პრეპარატების ჩვენებები – ე ვ ზ

.

1 – 9/A – Z/ ა / ბ / გ / დ / ე ვ ზ / თ ი / / / მ ნ / / / / ტ უ / ფ ქ ღ ყ / შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ


 1. ებრანტილი
 2. ეგილოკი®
 3. ეგისტროზოლი
 4. ედირექსი-სანოველი
 5. ედნიტი
 6. ეთაკრინის მჟავა
 7. ეთამბუტოლი
 8. ეთამზილატი
 9. ეთანოლი სამედიცინო 95%
 10. ეთილის სპირტი 95%
 11. ეკლიპსი-სანოველი
 12. ელაფრა
 13. ელბატი
 14. ელგიდიუმი
 15. ელენიუმი
 16. ელიგარდი
 17. ელიდელი
 18. ელიდესი — გადასახედი@
 19. ელიპაკი
 20. ელკოპას-პლუსი
 21. ელოფენალი
 22. ელუდრილი
 23. ემეტრონი
 24. ემკორ – H
 25. ემკორი
 26. ემტექსატ პფ
 27. ენა-დენკი 10
 28. ენალაპრილი
 29. ენალაპრილი
 30. ენაპ-H
 31. ენაპი
 32. ენა-ჰქთ-დენკი 20/12.5
 33. ენბრელი
 34. ენგისტოლი
 35. ენზალ D
 36. ენზიმინი
 37. ენოზიდი H
 38. ენოზიდი-HL
 39. ენტენორმი
 40. ენტეროკინდი
 41. ენტობანი სიროფი
 42. ენტობარი
 43. ენფინ ფორტე
 44. ენცეფაბოლი
 45. ეპიგენი
 46. ეპირამატი
 47. ეპისკორიტი (ნატუროპათი)
 48. ეპიქსი
 49. ეპოეტინ ალფა
 50. ერბინოლი
 51. ერგობათი
 52. ერგომეტრინი
 53. ერდომედი
 54. ერესპალი®
 55. ერითრომოცინი
 56. ერინიტი
 57. ეროლინი
 58. ეროლინი
 59. ესრამი 20 მგ
 60. ესტროფემი
 61. ესტულიკი
 62. ესცინი
 63. ეტოდინი ფორტე
 64. ეტოპოზიდი
 65. ეტრუზილი
 66. ეუკარბონი
 67. ეუფილინი
 68. ეუფორბიუმ კომპოზიტუმ
 69. ეფერალგანი
 70. ეფექტი C
 71. ეფექტი ფლუ
 72. ეფექტი ჩაი
 73. ეფიკო ტონიკი
 74. ეფკამონი
 75. ეფრიდოლი
 76. ეფცენ-150
 77. ექსემესტანი ჯენეფარმი
 78. ექსისტენი-სანოველი
 79. ექსმიკელ D3 სანთლები (ნატუროპათი)
 80. ექსორექსი ლოსიონი
 81. ექსტრაბიოს 1, ექსტრაბიოს 2 (ნატუროპათი)
 82. ექსფორჯი
 83. ექსფორჯი®
 84. ექუიტონი

 


