 123. გუნა-კაფ (ნატუროპათი)
 124. გუნა-კიდნი (ნატუროპათი)
 125. გუნა-კოლაგენი (ნატუროპათი)
 126. გუნა-ლივერ (ნატუროპათი)
 127. გუნა-ლიმფო (ნატუროპათი)
 128. გუნა-ლუმბარ (ნატუროპათი)
 129. გუნა-მასლ (ნატუროპათი)
 130. გუნა-მატრიქს (ნატუროპათი)
 131. გუნა-მეილ (ნატუროპათი)
 132. გუნა-მუდი (Sepia compositum) (ნატუროპათი)
 133. გუნა-ნევრალ (ნატუროპათი)
 134. გუნა-ნეკ (ნატუროპათი)
 135. გუნა-ორალ სპრეი (DESI SPRAY) (ნატუროპათი)
 136. გუნა-პარადონტიუმ (ნატუროპათი)
 137. გუნა-პმს (ნატუროპათი)
 138. გუნა-პოლიართრიტისი (ნატუროპათი)
 139. გუნა-პროსტატა (ნატუროპათი)
 140. გუნა-რეაქტ (ნატუროპათი)
 141. გუნა-რინო ცხვირის სპრეი (ნატუროპათი)
 142. გუნა-სელ (ნატუროპათი)
 143. გუნა-სინუს ცხვირის სპრეი (ნატუროპათი)
 144. გუნა-სლიპ (ნატუროპათი)
 145. გუნა-სპაზმი (ნატუროპათი)
 146. გუნა-სტომაქ (ნატუროპათი)
 147. გუნა-ტონზილს (ნატუროპათი)
 148. გუნა-ტრავმა (ნატუროპათი)
 149. გუნა-ფემ (ნატუროპათი)
 150. გუნა-ფლამ (ნატუროპათი)
 151. გუნა-ფლუ (Omeogriphi) (ნატუროპათი)
 152. გუნა-შოლდერ (ნატუროპათი)
 153. გუნა-ჰემოროიდს (ნატუროპათი)
 154. გუნა-ჰიპერტენშენ (ნატუროპათი)
 155. გუტალაქსი