პრეპარატები ორსულობისას – პ ჟ რ

.

1 – 9/A – Z / ბ გ / დ ე / ვ ზ თ /ი კ / ლ მ / ნ ო / პ ჟ რ / ს ტ / უ ფ /ქ ღ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ


 1. პაბი-დექსამეტაზონი
 2. პაბიმედი
 3. პაკლიტაქსელი-ჰუმანითი
 4. პაკლიტაქსელ-ლენსი
 5. პაკლიტაქსელ-ლენსი
 6. პალინი
 7. პამიტექსი
 8. პანანგინი
 9. პანთენოლი
 10. პანივიტი C ვიტამინით
 11. პანკრეატინი
 12. პანკრეატინი
 13. პანკრეატინი
 14. პანტაპი
 15. პანტოგარი
 16. პანტო-დენკი 40
 17. პანტოპრა
 18. პანტოპრაზოლი
 19. პარა-დენკი 500
 20. პარაზიმინი
 21. პარამოლან C
 22. პარკინი
 23. პაროქსეტინი
 24. პატანოლი
 25. პატაქსელი
 26. პატენტექს ოვალი
 27. პეგინტრონი
 28. პელეთროცინ პლუსი
 29. პეპსანი
 30. პერინი
 31. პერისტალიდი
 32. პერიტოლი
 33. პერიციაზინი
 34. პეროტა
 35. პეროქსიგელი 3%
 36. პერსენ ფორტე
 37. პერსენი
 38. პერუფენი
 39. პესტო
 40. პეფსალი
 41. პიასკლედინი
 42. პიგასპინი
 43. პიკოლაქსი
 44. პილოკარპინი
 45. პრესტანსი
 46. პრესტარიუმი
 47. პრესტილოლი
 48. პრიმაცეფი
 49. პრობიოქსინი
 50. პროგრაფი
 51. პროლია
 52. პრონორანი
 53. პროპანორმი
 54. პროპიცილი
 55. პროპრანოლოლი
 56. პროსპანი
 57. პროსპანი მცენარეული წვეთები
 58. პროსტამედი
 59. პროქტო-გლივენოლი
 60. პროქტოესკულანი
 61. პულმოდინი
 62. პუმპანი
 63. პურეგონი
 64. პუროქსანი

 1. ჟანინი

 1. რაბეზოლი
 2. რაბელოკი
 3. რადომიტი
 4. რადოფენი
 5. რაველი SR
 6. რაზილესი
 7. რამიზეკი კომბი
 8. რატენალი
 9. რატოსანი
 10. რაუნატინი
 11. რაციოცეფი
 12. რეაფემი
 13. რეგულონი
 14. რევასიდი
 15. რეზალუტ® პრო
 16. რეკრეოლი კრემი
 17. რელადორმი
 18. რელანიუმი
 19. რელანიუმი
 20. რელანტანი
 21. რელიუმი
 22. რელპაქსი
 23. რემიკეიდი
 24. რენიტეკი
 25. რეოფარი
 26. რეპარონი
 27. რეპრეტინი
 28. რესკუვოლინი საინექციო ხსნარი
 29. რეტინოლი
 30. რეფურილი
 31. რექსაპინი
 32. რექსეტინი
 33. რიბატრანი
 34. რიბომუსტინი
 35. რიგევიდონი
 36. რივანოლის ფხვნილი 0,1 გრ.
 37. რივოტრილი
 38. რიზედრონატი-APO
 39. რიზოპროლი
 40. რითმოკარდი
 41. რილეის-სანოველ პლუსი
 42. რიმანტადინ-გრინდექსი
 43. რინგერის ხსნარი
 44. რინო ნაფტაზოლინი
 45. რინო-სტასი
 46. რიპრონატი
 47. რისებონი
 48. რისეტი
 49. რისპაქსოლი®
 50. როგლიტი
 51. როვამიცინი
 52. როვასტატი
 53. როზაპროსტი
 54. როზუვასტატინი-APO
 55. როზუვინი
 56. როზულიპი
 57. როლინოზი
 58. რომექსიკამი
 59. რონემი-ჰუმანითი
 60. რონოციტი
 61. როსინი
 62. როსისეპტინი
 63. როსტალეპტი-როტა
 64. როტაბიოტიკი
 65. როტადონი
 66. როტაკინაზა
 67. როტალეპტინი
 68. როტალუდი
 69. როტაპროსტი
 70. როტარიტმილი
 71. როტაფერ პლუსი
 72. როტაცეფი
 73. როფლოქსანი
 74. როქსიპიმი
 75. როქსიტასი-ავერსი
 76. როქსიტრომიცინ სანდოზი
 77. როქსიცეფი
 78. რუბიტალ ფორტე
 79. რულიდი