პრეპარატების გვერდითი მოვლენები – ღ – ჰ

.

1 – 9/A – Z / ბ გ / დ ე / ვ ზ თ /ი კ / ლ მ / ნ ო / პ ჟ რ ს ტ / უ ფ ქ / ღ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ


 1. ცეფტრიაქსონი
 2. ცეფტრიქსი
 3. ცეფუროქსიმი
 4. ციაზილი
 5. ციანოკობალამინი
 6. ციკლოდერმი
 7. ციკლოდინონი
 8. ციკლოდოლი
 9. ციკლოვალი
 10. ციკლოფოსფამიდი
 11. ცილოზეკი
 12. ცილოქსანი
 13. ცინარიზინი
 14. ცინარიქსი
 15. ცინაქს ფორტე არტიშოკი
 16. ცინკონეტ C
 17. ცინკოროტი
 18. ციპზოლი
 19. ციპრალექსი
 20. ციპრინოლი
 21. ციპრინოლი
 22. ციპრობა
 23. ციპრო-დენკი 500
 24. ციპროდექსი 500
 25. ციპროი
 26. ციპრონექსი
 27. ციპროფლავი
 28. ციპროფლოქსაცინი
 29. ცისპლატინი
 30. ცისპლატინი
 31. ცისპლატინი ებევე
 32. ცისტენალი
 33. ცისტიბაქტი
 34. ცისტიუმი სოლიდაგო
 35. ცისტონე
 36. ციტაჰექსალი
 37. ციტეალი
 38. ციტოზარი
 39. ციტოლესი
 40. ციტომაქსი
 41. ციტოფლავინი
 42. ციტრამონი-დარნიცა
 43. ციტრარგინინი
 44. ციფლოქსინალი
 45. ცსინობროლი

 1. ძირტკბილას ფესვის სიროფი

 1. წყალბადის ზეჟანგი

 1. ჭუპა ჭუპა

 1. ხარტანი
 2. ხეჭრელის ქერქი
 3. ხიმკოლინი
 4. ხოლოსასი
 5. ხოლუდექსანი
 6. ხონდრო რიცი
 7. ხონდროქსიდი
 8. ხოფიტოლი

 1. ჯენოდექსი
 2. ჯინოტრი – ვაგინალური სანთელი
 3. ჯუნგლი

 1. ჰაეს-სტერილი
 2. ჰალიდორი
 3. ჰალიქსოლი
 4. ჰალოპერიდოლი
 5. ჰარტილი
 6. ჰარტმანის ხსნარი
 7. ჰედელიქსი
 8. ჰევერტ პულმოი
 9. ჰევერტ სინუსიტი
 10. ჰეზოლი
 11. ჰელიდონიუმ-ჰომაკორდ ნ
 12. ჰელიმონი
 13. ჰელმადოლი
 14. ჰელმენტინი
 15. ჰელმიზოლი
 16. ჰელმინტოქსი
 17. ჰემატინიკი
 18. ჰემომიცინი
 19. ჰეპაბენე
 20. ჰეპათრომბინი
 21. ჰეპა-მერცი
 22. ჰეპარ კომპოზიტუმ ნ
 23. ჰეპარინი ჰუმანითი
 24. ჰეპასოლ-ნეო
 25. ჰეპატოლაკი
 26. ჰეპატო-რიცი
 27. ჰეპატოჰილი
 28. ჰეპელი
 29. ჰერბექსი
 30. ჰერბიონი ისლანდიური ხავსის სიროფი
 31. ჰერბიონი® მრავალძარღვას სიროფი
 32. ჰერბიონი® სუროს სიროფი
 33. ჰერბიონი® ფურისულა სიროფი
 34. ჰექსასპრეი
 35. ჰექსიკონი
 36. ჰიგია
 37. ჰიდროვიტი
 38. ჰიდროკორტიზონი
 39. ჰიდროქსიზინის ჰიდროქლორიდი
 40. ჰიდროქსიზინუმი
 41. ჰილაკ ფორტე
 42. ჰიმეკრომონ სოფარმა
 43. ჰიმოლიტ დუო
 44. ჰიპოთიაზიდი
 45. ჰირუანი
 46. ჰისტალორი
 47. ჰიუმერი
 48. ჰოგარ ნაითი