პრეპარატების ჩვენებები – პ ჟ

.

1 – 9/A – Z/ ა / ბ / გ / დ / ე ვ ზ / თ ი / / / მ ნ / / / / ტ უ / ფ ქ ღ ყ / შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ


 1. პაბი-დექსამეტაზონი
 2. პაბიმედი
 3. პავულონი 4
 4. პაკლიტაქსელი ტევა
 5. პაკლიტაქსელი-ჰუმანითი
 6. პაკლიტაქსელ-ლენსი
 7. პაკლიტაქსელ-ლენსი
 8. პალადა
 9. პალინი
 10. პამბა
 11. პამიტექსი
 12. პანადოლი
 13. პანანგინი
 14. პანზინორმი ფორტე
 15. პანთენოლი
 16. პანივიტი C ვიტამინით
 17. პანკრეატინი
 18. პანკრეატინი
 19. პანკრეატინი
 20. პანკრეოფრიკი გრანულები
 21. პანტაპი
 22. პანტო-დენკი 40
 23. პანტოპრა
 24. პანტოპრაზოლი
 25. პაპავერინი
 26. პაპაზოლი-დარნიცა
 27. პაპილომა ვირუსის ტრანსფერ ფაქტორი D7 (ნატუროპათი)
 28. პარა პლუსი
 29. პარაზიმინი
 30. პარათჰორმონი (ნატუროპათი)
 31. პარაცეტამოლი
 32. პარიზოლი ჰუმანითი
 33. პარკინი
 34. პარლაზინი
 35. პაროდიუმი
 36. პაროქსეტინი
 37. პასიფლორა
 38. პატანოლი
 39. პატენტექს ოვალი
 40. პაუზოგესტი
 41. პაქსელადინი
 42. პელეთროცინ პლუსი
 43. პენესტერი
 44. პენციკლოვირი
 45. პეო
 46. პეპსანი
 47. პერიკასტუსი
 48. პერიტოლი
 49. პერიციაზინი
 50. პერმიქსონი
 51. პეროტა
 52. პეროქსიგელი 3%
 53. პერფექტი
 54. პერჯეტა
 55. პესტო
 56. პეფრაკელ D3 მალამო (ნატუროპათი)
 57. პეფრაკელ D3 სანთლები (ნატუროპათი)
 58. პეფრაკელ D4 კაფსულები (ნატუროპათი)
 59. პეფრაკელ D5 წვეთები (ნატუროპათი)
 60. პეფრაკელ D6 ამპულები (ნატუროპათი)
 61. პეფსალი
 62. პექტოლაკი
 63. პექტროლი
 64. პიასკლედინი
 65. პიგასპინი
 66. პიკოვიტი
 67. პიკოლაქსი
 68. პიკცეფი
 69. პილოკარპინი
 70. პის-ჰომაკორდი
 71. პრენესა
 72. პრეპარეიშენ ჰ
 73. პრესტარიუმი კომბი
 74. პრივიტუსი
 75. პრიმაკორტი
 76. პრიმატენი
 77. პრიმაცეფი
 78. პრობიოსი (ნატუროპათი)
 79. პრობიოქსინი
 80. პროგასტი
 81. პროგესტერონი
 82. პროგესტოგელი
 83. პროგრაფი
 84. პროენზი გელი
 85. პროვერა (ონკოლოგიისათვის)
 86. პროვირონი
 87. პროზერინი-დარნიცა
 88. პროკეტანი
 89. პროკომბო
 90. პროლაიფ პედიატრიკო
 91. პროლაიფ ფორტე
 92. პროლაქტინი (ნატუროპათი)
 93. პროლია
 94. პროპანორმი
 95. პროპილთიოურაცილი
 96. პროპიონიბაქტერიუმ ავიდუმ D5 კაფსულები (ნატუროპათი)
 97. პროპიცილი
 98. პროპოლისის სიროფი
 99. პროპოფოლი ჰუმანითი
 100. პროპრანოლოლი
 101. პროჟესტერონი (ნატუროპათი)
 102. პროჟესტოგელი
 103. პროსკარი
 104. პროსპანი მცენარეული წვეთები
 105. პროსპანი
 106. პროსტავერნ ურტიკა ლიკვიდი
 107. პროსტაკაფსი
 108. პროსტალიზინა
 109. პროსტამედი
 110. პროსტამოლ უნო
 111. პროსტენალი
 112. პროსტერიდი
 113. პროსტორალი
 114. პროსტუროლი
 115. პროსულპინი
 116. პროტამინის სულფატი
 117. პროტარგოლის ხსნარი 2%
 118. პროტექტა
 119. პროტეჯერსი
 120. პროტოპიკი
 121. პროქტო-გლივენოლი
 122. პროქტოესკულანი
 123. პულმოდინი
 124. პულმოლანი
 125. პულმოქსოლი
 126. პუმპანი
 127. პურე
 128. პურეგონი
 129. პუროქსანი

 1. ჟანინი
 2. ჟენ-შენი
 3. ჟოსტერინი