პრეპარატების უკუჩვენებები – ს ტ

.

1 – 9/A – Z / ბ გ / დ ე / ვ ზ თ /ი კ / ლ მ / ნ ო / პ ჟ რ / ს ტ / უ ფ /ქ ღ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ


 1. საბ სიმპლექსი
 2. საბალ-ჰომაკორდი
 3. სავარიქსი გელი
 4. სავიჟენი
 5. საინექციო წყალი
 6. საინექციო წყალი
 7. საკოლინი
 8. სალამოლი ეკო ადვილი სუნთქვა
 9. სალბესანი
 10. სალბი
 11. სალბუტამოლი
 12. სალიმაქსი
 13. სალინი
 14. სალიცილის მჟავა
 15. სალოვერი
 16. სალტამარეი
 17. სალუტემ ფორტე
 18. სალუფონი ჰუმანითი
 19. სალხინო (კაფსულა)
 20. სამბოვინი
 21. სანდიმუნ ნეორალი
 22. სანკომბი D5 წვეთები
 23. სანოვიტი
 24. სანორიზაე D6 წვეთები
 25. სანორინი 0.1%
 26. სანორინი
 27. სანტა ქოლდი სპრეი ქიდსი
 28. სანუგალი ტაბლეტები
 29. სანუვის D1 მალამო – იი
 30. სანუვის D2 წვეთები
 31. სანუვისი ამპულები
 32. სანუვისი ტაბლეტები
 33. სანუვისი წვეთები
 34. სანუზელაი
 35. სანუკელ აკნე D6 წვეთები
 36. სანუკელ ბრუცელ D6 წვეთები
 37. სანუკელ კანდ D6 წვეთები
 38. სანუკელ კლებს D6 წვეთები
 39. სანუკელ კოლი D7 ამპულები
 40. სანუკელ მიკ D6 წვეთები
 41. სანუკელ პროტ D6 წვეთები
 42. სანუკელ სალმ D6 წვეთები
 43. სანუკელ სტრეპ D6 წვეთები
 44. სანუკელ ტრიქ D6 წვეთები
 45. სანუკელ ფსეუ D6 წვეთები
 46. სანუმგერმან D6 წვეთები
 47. სანურენი
 48. სანუცისტი წვეთები
 49. სარტონი
 50. საფოციდი
 51. სე-200 სელენი
 52. სებივო®
 53. სედალგინი-ნეო
 54. სედალონი
 55. სედარექსი
 56. სედატონი
 57. სედონიკი
 58. სევორანი
 59. სეზამის (შირბახტის) ზეთი“LIK” E ვიტამინით
 60. სეკნიდოქსი
 61. სეკნილი
 62. სელევალინი
 63. სელევეფი
 64. სელენეტი
 65. სელენი 200ი
 66. სელენოკელ D4 წვეთები
 67. სელენტინი
 68. სემედ 200
 69. სემილაქტი
 70. სენადეი
 71. სენადექსინი
 72. სენალექსი
 73. სენტილოუი
 74. სეპტოგალი
 75. სერაპეპტაზა
 76. სერევენტი
 77. სერეტიდი დისკუსი
 78. სერმიონი
 79. სერტრალინის ჰიდროქლორიდი
 80. სეტრონონი
 81. სიდერალ ფორტე
 82. სიდნოფარმი
 83. სიზიგიუმ კომპოზიტუმი
 84. სიკაპროტექტი
 85. სილარსილი
 86. სილდენაფილი (სინეგრა)
 87. სილენტექსი
 88. სილვაისანი კაფსულები
 89. სილვერონი
 90. სილივიტ მაქსი
 91. სილიმარაი
 92. სიმალგელი
 93. სიმალდრატი
 94. სიმბიკორტი® ტურბუჰალერი®
 95. სიმგალი
 96. სიმეპარი
 97. სიმვაგამაი
 98. სიმვა-დენკი 20
 99. სიმვასტატინი USP
 100. სიმპათილი
 101. სიმპალი 25ი
 102. სინამაქის ფოთოლი
 103. სინაფლანი
 104. სინაფი
 105. სინაქტენი
 106. სინგლონი
 107. სინგულარი
 108. სინდრანოლი
 109. სინეკოდი®
 110. სინეპრენი T3A
 111. სინერდოლი
 112. სინესტროლი
 113. სინკუმარი
 114. სინოგალი
