პრეპარატების უკუჩვენებები – ბ გ

.

1 – 9/A – Z / ბ გ / დ ე / ვ ზ თ /ი კ / ლ მ / ნ ო / პ ჟ რ / ს ტ / უ ფ /ქ ღ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ


 1. ბათაფლუ
 2. ბათბაქტამი
 3. ბათკაცინი
 4. ბაკლოსანი
 5. ბაკლოფენი
 6. ბანეოცინი
 7. ბაუზოლი
 8. ბაუმე
 9. ბაქტამედი
 10. ბაქტისუბტილი
 11. ბაქტიფლოქსი
 12. ბაქტრობანი კრემი
 13. ბე ვი კომი
 14. ბებიტი
 15. ბებიფენი
 16. ბე-ვიტაი
 17. ბეკლაზონი ეკო ადვილი სუნთქვა
 18. ბეკლოგენი
 19. ბელადონას რექტალური სუპოზიტორია
 20. ბელადონა-ჰომაკორდი
 21. ბელარაი
 22. ბენევრონი B
 23. ბენეტი გარგლი
 24. ბენეტი ორალური სპრეი
 25. ბენეტი პლუსი გარგლი
 26. ბენეტი პლუსი სპრეი
 27. ბენზილბენზოატი
 28. ბენზილორი
 29. ბენზოკაინი
 30. ბენოსენი
 31. ბეპანთენი (კრემი)
 32. ბეროდუალი
 33. ბესტოქსოლი
 34. ბესტფორი
 35. ბეტადერმი
 36. ბეტადინი
 37. ბეტალონ 100
 38. ბეტაფერონი
 39. ბეტაჰისტინი
 40. ბეტოპტიკი
 41. ბეტროპილი
 42. ბეფარდინი
 43. ბიგეტრიკი
 44. ბიდოპი
 45. ბივალოსი
 46. ბივოქსაი
 47. ბიკამიდი
 48. ბიკომპლექსი
 49. ბილიდაზა
 50. ბილობა-რიცი
 51. ბილობილი
 52. ბიმაქსილი
 53. ბიმაქსი
 54. ბიმბოვიტ ფტორი
 55. ბიო გაიი
 56. ბიოანტიოქსი
 57. ბიო-დრაი
 58. ბიოელექტრა მაგნეზიუმ ფორტე
 59. ბიოკარდი
 60. ბიონორმი 250
 61. ბიორითმ
 62. ბიო-რიტმოი
 63. ბიოსედატი
 64. ბიოსელაკი
 65. ბიოსეპტი
 66. ბიოტაქსიმი
 67. ბიოტრაქსონი
 68. ბიოტუმი
 69. ბიოფუროქსიმი
 70. ბისაკოდილი
 71. ბისაკოდილი
 72. ბისეპტოლი
 73. ბისოგამაი
 74. ბისოდოლი
 75. ბისოკორი
 76. ბისოპროლოლი
 77. ბიტნერის ორიგინალური დიდი ბალზამი
 78. ბიფიდუმბაქტერინი მშრალი
 79. ბიფიდუმბაქტერინი
 80. ბიფიკოლი
 81. ბიფისტიმი
 82. ბიფიფორმი
 83. ბიფლაზიმი
 84. ბიფლორაკი
 85. ბიფოვალი® ფორტე
 86. ბიციკლოლი
 87. ბიცილინი-3
 88. ბლემარენი
 89. ბლეომიცინი
 90. ბლესტარი
 91. ბლოკიუმ B12 ინექცია
 92. ბლოკიუმ ფლექსი
 93. ბლოკორდილი
 94. ბობოტიკი
 95. ბოვისან D5
 96. ბოლი სპაზმი
 97. ბოლუს ადსტრინგენსი
 98. ბონ ბეიბი
 99. ბონდრონატი
 100. ბონეფოსი
 101. ბონვივაი
 102. ბორის მჟავა
 103. ბორის მჟავა
 104. ბორტეზომიბი ჰუმანითი
 105. ბოტოქსი
 106. ბოტულიზმის საწინააღმდეგო შრატები
 107. ბრავექსი
 108. ბრალი
 109. ბრეტარის ჯენუეირი
 110. ბრიაკონელი
 111. ბრილიანტის მწვანე
 112. ბრილინტაი
 113. ბრიმოპტიკი
 114. ბრინზოთიმოლი
 115. ბრინტელიქსი
 116. ბრიტომარი
 117. ბრიულიუმ ლინგვატაბსი
 118. ბროვენსინი
 119. ბროვინი
 120. ბრომოკრიპტინ რიხტერი
 121. ბრომოკრიპტინი
 122. ბრომჰექსინი ბერლინ-ხემი
 123. ბრონოლაკი
 124. ბრონოლაკი
 125. ბრონქიკუმი
 126. ბრონქობრიუ დექსტროი
 127. ბრონქობრიუი
 128. ბრონქოდიაზინა C.R.
 129. ბრონქოდილი
 130. ბრონქოლიტინი
 131. ბრონქო-მუნალი
 132. ბრონქოსანი
 133. ბრონქოცინი
 134. ბრონჰალის-ჰეელი
 135. ბროქსევინი
 136. ბრუმეტონი
 137. ბრუმიქსოლი
 138. ბრუქსიკამი
 139. ბუდექტონი
 140. ბულაქსინი
 141. ბუმანოლი
 142. ბუპივაკაინი გრინდექსი
 143. ბურგეონი
 144. ბუსკოპანი
 145. ბუტადიონი
 146. ბუტამირატი

