პრეპარატები ორსულობისას – ნ ო

.

1 – 9/A – Z / ბ გ / დ ე / ვ ზ თ /ი კ / ლ მ / ნ ო / პ ჟ რ / ს ტ / უ ფ /ქ ღ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ


 1. ნადიკლოქსი
 2. ნაველბინი
 3. ნაველბინი
 4. ნავობანი
 5. ნაზივინი
 6. ნაზოლი
 7. ნაზოფანი
 8. ნაისი
 9. ნაკლოფენი
 10. ნაკომი
 11. ნაკომი
 12. ნალგეზინი
 13. ნალოქსონი
 14. ნანიპრუსი
 15. ნანო მელატონინი
 16. ნაროპინი
 17. ნასენი
 18. ნასოალდო
 19. ნასობეკი
 20. ნატრიუმის ლაქტატის კომბინირებული ხსნარი
 21. ნატრიუმის ქლორიდი
 22. ნატურკაფს კოენზიმი Q10
 23. ნაფი
 24. ნაქსოჯინი
 25. ნებეტა
 26. ნებიდო
 27. ნებივოლოლი შტადა
 28. ნედოკრომილი
 29. ნევიგრამონი
 30. ნევრალონი
 31. ნევროზალი
 32. ნევროქსინ ფორტე
 33. ნეიპოგენი
 34. ნეირაქსინი B
 35. ნეიროლეფსინი
 36. ნეირომიდინი
 37. ნეირორუბინი
 38. ნეიროქსი
 39. ნეო ბოროჩილინა “C”
 40. ნეოაგრეგანი
 41. ნეოართრი
 42. ნეობლოკი
 43. ნეო-ენტეროსეპტოლი
 44. ნეოზოლინი
 45. ნეომილდრონატი
 46. ნეოპერტუსინი
 47. ნეოპრაზოლი
 48. ნეოსილი
 49. ნეოსპირინი + C
 50. ნეოტონი
 51. ნეოქოლდი
 52. ნეოქონდრი
 53. ნეოცეფი
 54. ნერვომიქსი
 55. ნერმო
 56. ნერმო პლუსი
 57. ნეტრომიცინი
 58. ნეულასტიმი
 59. ნეფაზანი
 60. ნექსიუმი
 61. ნივალინი
 62. ნიზოკონი
 63. ნიკოშპანი
 64. ნიმესილი
 65. ნიმოტოპი
 66. ნისტატინი
 67. ნიტოპი
 68. ნიტრაზეპამი
 69. ნიტრო (საინექციო)
 70. ნიტრომინტი
 71. ნიტროფუნგინი
 72. ნიფედი-დენკი 10 რეტადი
 73. ნიფედიპინი
 74. ნიფედიპრესი
 75. ნიფლოქსი
 76. ნიფლუმის მჟავა
 77. ნიქსარი
 78. ნოდოლი კოლაგენი
 79. ნოვალანსი
 80. ნოვინეტი
 81. ნოვინეტი
 82. ნოვოკაინი
 83. ნოზიფოლ-დ
 84. ნოლაქსენი
 85. ნოლიპრელ არგინინი
 86. ნოლპაზა
 87. ნონბლონი
 88. ნონდეპრესი
 89. ნონპრესი
 90. ნოოტროპილი
 91. ნოოფენი
 92. ნორვასკი
 93. ნორკოლუტი
 94. ნორმაზე
 95. ნორმეგი
 96. ნორმოდიპინი
 97. ნორმოლიპი
 98. ნორმოსტოპი
 99. ნორმოშპირონი
 100. ნორპრესდონი
 101. ნორპროლაკი
 102. ნორტივანი
 103. ნორფლოქსაცინი
 104. ნოტა წვეთები, ტაბლეტები
 105. ნოფლუქსი
 106. ნოფუნგი
 107. ნოქსიბელი 30
 108. ნო-შპალგინი
 109. ნუკლეო ცმფ ფორტე
 110. ნუროფენ ფორტე
 111. ნუროფენი
 112. ნუროფენი
 113. ნუროფენი® საბავშვო

 1. ოდესტონი
 2. ოვესტინი
 3. ოკომისტინი
 4. ოლზაპი
 5. ოლტარი
 6. ოლფენი
 7. ომარონი®
 8. ომეზოლი
 9. ომეპრაზოლი
 10. ომეპრაზოლი
 11. ომეპრაზოლი EM
 12. ომეპრაზოლი ნეო
 13. ომესამი
 14. ომესამი ფორტე
 15. ომნადრენი 250
 16. ომნიკი®
 17. ომნიპაკი
 18. ომნიტროპი
 19. ონბრეზ ბრიზჰაილერი
 20. ონდა
 21. ონდანტორი
 22. ოპერილი
 23. ოპერილი P
 24. ოპტიბეტოლი
 25. ოპტიმალი
 26. ორალური უნაზინი
 27. ორამინ E
 28. ორამინ G
 29. ორამინ-F
 30. ორგამეტრილი
 31. ორინოლი პლუსი
 32. ორლეპტი
 33. ორმიცინი
 34. ორნაკლინის ვაგინალური სანთლები
 35. ორნაფერი
 36. ორნილი
 37. ორნიფლოქსი
 38. ორნოვინი
 39. ორნოფლექსი
 40. ორტანოლი
 41. ორცერინი
 42. ოსარბონი
 43. ოსარბონი ვაგ. სანთელი
 44. ოსმო-ადალატი
 45. ოსპამოქსი
 46. ოსპორილი
 47. ოსტალონი
 48. ოსტემაქს 70 კომფორტი
 49. ოსტეო აქტივი
 50. ოსტრუმი
 51. ოტომაქს ჯი
 52. ოტრივინი
 53. ოუბაინი
 54. ოფთაგელი
 55. ოფთავიტი
 56. ოფთან დექსამეტაზონი
 57. ოფთან თიმოლოლი
 58. ოფლოტასი
 59. ოფტან კატაქრომი (თვალის წვეთები)
 60. ოქსავიატინი
 61. ოქსაზეპამი
 62. ოქსალიპლატინი ებევე
 63. ოქსივინი
 64. ოქსიმეტაზოლინი
 65. ოქსიტენი
 66. ოქსიტოცინი