პრეპარატების უკუჩვენებები – პ ჟ რ

.

1 – 9/A – Z / ბ გ / დ ე / ვ ზ თ /ი კ / ლ მ / ნ ო / პ ჟ რ / ს ტ / უ ფ /ქ ღ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ


 1. პაბი-დექსამეტაზონი
 2. პაბიმედი
 3. პავულონი 4ი
 4. პაკლიტაქსელ ებევეი
 5. პაკლიტაქსელი-ჰუმანითი
 6. პაკლიტაქსელ-ლენსი
 7. პალადაი
 8. პალინი
 9. პამბაი
 10. პამიტექსი
 11. პანადოლი
 12. პანანგინი
 13. პანზინორმი ფორტე
 14. პანთენოლი
 15. პანივიტი C ვიტამინითი
 16. პანკრეატინი
 17. პანკრეატინი
 18. პანკრეოფრიკი გრანულები
 19. პანტაპი
 20. პანტო-დენკი 40ი
 21. პანტოპრაზოლი
 22. პანტოპრაი
 23. პაპავერინი
 24. პაპაზოლი-დარნიცა
 25. პარა პლუსი
 26. პარა-დენკი 500
 27. პარაზიმინი
 28. პარაცეტამოლი
 29. პარიზოლი ჰუმანითი
 30. პარკინი
 31. პარლაზინი
 32. პაროდიუმი
 33. პაროქსეტინი
 34. პატაქსელი
 35. პაუზოგესტი
 36. პაქსელადინი
 37. პეგინტრონი
 38. პელეთროცინ პლუსი
 39. პენესტერი
 40. პენციკლოვირი
 41. პეოი
 42. პერიკასტუსი
 43. პერინი
 44. პერიტოლი
 45. პერიციაზინი
 46. პერმიქსონი
 47. პეროტაი
 48. პეროქსიგელი 3%ი
 49. პერსენი
 50. პერჯეტაი
 51. პესტოი
 52. პეფრაკელ D3 მალამო
 53. პეფრაკელ D3 სანთლები
 54. პეფრაკელ D4 კაფსულები
 55. პეფრაკელ D5 წვეთები
 56. პეფრაკელ D6 ამპულები
 57. პეფსალი
 58. პექტროლი
 59. პიგასპინი
 60. პიკოვიტი
 61. პიკოლაქსი
 62. პიკოი
 63. პიკოქრომი
 64. პიკცეფი
 65. პილოკარპინი
 66. პრეპარეიშენ ჰი
 67. პრესტარიუმი კომბი
 68. პრივიტუსი
 69. პრილამიდი
 70. პრიმაკორტი
 71. პრიმატენი
 72. პრიმაცეფი
 73. პრობიოქსინი
 74. პროგასტი
 75. პროგესტერონი
 76. პროგესტოგელი
 77. პროგრაფი
 78. პროენზი გელი
 79. პროვერა
 80. პროვირონი
 81. პროზერინი-დარნიცა
 82. პროკეტანი
 83. პროკომბოი
 84. პროლიაი
 85. პროპანორმი
 86. პროპილთიოურაცილი
 87. პროპიონიბაქტერიუმ ავიდუმ D5 კაფსულები
 88. პროპიცილი
 89. პროპოფოლი ჰუმანითი
 90. პროპრანოლოლი
 91. პროჟესტოგელი
 92. პროსკარი
 93. პროსპანი მცენარეული წვეთები
 94. პროსპანი
 95. პროსტავერნ ურტიკა ლიკვიდი
 96. პროსტაკაფსი
 97. პროსტალიზინა
 98. პროსტამოლ უნო
 99. პროსტერიდი
 100. პროსტორალი
 101. პროსტუროლი
 102. პროსულპინი
 103. პროტამინის სულფატი
 104. პროტეფიქსი წებოი
 105. პროტექტა
 106. პროტეჯერსი
 107. პროტოპიკი®
 108. პროქტო-გლივენოლი
 109. პროქტოესკულანი
 110. პულმოლანი
 111. პულმოქსოლი
 112. პუმპანი
 113. პურეგონი
 114. პუროქსანი