 1. ვ-3
 2. ვაგინორმ C
 3. ვაგოტილი
 4. ვაზაპროსტანი
 5. ვაზონიტი
 6. ვაზოპრენი
 7. ვაზოსერკი
 8. ვალაციკლოვირი
 9. ვალერიანაჰელი
 10. ვალმოქსი
 11. ვალოკორდინი
 12. ვალოკორი ნეო
 13. ვალომენთი
 14. ვალოსედი
 15. ვალტანი
 16. ვალუსალი
 17. ვანკომიცინი
 18. ვარფარინი ნიკომედი
 19. ვეზიკარი
 20. ველაქსინი
 21. ველთინი პლუსი (ბიჭი)
 22. ველთინი პლუსი (გოგო)
 23. ველთინი
 24. ველმენ პლუსი ომეგა-3,6,9
 25. ვენლაგამა რეტარდი
 26. ვენლაქსორი
 27. ვენო-რიცი
 28. ვენორუტონი
 29. ვენოფერი
 30. ვერაპამილი
 31. ვერაპამილი
 32. ვერტიგოჰელი
 33. ვესანოიდი
 34. ვესელ დუე F
 35. ვიაგრა
 36. ვიბურკოლ ნ
 37. ვიგანტოლი
 38. ვივაბონი სიროფი
 39. ვიზანა
 40. ვიზიდოლი 0.5%
 41. ვიკაზიდი
 42. ვიკალინი
 43. ვილპრაფენ სოლუტაბი
 44. ვილპრაფენ სოლუტაბი
 45. ვინკაბრალი
 46. ვინკრისტინი
 47. ვინკრისტინი
 48. ვიოსეპტი
 49. ვიპროსალი B
 50. ვირუ – მერც სეროლი
 51. ვისკენი
 52. ვიტ B კომპლექსი
 53. ვიტ-B-დენკი
 54. ვიტა G
 55. ვიტავიჟენი ფორტე
 56. ვიტამინ ბე კომპლექსი სანუმ “ენ” (ნატუროპათი)
 57. ვიტამინი A
 58. ვიტამინი A+D3
 59. ვიტამინი B 12 ლაიფი
 60. ვიტამინი B კომპლექსი
 61. ვიტამინი C
 62. ვიტამინი E
 63. ვიტამინი С
 64. ვიტანგო
 65. ვიტაპრიმი C
 66. ვიტაპროსტი
 67. ვიტაფეროლი
 68. ვიტოკიდი
 69. ვიტრუმ D3 1000სე
 70. ვიტრუმ ოსტეომაგი
 71. ვიტრუმი ანტიოქსიდანტი
 72. ვიტრუმი ვიტამინი E
 73. ვიტრუმი პლუსი
 74. ვიტრუმი პრენატალ ფორტე
 75. ვიტრუმი პრენატალი
 76. ვიტრუმი სუპერსტრესი
 77. ვიტრუმი ცენტური
 78. ვიტრუმი ჯუნიორი
 79. ვობილონი
 80. ვოლტარენ® რაპიდი
 81. ვოლტარენი რაპიდი
 82. ვოლუვენი
 83. ვომილ-სტოპი
 84. ვუკა ვუკა
 85. ვურდონი
 86. ვფენდი

 


 1. ზადაქსინი
 2. ზადორინი
 3. ზადორინი
 4. ზალაინი® კრემი
 5. ზამიკანი 500მგ იმ/ივ
 6. ზანიდიპი
 7. ზანოცინი
 8. ზანტაკი
 9. ზაფირლუკასტი
 10. ზებოლი-50
 11. ზელდოქსი
 12. ზელოქსიმი
 13. ზენტელი
 14. ზერალგო
 15. ზესპირა 10მგ
 16. ზეტორი
 17. ზეფექსალი
 18. ზივოქსი
 19. ზილტი
 20. ზიმაქსი
 21. ზიმოპლექსი
 22. ზინატი
 23. ზინაცეფი
 24. ზინგიბერი
 25. ზინერიტი
 26. ზინობერის კომპოზიცია ველედა
 27. ზირომინი
 28. ზიტაზონიუმი
 29. ზიტმაკი 500მგ
 30. ზიტრომედი
 31. ზიფორი (ნატუროპათი)
 32. ზო-20
 33. ზოდაკი
 34. ზოვირაქსი
 35. ზოვირაქსი
 36. ზოკორი
 37. ზოლადექსი
 38. ზოლედრო-დენკი
 39. ზოლენტონი
 40. ზოლეპტინი
 41. ზოლომაქსი
 42. ზოლოფტი
 43. ზოლპიდემი
 44. ზომეტა
 45. ზოპიკლონი
 46. ზრდის თრომბოციტული ფაქტორი (ნატუროპათი)
 47. ზრდის მატრანსფორმირებელი ფაქტორი ბეტა 1 (ნატუროპათი)
 48. ზუმ გელი
 49. ზღვის მარილი