 115. სინომარინი
 116. სინტეი
 117. სინტეფორტი
 118. სინტომიცინის ლინიმენტი 5% და 10%
 119. სინუპრეტი
 120. სინუფორტე ®
 121. სიორალი რეტარდი
 122. სიოფორი
 123. სკაბისანი
 124. სკინ-კაპი
 125. სკინორენი
 126. სლეზავიტი
 127. სლიმერი
 128. სმექტაი
 129. სნეაბასან D1 წვეთები
 130. სნუპი
 131. სოვალდი
 132. სოინჯის ზეთი „ლიკი“ E ვიტამინითი
 133. სოიფემი
 134. სოლეკარდი
 135. სოლვეკაინი
 136. სოლიანი
 137. სოლიდაგო კომპოზიტუმი სნ
 138. სოლკოდერმი
 139. სოლკოვაგინი
 140. სოლკოსერილი
 141. სოლკოტრიხოვაკი
 142. სოლსიტ მაქსი-8
 143. სოლტუქსი
 144. სოლუდონი
 145. სოლუ-მედროლი
 146. სოლურო ოდი
 147. სომაზინაი
 148. სომნა-რიცი
 149. სომნოგამაი
 150. სომნოლი
 151. სომნოპოლი
 152. სონაპაქსი
 153. სონერალი
 154. სოპრალი
 155. სორბიფერ® დურულესი®
 156. სოსეფენი
 157. სოფრადექსი
 158. სპაზმექსი
 159. სპაზმოლექსი
 160. სპაზმოპრივ ფორტე
 161. სპასკუპრელ სი
 162. სპასკუპრელი
 163. სპემანი ფორტე
 164. სპერექსი
 165. სპექტრუმ ენერჯი Q10
 166. სპიგელონი
 167. სპილაქტონი
 168. სპიროლაქტი
 169. სპლატი
 170. სპორიმი
 171. სპრეგალი
 172. სპრეი-პაქსი
 173. სრტესნოლი
 174. სტაბილ ფორტე
 175. სტაზექსი
 176. სტამლოი
 177. სტარლიქსი®
 178. სტარტი
 179. სტატიკორი
 180. სტატურანი
 181. სტაფილოკოკური ანატოქსინი
 182. სტეპტენბაქტი
 183. სტეპტენი
 184. სტერინაზოლი
 185. სტიბერილი სპრეი
 186. სტიბერილი
 187. სტიმოლი
 188. სტიმულოტონი®
 189. სტოლონიკელ D6 წვეთები
 190. სტომგინი
 191. სტოპანგინი
 192. სტოპართროზი
 193. სტოპტუსინი ფიტო
 194. სტოპტუსინი
 195. სტრეზამი
 196. სტრეპსილსი
 197. სტრეპტომიცინი
 198. სტრესამი
 199. სტრიქსი
 200. სტრომაკი
 201. სტროფანტუს D4 სანუმ
 202. სტრუმელ ტი
 203. სტრუქტუმი
 204. სტუგერონი
 205. სუარონი
 206. სუდოკრემი
 207. სუკროფერი
 208. სულპერაზონი
 209. სულფადიმეტოქსინი-დარნიცა
 210. სულფანილამიდი
 211. სულფასალაზინი
 212. სულფოკამფოკაინი-დარნიცა
 213. სუმამედი ინექცია
 214. სუმეტროლიმი
 215. სუპერმინთი
 216. სუპლაზინი
 217. სუპრაბათი
 218. სუპრასტინი®
 219. სუპრაქსი სოლუტაბი
 220. სუპრემასენი
 221. სუპრემაცეფი-ჰუმანითი
 222. სუპრიმა-ბრონქო
 223. სუტენტი
 224. სუტრილნეო
 225. სუფერი
 226. სუქსამეთონიუმის ქლორიდი

 1. ტადენანი ®
 2. ტადი
 3. ტავანიკი
 4. ტავეგილი®
 5. ტავიპეკი ® კაფსულები
 6. ტაზეპამი
 7. ტაზოცინი
 8. ტაიქოლდი
 9. ტალიზი
 10. ტალინოლოლი
 11. ტალიტონი®
 12. ტალციდი
 13. ტამიკი
 14. ტამიფლუი
 15. ტამსაპროსტი
 16. ტამსოლი
 17. ტამსულოზინის ჰიდროქლორიდი
 18. ტანაკანი
 19. ტანტუმ ვერდე
 20. ტანტუმ როზა
 21. ტარაგონი
 22. ტარაქსან D3