 1. გაბაპენტინი
 2. გაზივაი
 3. გალაზოლინი
 4. გალანტამინი
 5. გალვუსი
 6. გალიქსი
 7. გალსტენაი
 8. გალფერი
 9. გამალატი B6ი
 10. გამალეფსინი
 11. გამალიზინი
 12. გამამაქსი
 13. გარდეი
 14. გარლიცინი
 15. გასეკი-20ი
 16. გასტალი
 17. გასტრიოი
 18. გასტრიტოლი
 19. გასტროკინდი
 20. გასტროლიტი
 21. გევისკონ ფორტეს 6ი
 22. გევისკონი
 23. გელოფუზინი
 24. გემნილი
 25. გემოზოლი
 26. გემციტაბინ ლეკი®
 27. გემციტაბინი
 28. გენტამიცინი
 29. გენტოსი
 30. გეომინი
 31. გერალი
 32. გერიმაქსი ენერჯი
 33. გერიტამინ ნეო
 34. გესტალი DHAი
 35. გინგკო Q10ი
 36. გინეზოლი-7ი
 37. გინეკოჰელ ნი
 38. გინენორმი
 39. გინეპრისტონი
 40. გინესტრილი
 41. გინილაკი
 42. გინიპრალი
 43. გინკგო ბილობას ნაყენი
 44. გინკობაკელ D1 წვეთები
 45. გინკობაკელ D4 ამპულები წვეთები
 46. გინკოპრიმ სმარტი
 47. გინკორ გელი
 48. გინკოფარი ფორტე
 49. გინკოფარი
 50. გინომიქსი
 51. გინო-პევარილი
 52. გინო-ტარდიფერონი
 53. გინო-ტრავოგენი ოვულუმი
 54. გინოტრან ფორტე Lი
 55. გინოტრანი
 56. გინოტრი
 57. გინოფორტი
 58. გიოქსიზონი
 59. გლატანი
 60. გლაუსანი
 61. გლევო 500ი
 62. გლემაზი
 63. გლემპიდი
 64. გლიატილინი
 65. გლიბეტიკი
 66. გლიზი-ემი
 67. გლიკლამეტი
 68. გლიმეპირიდი
 69. გლიმილი
 70. გლიფიქსი 30 მგი
 71. გლიფორი 1000 მგი
 72. გლიცერინი
 73. გლიცინი
 74. გლუკანტიმი
 75. გლუკოვანსი
 76. გლუკოზა
 77. გლუკორექსი
 78. გლუკოტონი
 79. გლუკოფაგი
 80. გლურენორმი
 81. გლუტამი
 82. გლუფერალი
 83. გოგრის ზეთი“LIK” თუთიაი
 84. გოლაკსინი
 85. გოლდ რეი
 86. გონალ-Fი
 87. გორდოქსი
 88. გრანდაქსინი®
 89. გრასალვაი
 90. გრასულანი
 91. გრინტეროლი
 92. გრიპ ჰოთი
 93. გრიპფერონი
 94. გრიპ-ჰეელი
 95. გრიფოკელ D5 ამპულები
 96. გროპრინოსინი
 97. გულყვითელას ნაყენი
 98. გუტალაქსი