პრეპარატების ჩვენებები – დ

.

1 – 9/A – Z/ ა / ბ / გ / დ / ე ვ ზ / თ ი / / / მ ნ / / / / ტ უ / ფ ქ ღ ყ / შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ


 1. დავიკოლი
 2. დათვის კენკრას ფოთოლი
 3. დაიტრიქსი
 4. დალაცინი
 5. დამამშვიდებელი წვეთები
 6. დარდუმბაქტი
 7. დარდუმი
 8. დარზოქსი
 9. დარსილი
 10. დაუნორუბიცინი
 11. დებიტუმი-სანოველი
 12. დეზამინოოქსიტოცინი
 13. დეკარისი
 14. დეკატილენი
 15. დეკლოსიდი
 16. დეკომბი
 17. დელაგილი
 18. დელორატი
 19. დემანტინი
 20. დენკალგინ ფეინ რილიფ
 21. დე-ნოლი
 22. დენტიბეიბი
 23. დენტინოქსი
 24. დენტოკინდი
 25. დეპაკინ ქრონო
 26. დეპაკინი 300 ენტერიკი
 27. დეპაკინი სიროფი
 28. დეპანტოლი
 29. დეპო-მედროლი
 30. დეპო-პროვერა
 31. დეპო-პროვერა
 32. დეპრექს ლეჩივა
 33. დეპროჰერბი ორალური წვეთი
 34. დეპურატივო 9 ერბე
 35. დეპურერბე
 36. დერივა C
 37. დერილაიფი
 38. დერმაზინი
 39. დერმაკომბინი
 40. დერმასეპტი
 41. დერმატოპი
 42. დერმატოსანი
 43. დერმობაქტერი
 44. დერმოვეიტი
 45. დერმოზოლინი
 46. დერმოკლინი კრემი
 47. დერუა
 48. დესიგრა
 49. დესკანსარი
 50. დესლონორმი
 51. დესლორატადინი ნორმონი
 52. დესმოპრესინი
 53. დეტრა – ჰუმანითი
 54. დეტრალექსი
 55. დეტრუზიტოლი
 56. დექორალი Ca
 57. დექსა-გენტამიცინი
 58. დექსამეტაზონი
 59. დექსაპოსი
 60. დექსოლი
 61. დექსტი
 62. დექსტროზა
 63. დეცეფინი
 64. დიაბზიდ M
 65. დიაზეპამი
 66. დიაზოლინი
 67. დიაკარბი
 68. დიალონ T
 69. დიანე-35
 70. დიანორმი MR
 71. დიარჰელ S
 72. დიბაზოლი
 73. დიბიგლიმი
 74. დიგესტოდორონი ველედა
 75. დიდროფი
 76. დივიგელი
 77. დიზოპირამიდი
 78. დიკლაკი
 79. დიკლაკი
 80. დიკლინაპი
 81. დიკლობათი
 82. დიკლობენე
 83. დიკლობერლი N75
 84. დიკლობერლი N75
 85. დიკლო-დენკი 100 რეტარდი
 86. დიკლო-დენკი 75 ინექცია
 87. დიკლონატი® პ
 88. დიკლოფარდი
 89. დიკლოფენაკი
 90. დიკლოფეროლი
 91. დიკფლამ კ
 92. დიკფლამ კ
 93. დილასიდომი
 94. დილოქსი
 95. დილსანი ორალური წვეთები
 96. დილტიაზემი
 97. დილტიაზემი
 98. დილტიაზემი
 99. დილუტიქსი
 100. დიმედროლი-დარნიცა
 101. დიმენჰიდრინატი
 102. დიმექსიდი
 103. დინამოგენი
 104. დინდგელის 30%-იანი სპირტიანი ექსტრაქტი
 105. დინდგელის მალამო
 106. დინოლი
 107. დინოპროსტი
 108. დიოვანი
 109. დიოქსიდინი
 110. დიპ რილიფი
 111. დიპ ჰიტი
 112. დიპირიდამოლი
 113. დიპრივანი
 114. დიპროსალიკი
 115. დიპროსპანი
 116. დიროტონი
 117. დისგრენი
 118. დისეპავიტი
 119. დისკუს კომპოზიტუმი
 120. დისმატექსი
 121. დისმენორმი
 122. დისფლატილი
 123. დიტეკი
 124. დიტილინი-დარნიცა
 125. დიურერბე
 126. დიუტაქსი
 127. დიფერელინი
 128. დიფლაზონი
 129. დიფლუკანი
 130. დიფოსფოცინი
 131. დიფრარელი-E
 132. დიფტერიის საწინააღმდეგო შრატი
 133. დიცინონი
 134. დლიანოსი
 135. დობუტამინი
 136. დოენზა–სანოველი
 137. დოვინი
 138. დოზილენი
 139. დოლობენე
 140. დოლო-დენკის გელი
 141. დოლომინი
 142. დომილიუმი ჰუმანითი
 143. დომინალი
 144. დომპერიდონი
 145. დონა ლაიფი
 146. დონა
 147. დონეპეზილი
 148. დონორმილი
 149. დოპეგიტი
 150. დოპელჰერც აქტივი A-დან Zn-მდე
 151. დოპელჰერც აქტივი ვიტამინები დიაბეტით დაავადებულთათვის
 152. დოპელჰერც აქტივი ომეგა-3
 153. დოპელჰერც აქტივი ფოლის მჟავა +ვიტამინები B6+B12+C+E
 154. დოპელჰერცი ენერგოტონიკი
 155. დოპმინი
 156. დოპმინი
 157. დოპროკინი
 158. დორამიცინი
 159. დორენემი
 160. დორზამედი
 161. დორზასოპტი
 162. დორიტრიცინი
 163. დორმიკინდი
 164. დორმირი
 165. დოსოდოსი
 166. დოსტინექსი
 167. დოქსაზოზინი
 168. დოქსაფინი
 169. დოქსეპინი
 170. დოქსი-დენკი 100
 171. დოქსილეკი
 172. დოქსილეკი
 173. დოქსიპროქტი პლუსი
 174. დოქსიციკლინუმი TZF
 175. დოქსორუბინი
 176. დოქსორუბიცინი ებევე
 177. დოქსოტილი
 178. დოქსტრანი B12
 179. დოქტორ ნემო
 180. დოქტორ სონი
 181. დოქტორ ტაისი გეროვიტალი
 182. დრ. მომი
 183. დრ. ტაისი აკნე კრემი
 184. დრ. ტაისი აკნე ლოსიონი
 185. დრ. ტაისი ანგი სეპტი
 186. დრ. ტაისი არნიკას მალამო
 187. დრ. ტაისი ვენენ გელი
 188. დრ. ტაისი რევმა კრემი ინტენსივი
 189. დრ. ტაისი სალბის ექსტრაქტი
 190. დრიმოლინი
 191. დროპერიდოლი
 192. დროპსანი