პრეპარატების უკუჩვენებები – ნ ო

.

1 – 9/A – Z / ბ გ / დ ე / ვ ზ თ /ი კ / ლ მ / ნ ო / პ ჟ რ / ს ტ / უ ფ /ქ ღ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ


 1. ნადიკლოქსი
 2. ნაველბინი
 3. ნაველბინი
 4. ნავობანი
 5. ნაზივინი
 6. ნაზოლი
 7. ნაზოფანი
 8. ნაისი
 9. ნაკლოფენი
 10. ნაკომი
 11. ნალგეზინი
 12. ნალოქსონი
 13. ნანო მელატონინი
 14. ნანო ომეგა 3
 15. ნანოკალცი
 16. ნაპრიუსი
 17. ნაპროფი
 18. ნაროპინი
 19. ნასენი
 20. ნასობეკი
 21. ნატალბენ სუპრა
 22. ნატალსიდი
 23. ნატეკალ D3
 24. ნატრიუმის თიოსულფატი-დარნიც
 25. ნატრიუმის ლაქტატის კომბინირებული ხსნარი
 26. ნატრიუმის ქლორიდი
 27. ნატურკაფს კოენზიმი Q10
 28. ნაფაზოლინი
 29. ნაფლოქსი
 30. ნაფი
 31. ნაქსოჯინი
 32. ნახშირი გააქტივებული
 33. ნებეტაი
 34. ნებიდოი
 35. ნებივოლოლი შტადა
 36. ნებივორლდი
 37. ნედოკრომილი
 38. ნევიგრამონი
 39. ნევრალონი
 40. ნევროზალი
 41. ნევროსტიმი®
 42. ნევროქსინ ფორტე
 43. ნეიპოგენი
 44. ნეიროლეფსინი
 45. ნეირომიდინი
 46. ნეირორუბინი
 47. ნეიროქსი
 48. ნელადექსი
 49. ნეო ბოროჩილინა “C”
 50. ნეო პეკეს აპეტიტოი
 51. ნეო პეკეს გაზესი
 52. ნეო პეკეს კრესიმიენტო
 53. ნეო პეკეს მოკოსიტოს
 54. ნეო პეკეს ომეგა 3
 55. ნეო პეკეს პრობიოტიკი
 56. ნეო პეკეს პროპოლის პლუსი
 57. ნეო პეკეს რელაქსი
 58. ნეო პეკეს ფელიცე სუენოს
 59. ნეო სპრეი მელატონინი
 60. ნეოაგრეგანი
 61. ნეოართრი
 62. ნეობლოკი
 63. ნეო-ენტეროსეპტოლი
 64. ნეოზოლინი
 65. ნეომილდრონატი
 66. ნეოპერტუსინი
 67. ნეოპლატს (კაფსულები)
 68. ნეოპრაზოლი
 69. ნეორუბინს (კაფსულები)
 70. ნეოსილი
 71. ნეოსორბი
 72. ნეოსპირინი + C
 73. ნეოტონი
 74. ნეოქოლდი
 75. ნეოქონდრი
 76. ნერვოჰელ ნ
 77. ნერმო პლუსი
 78. ნერმოი
 79. ნეროქს-B
 80. ნეტრომიცინი
 81. ნეულასტიმი
 82. ნეურალგო-რეუმნელი
 83. ნეუროქსინი
 84. ნეფაზანი
 85. ნექსიუმი
 86. ნექსტალ გელი
 87. ნიგერსან D3 სანთლები
 88. ნიგერსან D4 კაფსულები
 89. ნიგერსან D4 კაფსულები
 90. ნიგერსან D5
 91. ნიგერსან D5 წვეთები
 92. ნიგერსან D5 წვეთები
 93. ნიგერსან D5
 94. ნივრის ზეთი
 95. ნიზოკონი
 96. ნიკეტამიდი
 97. ნიკოტინის მჟავა-დარნიცა
 98. ნიკოშპანი
 99. ნიმესილი
 100. ნიმოტოპი
 101. ნიმუსოლის ტაბლეტი
 102. ნისტატინი
 103. ნიტიფორი
 104. ნიტოპი
 105. ნიტრაზეპამი
 106. ნიტრო (საინექციო)
 107. ნიტრომინტი
 108. ნიტროფუნგინი
 109. ნიტროფურალი
 110. ნიტროფურანტოინი
 111. ნიტროქსოლინი
 112. ნიფედი-დენკი 10 რეტადი
 113. ნიფედიპინი
 114. ნიფედიპრესი
 115. ნიფლოქსი
 116. ნიფლუმის მჟავა
 117. ნიფურატელი
 118. ნოდემოქსი
 119. ნოდოლი კოლაგენი
 120. ნოდოლი კოლაგენი
 121. ნოვაკარდი Q10
 122. ნოვალანსი
 123. ნოვანეფრონი
 124. ნოვარესტი
 125. ნოვასანი
 126. ნოვაქოლინი
 127. ნოვაცეტრინი
 128. ნოვიგრა 100
 129. ნოვინეტი
 130. ნოვო ნორმი
 131. ნოვოკაინი
 132. ნოვოლაქსი
 133. ნოვო-პასიტი
 134. ნოზეილინი
 135. ნოზიფოლ-დ
 136. ნოლაქსენი
 137. ნოლპაზა
 138. ნონბლონი
 139. ნონდეპრესი
 140. ნონპრესი
 141. ნოოტროპილი
 142. ნოოფენი
 143. ნო-პეინი
 144. ნორვასკი
 145. ნორკოლუტი
 146. ნორმაზე
 147. ნორმატინი
 148. ნორმეგი
 149. ნორმოდიპინი
 150. ნორმოკიდი
 151. ნორმოლიპი
 152. ნორმოსტოპი
 153. ნორმოფოლი
 154. ნორმოშპირონი
 155. ნორმოჯინი
 156. ნორპრესდონი
 157. ნორპროლაკი
 158. ნორტივანი
 159. ნორტივანი
 160. ნორფლოქსაცინი
 161. ნო-სპაზმაი
 162. ნოტაკელ D3 მალამო
 163. ნოტაკელ D3 სანთლები
 164. ნოტაკელ D4 კაფსულები
 165. ნოტაკელ D5 ტაბლეტები
 166. ნოტაკელ D5 წვეთები
 167. ნოტაკელ D5-D6-D7 ამპულები
 168. ნოტაი
 169. ნოფუნგი
 170. ნოქსიბელი 30
 171. ნო-შპალგინი
 172. ნუკლეო ცმფ ფორტე
 173. ნულოქს სფიდიტაბი
 174. ნუროპლექს ფორტე
 175. ნუროფენ ფორტე
 176. ნუროფენი® საბავშვო
 177. ნუროფენი
 178. ნუქს ვომიკა-ჰომაკორდი
 179. ნუქს ვომიკა-ჰომაკორდი

