პრეპარატები ორსულობისას – ს ტ

.

1 – 9/A – Z / ბ გ / დ ე / ვ ზ თ /ი კ / ლ მ / ნ ო / პ ჟ რ / ს ტ / უ ფ /ქ ღ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ


 1. საბ სიმპლექსი
 2. საბავშვო აპეტაიზერი
 3. სავარიქსი გელი
 4. სალამოლი ეკო ადვილი სუნთქვა
 5. სალბესანი
 6. სალბუტამოლი
 7. სალბუტამოლი სოფარმა
 8. სალიმაქსი
 9. სალუტემ ფორტე
 10. სალუფონი ჰუმანითი
 11. სანდიმუნ ნეორალი
 12. სანორინი 0.1%
 13. სანტა ქოლდი სპრეი ქიდსი
 14. სარტონი
 15. საფოციდი
 16. სებივო®
 17. სედალგინი-ნეო
 18. სედალონი
 19. სეზამის (შირბახტის) ზეთი“LIK” E ვიტამინით
 20. სეკნიდოქსი
 21. სეკნილი
 22. სელსეპტი
 23. სემილაქტი
 24. სენადე
 25. სენალექსი
 26. სენტორი
 27. სეპტაფაგი
 28. სეპტოლეტე
 29. სეპტურა
 30. სერევენტი
 31. სერეტიდი დისკუსი
 32. სერმიონი
 33. სეროსტარი
 34. სერტრალინის ჰიდროქლორიდი
 35. სერტრანიშე
 36. სეტეგისი
 37. სიბერიანი
 38. სიდნოფარმი
 39. სიკაპროტექტი
 40. სილდენაფილი (სინეგრა)
 41. სილივიტ მაქსი
 42. სიმბავიტი D3
 43. სიმბიკორტი® ტურბუჰალერი®
 44. სიმგალი
 45. სიმვაგამა
 46. სიმვასტატინი USP
 47. სიმპათილი
 48. სიმპალი 25
 49. სინაფი
 50. სინაქტენ – დეპო
 51. სინგლონი
 52. სინგულარი
 53. სინდრანოლი
 54. სინეკოდი®
 55. სინესტროლი
 56. სინკუმარი
 57. სინოგალი
 58. სინტე
 59. სინტეფორტი
 60. სინუპრეტი
 61. სინუფორტე ®
 62. სიორალი რეტარდი
 63. სნუპი
 64. სობიკომბი
 65. სობიკორი
 66. სოიფემი
 67. სოლეკარდი
 68. სოლვეკაინი
 69. სოლიანი
 70. სოლიევო ვენის
 71. სოლკოვაგინი
 72. სოლსიტ მაქსი-8
 73. სოლუდონი
 74. სოლურო ოდ
 75. სომაზინა
 76. სომნა-რიცი
 77. სომნოგამა
 78. სომნოლი
 79. სომნოპოლი
 80. სონაპაქსი
 81. სონერალი
 82. სოპრალ
 83. სორბიფერ® დურულესი®
 84. სორვასტა
 85. სოსეფენი
 86. სოფანაქსი
 87. სოფრადექსი
 88. სპაზმალგონი
 89. სპაზმექსი
 90. სპაზმოლექსი
 91. სპაზმოპრივ ფორტე
 92. სპარფლო
 93. სპერექსი
 94. სპილაქტონი
 95. სპირონოლაქტონი-ჰუმანითი
 96. სტაბილ ფორტე
 97. სტარლიტი
 98. სტარლიქსი®
 99. სტატიკორი
 100. სტაფილოკოკური ანატოქსინი
 101. სტეპტენი
 102. სტერინაზოლი
 103. სტიბერილი
 104. სტიბერილი სპრეი
 105. სტიმულოტონი®
 106. სტოპანგინი
 107. სტრეზამი
 108. სტრეპტომიცინი
 109. სტრიქსი
 110. სტრომაკი
 111. სუარონი
 112. სულპერაზონი
 113. სულფადიმეტოქსინი-დარნიცა
 114. სულფანილამიდი
 115. სულფოკამფოკაინი-დარნიცა
 116. სუმამედი ინექცია
 117. სუმეტროლიმი
 118. სუპრაბათი
 119. სუპრასტინი®
 120. სუპრაქსი სოლუტაბი
 121. სუპრემასენი ჰუმანითი
 122. სუპრემაცეფი-ჰუმანითი
 123. სუპრიმა-ბრონქო
 124. სუტენტი
 125. სუტრილნეო
 126. სუქსამეთონიუმის ქლორიდი

