პრეპარატების ჩვენებები – თ ი

.

1 – 9/A – Z/ ა / ბ / გ / დ / ე ვ ზ / თ ი / / / მ ნ / / / / ტ უ / ფ ქ ღ ყ / შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ


 1. თავშავას ბალახი
 2. თევზის ქონი
 3. თეთრი კასტელანის ხსნარი
 4. თეთრი ნახშირი
 5. თეიმუროვი ნეო
 6. თეიმუროვის პასტა
 7. თემოდალი
 8. თერაპინი BID
 9. თვაისი– HL –ჰუმანითი
 10. თიამაზოლი
 11. თიამინი
 12. თიამინი
 13. თიანეპტინი
 14. თიეთილპერაზინი
 15. თიმალინი
 16. თიმოგელი
 17. თიმოკელ D6 (ნატუროპათი)
 18. თიმოკელ D6 კაფსულები (ნატუროპათი)
 19. თიმოლანი
 20. თიოგამა
 21. თიორელი 8 მგ კაფსულა
 22. თიორიდაზინი
 23. თიოფლექსი 0,25% მალამო
 24. თიოფლექსი მალამო
 25. თიოქტაციდის მჟავა
 26. თირეოტროპული ჰორმონი (ნატუროპათი)
 27. თირკმლის ჩაი
 28. თიროზოლი
 29. თიროსურ გელი
 30. თიროქსინი (ნატუროპათი)
 31. თრომბასპინი
 32. თრომბლესი გელი
 33. თრომბობათი
 34. თრომბომაგი
 35. თრომბოფლოუ
 36. თუთიის (ცინკის) მალამო
 37. თურმალინ-ნაკრები

 1. იარინა
 2. იბანდრონის მჟავა
 3. იბუპარ ფორტე
 4. იბუპრენი
 5. იბუფენი
 6. იდეოსი
 7. იდრინოლი
 8. ივაკარდი
 9. ივერიუმი ჰუმანითი
 10. იზოკეტი
 11. იზო-მაკი რეტარდი
 12. იზონიაზიდი
 13. იზოსორბიდის დინიტრატი
 14. იზოტორანი
 15. იზოფრა
 16. იმიგრანი
 17. იმირანი ტაბლეტი 10მგ
 18. იმოდიუმი
 19. იმოვანი
 20. იმოვაქსი ოერილონს
 21. იმოპერი
 22. იმუვიტი
 23. იმუნ რეგ (ნატუროპათი)
 24. იმუნალი
 25. იმუნატი
 26. იმუნატი
 27. იმუნატი
 28. იმუნაქტივი
 29. იმუნინი
 30. იმუნიტექსი
 31. იმუნოკინდი
 32. იმუნოლოკალი
 33. იმუნორიქსი
 34. იმუნო-რიცი
 35. იმუნოსტიმი
 36. ინგლისური მარილი 25გ
 37. ინდაბრიუ
 38. ინდაპამიდი
 39. ინდაპი
 40. ინდაფონი რეტარდი
 41. ინდაფონი
 42. ინდივან 400
 43. ინდოვაზინი
 44. ინდომეტაცინი (ტაბლეტი, მალამი)
 45. ინესტომი
 46. ინობეკი რეტარდი
 47. ინოკლიმი
 48. ინომექსი
 49. ინსადოლი
 50. ინსტენონი
 51. ინსუვიტი
 52. ინსულატარდი ჰმ
 53. ინსულატარდი ჰმ
 54. ინსულინის მსგავსი ზრდის ფაქტორი (ნატუროპათი)
 55. ინსუფორი
 56. ინტალი ინჰალატორი
 57. ინტელექტა
 58. ინტერლეიკინ 1 ბეტა (ნატუროპათი)
 59. ინტერლეიკინ 10 (ნატუროპათი)
 60. ინტერლეიკინ 11(ნატუროპათი)
 61. ინტერლეიკინ 12 (ნატუროპათი)
 62. ინტერლეიკინ 3 (ნატუროპათი)
 63. ინტერლეიკინ 4 (ნატუროპათი)
 64. ინტერლეიკინ 5 (ნატუროპათი)
 65. ინტერლეიკინ 6 (ნატუროპათი)
 66. ინტერლეიკინ 7 (ნატუროპათი)
 67. ინტერლეიკინ 8 (ნატუროპათი)
 68. ინტერლეიკინ 9 (ნატუროპათი)
 69. ინტერფერონ გამა, ლიმფოციტური (ნატუროპათი)
 70. ინტესტი ბაქტერიოფაგი თხიერი
 71. ინტეტრიქსი
 72. ინტრონ A
 73. ინფაკოლი
 74. ინფლუდო ველედა
 75. ინფლუციდი
 76. ინჰალიპტი
 77. ინჰიბეისი®
 78. იოდბალანსი
 79. იოდბალანსი
 80. იოდბალანსი
 81. იოდინოლი
 82. იოდის სპირტხსნარი 5%
 83. იოდოფოლი
 84. იომოგი
 85. იორდასალამის (პიონის) ნაყენი
 86. იორილ 10
 87. იოქსი
 88. იოჰიმბინი
 89. იპერ ჯი (ნატუროპათი)
 90. იპერტროფანი
 91. იპიგრიქსი
 92. ირუქსოლი მალამო
 93. ისივენი
 94. ისლა მინტი
 95. ისლა მოოსი
 96. ისმი კიდი
 97. ისმიჟენი
 98. ისოზიდი
 99. იტასპორი ავერსი
 100. იტასპორი
 101. იტრანოლი
 102. იუვიტი წვეთები
 103. იუმექსი
 104. იუნიკალი D3
 105. იფენეკი დერმო
 106. იფენეკი დერმო
 107. იხთიოლი