 23. ტარდიფერონი
 24. ტარდი
 25. ტარივიდი
 26. ტარკაი
 27. ტარტეფედრელ ნ
 28. ტაუფონი
 29. ტაფაზოლი
 30. ტაფლობესტი
 31. ტაფლოტანი
 32. ტაქოკომბი
 33. ტაქსოტერი
 34. ტაქსოტერი
 35. ტებანტინი
 36. ტებოკანი
 37. ტეგრეტოლი®
 38. ტეიკოპლანინი-TF
 39. ტეიკოპლანინი-ჰუმანითი
 40. ტელმისარტანი
 41. ტემპანგინოლი
 42. ტენზილინი
 43. ტენზიომინი
 44. ტენზისპესი
 45. ტენიკამი
 46. ტენონიტროზოლი
 47. ტენორეტიკი
 48. ტენორმინი
 49. ტენოტენი
 50. ტენოქსი
 51. ტერავიტი
 52. ტერაფლექსი
 53. ტერაფლუ გრიპისა და გაცივების საწინააღმდეგო
 54. ტერბინაფინი
 55. ტერბონილი (ტაბლეტები)
 56. ტერიქსი
 57. ტერჟინანი
 58. ტერფენადინი შტადა
 59. ტერცეფი
 60. ტესირონი
 61. ტესტოსტერონი პროპიონატი
 62. ტეტანუსის საწინააღმდეგო შრატი
 63. ტეტესეპტი ბრონქიალ აქტივი 10 გ-100 მლ სიროფი
 64. ტეტესეპტი, კაფსულები ევკალიპტის ზეთით
 65. ტეტრაციკლინი
 66. ტექსამენი
 67. ტიაპროფენის მჟავა
 68. ტიბერალი
 69. ტიენამი
 70. ტიზერცინი®
 71. ტიკლიდი
 72. ტილტოფი
 73. ტიმოლოლ-პოსი
 74. ტიმოპტიკი
 75. ტინგრექსი®
 76. ტინიდაზოლი
 77. ტიოქტაციდი® 600 T ტიოქტაციდი® 600 HR
 78. ტირექსი
 79. ტირფენსი
 80. ტობიზილი
 81. ტობრადექსი
 82. ტობრასტილი
 83. ტობრექსი
 84. ტობრიმედი
 85. ტობროსოპტი 0,3%
 86. ტოკოფარმ ნეო
 87. ტოკოფეროლის აცეტატი
 88. ტოლპერიზონი
 89. ტონზილგონი® N
 90. ტონზილოტრენი
 91. ტოპამაქსი
 92. ტოპეფსილი
 93. ტოპრაი
 94. ტოპტი
 95. ტორაგამა 10 მგ
 96. ტორადოლი
 97. ტორადოლი
 98. ტორადოლი
 99. ტორას-დენკი 10
 100. ტორვაკარდი
 101. ტორვიტინი
 102. ტორნამი
 103. ტორნაქსონი
 104. ტორო-სანოველი
 105. ტოტალფერი
 106. ტოქსივენოლი
 107. ტრავატანი
 108. ტრავისილი
 109. ტრავოკორტი
 110. ტრამალი
 111. ტრანესტატი
 112. ტრაუმელ Sი
 113. ტრენტალი
 114. ტრიამ-დენკი
 115. ტრიამპურ კომპოზიტუმი
 116. ტრიამტერენი
 117. ტრიანოლი
 118. ტრიბუქსი ფორტე
 119. ტრიგანი დი
 120. ტრიდერმი
 121. ტრი-ვი პლუსი
 122. ტრივიზიონი
 123. ტრიზისტონი
 124. ტრიმებუტინი
 125. ტრიმეკორი
 126. ტრიმეტაბოლი
 127. ტრიმეტაზიდინი ჰუმანითი
 128. ტრიმოლი მალამო
 129. ტრიოვიტი
 130. ტრიოსონი
 131. ტრი-რეგოლი
 132. ტრიტაცე 10 მგ
 133. ტრიტიკოი
 134. ტრიფამოქსი იბლი
 135. ტრიფლუოპერაზინი
 136. ტრიხოპოლი
 137. ტრიჰექსიფენიდილი
 138. ტროპიკამიდი
 139. ტროპინდოლი
 140. ტროპისეტრონი
 141. ტროქსევაზინი
 142. ტროქსერუტინი
 143. ტრუქსალი
 144. ტუბერტამი
 145. ტუგევიაი
 146. ტულიპი ®
 147. ტულოზინი
 148. ტუნაზოლი
 149. ტურბო გელი
 150. ტუსივინი-ორალური წვეთი
 151. ტუსინი
 152. ტუსიფენი
 153. ტუტუკონი
 154. ტუხტის სიროფი ჟოლოთი და მარწყვით