 1. ტაბექსი
 2. ტადენანი ®
 3. ტავანიკი
 4. ტავეგილი®
 5. ტავიპეკი ® კაფსულები
 6. ტაზოცინი
 7. ტალინოლოლი
 8. ტალიტონი®
 9. ტალციდი
 10. ტამიკი
 11. ტამიფლუ
 12. ტანაკანი
 13. ტანტუმ ვერდე
 14. ტანტუმ როზა
 15. ტარდი
 16. ტარივიდი
 17. ტარკა
 18. ტარომენტინი
 19. ტაუფონი
 20. ტაფლობესტი
 21. ტაფლოტანი
 22. ტაქსოტერი
 23. ტებოკანი
 24. ტეგრეტოლი®
 25. ტეიკოპლანინი-TF
 26. ტეიკოპლანინი-ჰუმანითი
 27. ტელმისარტანი
 28. ტემპალგინი
 29. ტენზილინი
 30. ტენზიომინი
 31. ტენზისპესი
 32. ტენიკამი
 33. ტენორეტიკი
 34. ტენორმინი
 35. ტენოტენი
 36. ტენოქსი
 37. ტერაფლუ გრიპისა და გაცივების საწინააღმდეგო
 38. ტერბიზილი
 39. ტერბონილი (ტაბლეტები)
 40. ტერიქსი
 41. ტერჟინანი
 42. ტერფენადინი შტადა
 43. ტერცეფი
 44. ტესირონი
 45. ტეტანუსის საწინააღმდეგო შრატი
 46. ტეტესეპტი ბრონქიალ აქტივი 10 გ-100 მლ სიროფი
 47. ტეტესეპტი, გაციების საწინააღმდეგო მყარი კაფსულები
 48. ტეტესეპტი, კაფსულები ევკალიპტის ზეთით
 49. ტექნოფერი
 50. ტექსამენი
 51. ტიენამი
 52. ტიზერცინი®
 53. ტიკლიდი
 54. ტილტოფი
 55. ტიმოლოლ-პოსი
 56. ტიმოპტიკი
 57. ტინგრექსი®
 58. ტინიდაზოლი
 59. ტიოქტაციდი® 600 T ტიოქტაციდი® 600 HR
 60. ტირეგისი
 61. ტირექსი
 62. ტირფენსი
 63. ტობრადექსი
 64. ტობრასტილი
 65. ტობრექსი
 66. ტობროსოპტი 0,3%
 67. ტოლპერიზონი
 68. ტონზილგონი® N
 69. ტოპამაქსი
 70. ტოპეფსილი
 71. ტოპრა
 72. ტოპტი
 73. ტორაგამა 10 მგ
 74. ტორადოლი
 75. ტორადოლი
 76. ტორას-დენკი 10
 77. ტორემიფენი (აქტიური ნივთიერება)
 78. ტორვაკარდი
 79. ტორვიტინი
 80. ტორნამი
 81. ტორო-სანოველი
 82. ტოქსივენოლი
 83. ტრავატანი
 84. ტრავისილი
 85. ტრამალი
 86. ტრიამ-დენკი
 87. ტრიამპურ კომპოზიტუმი
 88. ტრიამტერენი
 89. ტრიბესტანი
 90. ტრიბუქსი ფორტე
 91. ტრიგანი – დ
 92. ტრიდერმი
 93. ტრივიზიონი
 94. ტრიზისტონი
 95. ტრიმებუტინი
 96. ტრიმეიკი
 97. ტრიმეკორი
 98. ტრიოვიტი
 99. ტრიპლიქსამი
 100. ტრი-რეგოლი
 101. ტრიტაცე 10 მგ
 102. ტრიფამოქსი იბლ
 103. ტრიხოპოლი
 104. ტრიჰექსიფენიდილი
 105. ტროპიკამიდი
 106. ტროპინდოლი
 107. ტროპისეტრონი
 108. ტროქსევაზინი
 109. ტუბერტამი
 110. ტულიპი ®
 111. ტუნაზოლი
 112. ტურბომიკრონ G
 113. ტუსივინი-ორალური წვეთი
 114. ტუსიფენი
 115. ტუტუკონი
 116. ტუხტის სიროფი ჟოლოთი და მარწყვით