პრეპარატების ჩვენებები – რ

.

1 – 9/A – Z/ ა / ბ / გ / დ / ე ვ ზ / თ ი / / / მ ნ / / / / ტ უ / ფ ქ ღ ყ / შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ


 1. რაბეზოლი
 2. რაბელოკი
 3. რადომიტი
 4. რადოფენი
 5. რაენომი
 6. რაველი SR
 7. რაზილესი
 8. რამიზეკი კომბი
 9. რამიპრილი-H – ჰუმანითი
 10. რანისანი
 11. რანიტიდინი
 12. რანფერონი
 13. რაპიტუსი
 14. რაპტენ რაპიდი
 15. რატენალი
 16. რატოსანი
 17. რაუნატინი
 18. რაფაქოლინი C
 19. რაციოცეფი
 20. რებას D4-D6 კაფსულები (ნატუროპათი)
 21. რებას D5 ამპულები (ნატუროპათი)
 22. რეგენიუმი
 23. რეგულაქსი
 24. რეგულონი
 25. რევალიდი
 26. რევასიდი
 27. რევმავეკი
 28. რეიტოილი
 29. რეკარცინ D4-D6 ამპულები (ნატუროპათი)
 30. რეკარცინ D4-D6 კაფსულები (ნატუროპათი)
 31. რეკარცინ D6 სანთლები (ნატუროპათი)
 32. რეკორმონი
 33. რეკრეოლი კრემი
 34. რელადორმი
 35. რელანიუმი
 36. რელანტანი
 37. რელაქსაცია და ძილი
 38. რელაქსერბე
 39. რელივორა კომპლექს ამპულები (ნატუროპათი)
 40. რელიუმი
 41. რელიფი
 42. რელორანი
 43. რელპაქსი
 44. რემანტადინი 50 მგ
 45. რემედის პასტილა
 46. რემენსი
 47. რემერონი
 48. რემიკეიდი
 49. რენალოფი
 50. რენელ ნ
 51. რენეოსი
 52. რენიტეკი
 53. რეოპოლიგლუკინი
 54. რეოფარი
 55. რეპარონი
 56. რეპროპოლი
 57. რესკუვოლინი საინექციო ხსნარი
 58. რესპირარ ბიენი
 59. რესპირო
 60. რეტაბოლილი
 61. რეტინოვიტი
 62. რეტინოლი
 63. რეუკოლი
 64. რეფურილი
 65. რექსაპინი
 66. რეჰიდრო ელექტროლიტები ფორტე
 67. რეჰიდრონი
 68. რიბავირინი (აქტიური ნივთიერება) – RIBAVIRIN
 69. რიბატრანი
 70. რიბომუნილი
 71. რიბომუსტინი
 72. რიბოქსინი
 73. რიგენფორტე
 74. რივაივი
 75. რივანოლის 0,1% ხსნარი
 76. რივანოლის ფხვნილი 0,1 გრ.
 77. რივანოლის ხსნარი 0,1%
 78. რიზედრონატი-APO
 79. რიზოპროლი
 80. რიზოქსანი
 81. რილეის-სანოველ პლუსი
 82. რიმანტადინი
 83. რინგერის ხსნარი
 84. რინოპრონტი
 85. რინო-სტასი
 86. რინოტაისი დოქტორ ტაისი
 87. რინოფლუიმუცილი
 88. რინოქსი
 89. რიპომილი
 90. რიპრონატი
 91. რისებონი
 92. რისეტი
 93. რისპაქსოლი®
 94. რისპერიდონი-APO
 95. რიფამპიცინი
 96. რიცინის ზეთი
 97. რკინის ფოისფატის კომპ. ველედა
 98. რობიტუსინი
 99. როგლიტი
 100. როდასკონი
 101. როდინირი
 102. როვამიცინი
 103. როვასტატი
 104. როვინოპროსტი
 105. როზამეტი
 106. როზმარინის თმის მატონიზირებელი ხსნარი
 107. როზუვასტატინი-APO
 108. როზუვინი
 109. როზუკარდი
 110. როკალტროლი
 111. როლინოზი
 112. რომექსიკამი
 113. რომიკლარი
 114. რონემი-ჰუმანითი
 115. რონოციტი
 116. როსინი
 117. როსისეპტინი
 118. როსტალეპტი-როტა
 119. როსუსტარი
 120. როტაბიოტიკი ბეიბი
 121. როტაბიოტიკი
 122. როტადონი
 123. როტავიტ კალციუმ ფორტე
 124. როტაზარი
 125. როტაკინაზა
 126. როტალეპტინი
 127. როტალუდი
 128. როტალფენი
 129. როტაპროსტი
 130. როტარიტმილი
 131. როტაფერ კიდსი
 132. როტაფერ პლუსი
 133. როტაცეფი
 134. როფერონი-A
 135. როფლოქსანი
 136. როფლუზოლი
 137. როქსითრომიცინი
 138. როქსიპიმი
 139. როქსიტასი-ავერსი
 140. როქსიტრომიცინ სანდოზი
 141. როქსიცეფი
 142. როცეფინი
 143. რუბერკელ D3 სანთლები (ნატუროპათი)
 144. რუბერკელ D5 ამპულები (ნატუროპათი)
 145. რუბერკელ D5 წვეთები (ნატუროპათი)
 146. რუბიტალ ფორტე
 147. რულიდი
 148. რუმალაი კრემი
 149. რუტინაცეა იუნიორი
 150. რუტოზიდი