 1. ჟანინი
 2. ჟენ-შენი
 3. ჟოსტერინი

 1. რაბეზოლი
 2. რადომიტი
 3. რადოფენი
 4. რაენომი
 5. რაველი SRი
 6. რაზილესი
 7. რამიზეკი კომბი
 8. რამიპრილი-H – ჰუმანითი
 9. რანისანი
 10. რანიტიდინი
 11. რანფერონი
 12. რაპიტუსი
 13. რაპტენ რაპიდი
 14. რატენალი
 15. რატიზოლი
 16. რატოსანი
 17. რაუნატინი
 18. რაფაქოლინი Cი
 19. რაციოცეფი
 20. რებას D5 ამპულები
 21. რებეტოლი
 22. რეგულაქსი
 23. რეგულონი
 24. რევალიდი
 25. რევასიდი
 26. რევმავეკი
 27. რეზალუტ® პრო
 28. რეიტოილი
 29. რეკარცინ D4-D6 ამპულები
 30. რეკარცინ D4-D6 კაფსულები
 31. რეკრეოლი კრემი
 32. რელადექსი
 33. რელადორმი
 34. რელანიუმი
 35. რელანტანი
 36. რელაქსაცია და ძილი
 37. რელაქსერბეი
 38. რელივორა კომპლექს ამპულები
 39. რელიუმი
 40. რელიფი
 41. რელორანი
 42. რელპაქსი
 43. რემანტადინი 50 მგ
 44. რემედის პასტილაი
 45. რემენსი
 46. რემერონი
 47. რემიკეიდი
 48. რენალოფი®
 49. რენელ ნი
 50. რენეოსი
 51. რენი
 52. რეოპოლიგლუკინი
 53. რეოფარი
 54. რეპარონი
 55. რეპროპოლი
 56. რესკუვოლინი საინექციო ხსნარი
 57. რესპირარ ბიენი
 58. რესპიროი
 59. რეტაბოლილი
 60. რეტინოვიტი
 61. რეტინოლი
 62. რეტინორმი
 63. რეუკოლი
 64. რეფურილი
 65. რექსაპინი
 66. რექსეტინი
 67. რეჰიდრონი
 68. რიბატრანი
 69. რიბომუნილი
 70. რიბომუსტინი
 71. რიბოქსინი
 72. რიგევიდონი
 73. რიგენფორტე
 74. რივაივი
 75. რივანოლის ფხვნილი 0,1 გრ
 76. რიზედრონატი-APO
 77. რიზოპროლი
 78. რიზოქსანი
 79. რილეის-სანოველ პლუსი
 80. რიმანტადინი (აქტიური ნივთიერება)
 81. რინგერის ხსნარი
 82. რინო ნაფტაზოლინი
 83. რინონექსი
 84. რინოპრონტი
 85. რინო-სტასი
 86. რინოტაისი დოქტორ ტაისი
 87. რინოფლუიმუცილი
 88. რიპომილი
 89. რიპრონატი
 90. რისებონი
 91. რისეტი
 92. რისპაქსოლი®
 93. რისპერიდონი-APO
 94. რიტმონორმი
 95. რიფამპიცინი
 96. რიცინის ზეთი
 97. რობიტუსინი
 98. როგლიტი
 99. როდასკონი
 100. როდინირი
 101. როვამიცინი
 102. როვასტატი
 103. როვინოპროსტი
 104. როზამეტი
 105. როზაპროსტი
 106. როზმარინის თმის მატონიზირებელი ხსნარი
 107. როზუვასტატინი-APO
 108. როზუვინი
 109. როზუკარდი
 110. როკალტროლი
 111. როლინოზი
 112. როლიპექსი
 113. რომექსიკამი
 114. რომიკლარი
 115. რონემი-ჰუმანითი
 116. რონოციტი
 117. როსინი
 118. როსისეპტინი
 119. როსტალეპტი-როტა
 120. როსუსტარი
 121. როტაბიოტიკი ბეიბი
 122. როტაბიოტიკი
 123. როტადონი
 124. როტავიტ კალციუმ ფორტე
 125. როტაზარი
 126. როტაკინაზა
 127. როტალეპტინი
 128. როტალუდი
 129. როტალფენი
 130. როტაპროსტი
 131. როტარიტმილი
 132. როტაფერ კიდსი
 133. როტაფერ პლუსი
 134. როტაცეფი
 135. როფერონი-A
 136. როფლოქსანი
 137. როფლუზოლი
 138. როქსითრომიცინი
 139. როქსიპიმი
 140. როქსიტასი-ავერსი
 141. როქსიტრომიცინ სანდოზი
 142. როქსიცეფი
 143. როცეფინი
 144. რუბერკელ D3 სანთლები
 145. რუბერკელ D5 ამპულები
 146. რუბერკელ D5 წვეთები
 147. რუბიტალ ფორტე
 148. რულიდი
 149. რუტინაცეა იუნიორი
 150. რუტოზიდი