 1. ოდაბან სპრეი
 2. ოდესტონი
 3. ოვარიუმ კომპოზიტუმი
 4. ოვესტინი
 5. ოვუნიტი
 6. ოკომისტინი
 7. ოკოუბასან D2
 8. ოლეფარ დუო
 9. ოლზაპი
 10. ოლიგოვიტი ®
 11. ოლტარი
 12. ოლფენი
 13. ომაკორი
 14. ომეგარდი
 15. ომეზოლი
 16. ომეპარი (ომეპრაზოლი)
 17. ომეპრაზოლი EM
 18. ომეპრაზოლი ნეო
 19. ომეპრაზოლი ნეო
 20. ომეპრაზოლი-ჰუმანითი
 21. ომეპრაზოლი
 22. ომესამი D3
 23. ომესამი კარდიოი
 24. ომესამი კიდსი
 25. ომესამი ჟელი
 26. ომესამი ფორტე
 27. ომესამი
 28. ომნადრენი 250
 29. ომნიკ ოკასი
 30. ომნიკი®
 31. ომნიპაკი
 32. ონბრეზ ბრიზჰაილერი
 33. ონდანტორი
 34. ონიქომალსანი
 35. ონიქოსანი
 36. ოპერილი P
 37. ოპერილი
 38. ოპტიბეტოლი
 39. ოპტიმალი
 40. ორალური უნაზინი
 41. ორამინ E
 42. ორამინ G
 43. ორამინ-F
 44. ორანჯ-C
 45. ორასეპტი
 46. ორგამეტრილი
 47. ორინოლი პლუსი
 48. ორლეპტი
 49. ორლიპი
 50. ორნაკარდი
 51. ორნაფერი
 52. ორნილი
 53. ორნისიდი ფორტე
 54. ორნისიდი
 55. ორნიქსილი
 56. ორნოვინი
 57. ორნოფლექსი
 58. ორონორმი
 59. ოროტის მჟავა
 60. ორტანოლი
 61. ორტანოლი
 62. ორცერინი
 63. ორცერინი
 64. ორციპოლი
 65. ორციპოლი
 66. ორციპრენალინი
 67. ოსარბონი
 68. ოსმო-ადალატი
 69. ოსპამოქსი
 70. ოსტალონი
 71. ოსტემაქს 70 კომფორტი
 72. ოსტეობიოსი
 73. ოსტეობონი
 74. ოსტეოგენონი
 75. ოსტეოვიტი
 76. ოსტეოჰარდი
 77. ოსტრუმი
 78. ოტიზოლი
 79. ოტინუმი
 80. ოტიპაქსი
 81. ოტომაქს ჯი
 82. ოტოფაი
 83. ოტრივინი
 84. ოუბაინი
 85. ოფთაგელი
 86. ოფთავიჟენი პლიუსი
 87. ოფთავიტი
 88. ოფთალმოფერონი
 89. ოფთამაქსი
 90. ოფთან დექსამეტაზონი
 91. ოფთან თიმოლოლი
 92. ოფთან კატახრომი
 93. ოფთაქვიქსი
 94. ოფლოტასი
 95. ოფლოქსინი
 96. ოფლოჰექსალი
 97. ოფტან კატაქრომი
 98. ოქსავიატინი
 99. ოქსაზეპამი
 100. ოქსიალი თვალის წვეთები
 101. ოქსიბრალი
 102. ოქსივინი
 103. ოქსიკორტი
 104. ოქსიმეტაზოლინი
 105. ოქსიტენი
 106. ოქსიტოცინი
 107. ოქსიფორი
 108. ოქტამარი
 109. ოქტენისეპტი
 110. ოქტრეტექსი