პრეპარატების ჩვენებები – ს

.

1 – 9/A – Z/ ა / ბ / გ / დ / ე ვ ზ / თ ი / / / მ ნ / / / / ტ უ / ფ ქ ღ ყ / შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ


 1. ს44 (ნატუროპათი)
 2. საბ სიმპლექსი
 3. საბავშვო აპეტაიზერი
 4. საბალ-ჰომაკორდი
 5. სავარიქსი გელი
 6. საინექციო წყალი
 7. საინექციო წყალი
 8. საკოლინი
 9. სალამოლი ეკო ადვილი სუნთქვა
 10. სალბესანი
 11. სალბუტამოლი
 12. სალიმაქსი
 13. სალინი
 14. სალოვერი
 15. სალტამარე
 16. სალუტემ ფორტე
 17. სალუფონი ჰუმანითი
 18. სამბოვინი
 19. სამედიცინო ანტისეპტიკური ხსნარი
 20. სანდიმუნ ნეორალი
 21. სანოვიტი
 22. სანორინი 0.1%
 23. სანორინი
 24. სანტა ქოლდი სპრეი ქიდსი
 25. სანუზელა
 26. სანურენი
 27. სარტონი
 28. საფლოგინი
 29. საფოციდი
 30. სებივო®
 31. სებოსანი
 32. სედალგინი-ნეო
 33. სედალონი
 34. სედანატი
 35. სედარექსი
 36. სედატონი
 37. სედონიკი
 38. სეკნიდოქსი
 39. სეკნილი
 40. სელევალინი
 41. სელევეფი
 42. სელეზინ ACE
 43. სელენი 200
 44. სელენოკელ D4 ამპულები (ნატუროპათი)
 45. სელენოკელ D4 წვეთები (ნატუროპათი)
 46. სელის თესლი
 47. სელსეპტი
 48. სემედ 200
 49. სემილაქტი
 50. სენადე
 51. სენალექსი
 52. სეპტაფაგი
 53. სერევენტი
 54. სიბერიანი
 55. სიგანი
 56. სიკატრიქსი
 57. სილარსილ
 58. სილდენაფილი (სინეგრა)
 59. სილენტექსი
 60. სილივიტ მაქსი
 61. სიმალგელი
 62. სიმალდრატი
 63. სიმბიკორტი® ტურბუჰალერი®
 64. სიმპათილი
 65. სიმპალი 25
 66. სინაფი
 67. სინაქტენ დეპო
 68. სინგულარი
 69. სინდრანოლი
 70. სინეკოდი
 71. სინეპრენი T3A
 72. სინერდოლი
 73. სინესტროლი
 74. სინკუმარი
 75. სინტე
 76. სინტეფორტი
 77. სინუპრეტი
 78. სინუფორტე
 79. სიორალი რეტარდი
 80. სიოფორი
 81. სისტეინი
 82. სკინ-კაპი
 83. სკინორენი
 84. სლეზავიტი
 85. სლიმერი
 86. სმექტა
 87. სნუპი
 88. სოვალდი
 89. სოიფემი
 90. სოლვეკაინი
 91. სოლიანი
 92. სოლიდაგო კომპოზიტუმი სნ
 93. სოლკოდერმი
 94. სოლკოვაგინი
 95. სოლკოსერილი
 96. სოლკოტრიხოვაკი
 97. სოლსიტ მაქსი-8
 98. სოლტუქსი
 99. სოლუ-მედროლი
 100. სოლურო ოდ
 101. სომაზინა
 102. სომატოსტატინი (ნატუროპათი)
 103. სომნა-რიცი
 104. სომნოგამა
 105. სომნოლი
 106. სომნოპოლი
 107. სონაპაქსი
 108. სონლაქსი
 109. სორბიფერ® დურულესი®
 110. სორვასტა
 111. სოსეფენი
 112. სოფრადექსი
 113. სპაზმექსი
 114. სპაზმოლექსი
 115. სპაზმოპრივ ფორტე
 116. სპარფლო
 117. სპასკუპრელ ს
 118. სპასკუპრელი
 119. სპერექსი
 120. სპერმოტრენდი
 121. სპიგელონი
 122. სპილაქტონი
 123. სპიროლაქტი
 124. სპირონოლაქტონი-ჰუმანითი
 125. სპრეგალი
 126. სპრეი-პაქსი
 127. სტაბილ ფორტე
 128. სტაზექსი
 129. სტამლო-5
 130. სტარლიქსი
 131. სტარტი (ნატუროპათი)
 132. სტატიკორი
 133. სტატურანი
 134. სტეპტენი
 135. სტერინაზოლი
 136. სტიმულოტონი
 137. სტომგინი
 138. სტოპანგინი
 139. სტოპექსი
 140. სტოპტუსინი ფიტო
 141. სტოპტუსინი
 142. სტრეზამი
 143. სტრეპსილსი
 144. სტრეპტომიცინი
 145. სტრესამი
 146. სტრიქსი
 147. სტრომაკი
 148. სტრუმელ ტ
 149. სტრუქტუმი
 150. სტუგერონი
 151. სუარონი
 152. სუდოკრემი
 153. სუკროფერი
 154. სულფადიმეტოქსინი-დარნიცა
 155. სულფანილამიდი
 156. სულფასალაზინი
 157. სუმამედი ინექცია
 158. სუმეტროლიმი
 159. სუპერმინთი
 160. სუპლაზინი
 161. სუპრაბათი
 162. სუპრასტინი
 163. სუპრაქსი სოლუტაბი
 164. სუპრემასენი ჰუმანითი
 165. სუპრემაცეფი-ჰუმანითი
 166. სუპრიმა-ბრონქო
 167. სურდოს მალამო ველედა
 168. სუტენტი
 169. სუტრილნეო
 170. სუფერი
 171. სუქსამეთონიუმის ქლორიდი