პრეპარატების უკუჩვენებები – დ ე

.

1 – 9/A – Z / ბ გ / დ ე / ვ ზ თ /ი კ / ლ მ / ნ ო / პ ჟ რ / ს ტ / უ ფ /ქ ღ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ


 1. დავიკოლი
 2. დათვის კენკრას ფოთოლი
 3. დაიტრიქსი
 4. დალაცინი
 5. დამამშვიდებელი წვეთები
 6. დარდუმბაქტი
 7. დარდუმი
 8. დარზოქსი
 9. დარსილი
 10. დაუნორუბიცინი
 11. დებიტუმი-სანოველი
 12. დეზამინოოქსიტოცინი
 13. დეკარისი
 14. დეკატილენი
 15. დეკლოსიდი
 16. დეკომბი
 17. დელაგილი
 18. დელორატი
 19. დემანტინი
 20. დენკალგინ ფეინ რილიფი
 21. დე-ნოლი
 22. დენტინოქსი
 23. დენტოკინდი
 24. დეპაკინ ქრონო
 25. დეპაკინი 300 ენტერიკი
 26. დეპაკინი სიროფი
 27. დეპო-პროვერაი
 28. დეპრექს ლეჩივაი
 29. დეპროჰერბი
 30. დეპურერბეი
 31. დერივა Cი
 32. დერილაიფი
 33. დერმაკომბინი
 34. დერმასეპტი
 35. დერმატოპი
 36. დერმატოსანი
 37. დერმობაქტერი®
 38. დერმოვეიტი
 39. დერმოზოლინი
 40. დერმოკლინი კრემი
 41. დერუაი
 42. დესიგრაი
 43. დესკანსარი
 44. დესლონორმი
 45. დესლორატადინი ნორმონი
 46. დესმოპრესინი
 47. დეტრა – ჰუმანითი
 48. დეტრალექსი
 49. დეტრუზიტოლი
 50. დექსა-გენტამიცინი
 51. დექსამეტაზონი
 52. დექსაპოსი
 53. დექსოლი
 54. დექსტროზა
 55. დექსტი
 56. დეცეფინი
 57. დიაბზიდ M
 58. დიაზეპამი
 59. დიაზოლინი
 60. დიაკარბი
 61. დიალაკი
 62. დიალონ Tი
 63. დიანე-35ი
 64. დიარჰელ Sი
 65. დიბაზოლი
 66. დიბიგლიმი
 67. დიდროფი
 68. დივიგელი
 69. დიზოპირამიდი
 70. დიკლაკი
 71. დიკლინაპი
 72. დიკლობათი
 73. დიკლობენეი
 74. დიკლობერლი N75ი
 75. დიკლო-დენკი 100 რეტარდი
 76. დიკლო-დენკი 75 ინექცია
 77. დიკლონატი® პი
 78. დიკლოფარდი
 79. დიკლოფენაკი
 80. დიკლოფეროლი
 81. დიკფლამ კი
 82. დილასიდომი
 83. დილოქსი
 84. დილტიაზემი
 85. დილუტიქსი
 86. დიმედროლი-დარნიცაი
 87. დიმენჰიდრინატი
 88. დიმექსიდი
 89. დინამოგენი
 90. დინდგელის 30%ანი სპირტიანი ექსტრაქტი
 91. დინდგელის მალამო
 92. დინოპროსტი
 93. დიოვანი
 94. დიოქსიდინი
 95. დიპ რილიფი
 96. დიპ ჰიტი
 97. დიპირიდამოლი
 98. დიპრივანი
 99. დიპროსალიკი
 100. დიპროსპანი
 101. დიროტონი
 102. დისგრენი
 103. დისეპავიტი
 104. დისკუს კომპოზიტუმი
 105. დისმენორმი
 106. დისფლატილი
 107. დიტეკი
 108. დიტილინი-დარნიცაი
 109. დიურერბეი
 110. დიუტაქსი
 111. დიფერელინი
 112. დიფლაზონი
 113. დიფლუკანი
 114. დიფოსფოცინი
 115. დიფრარელი-Eი
 116. დიცინონი
 117. დლიანოსი
 118. დობუტამინი
 119. დოენზა–სანოველი
 120. დოვინი
 121. დოზილენი
 122. დოლარენი გელი
 123. დოლობენეი
 124. დოლო-დენკის გელი
 125. დოლომინი
 126. დომილიუმი
 127. დომინალი
 128. დომპერიდონი
 129. დონაი
 130. დონეპეზილი
 131. დონორმილი
 132. დოპეგიტი
 133. დოპელჰერც აქტივი A-დან Zn-მდე
 134. დოპელჰერც აქტივი ვიტამინები დიაბეტით დაავადებულთათვის
 135. დოპელჰერც აქტივი მენოპაუზა
 136. დოპელჰერც აქტივი ომეგა-3ი
 137. დოპელჰერც აქტივი ფოლის მჟავა +ვიტამინები B6+B12+C+Eი
 138. დოპელჰერცი ენერგოტონიკი
 139. დოპმინი
 140. დოპმინი
 141. დოპროკინი
 142. დორამიცინი
 143. დორენემი
 144. დორზამედი
 145. დორიტრიცინი
 146. დორმიკინდი
 147. დორმირი
 148. დოსოდოსი
 149. დოსტინექსი
 150. დოქსაზოზინი
 151. დოქსაფინი
 152. დოქსეპინი
 153. დოქსი-დენკი 100
 154. დოქსილეკი
 155. დოქსილეკი
 156. დოქსიპროქტი პლუსი
 157. დოქსიციკლინუმი TZF
 158. დოქსორუბინი
 159. დოქსორუბიცინი ებევე
 160. დოქსოტილი
 161. დოქსტრანი B12ი
 162. დოქტორ ნემოი
 163. დოქტორ სონი
 164. დოქტორ ტაისი გეროვიტალი
 165. დრ. მომი
 166. დრ. ტაისი აკნე კრემი
 167. დრ. ტაისი აკნე ლოსიონი
 168. დრ. ტაისი ანგი სეპტი
 169. დრ. ტაისი არნიკას მალამო
 170. დრ. ტაისი სალბის ექსტრაქტი
 171. დრ. ტიასი ექინაცეას ნაყენი
 172. დრიმოლინი
 173. დროპერიდოლი
 174. დროპსანი
 175. დუოდარტი
 176. დუოტრავი
 177. დურამოქსი
 178. დუტაპროსი

 1. ეარლითი
 2. ებრანტილი
 3. ეგისტროზოლი
 4. ედირექსი-სანოველი
 5. ედნიტი
 6. ევინოლი
 7. ევრომაგი B6ი
 8. ევროფარი
 9. ეთაკრინის მჟავა
 10. ეთამბუტოლი
 11. ეთამზილატი
 12. ეთანოლი სამედიცინო 95%
 13. ეთილის სპირტი 95%ი
 14. ეკლიპსი-სანოველი
 15. ეკოვაგი
 16. ელაფრაი
 17. ელგიდიუმი
 18. ელევიტი
 19. ელენიუმი
 20. ელიგარდი
 21. ელიდელი
 22. ელიდესი
 23. ელიპაკი
 24. ელკოზოლი 40მგი
 25. ელოფენალი
 26. ემეტრონი
 27. ემკორ Hი
 28. ემკორი
 29. ენა-დენკი 10ი
 30. ენალაპრილი
 31. ენალაპრილი
 32. ენაპ-Hი
 33. ენაპი®
 34. ენა-ჰქთ-დენკი 20/12.5
 35. ენგისტოლი
 36. ენზალ Dი
 37. ენზიმინი
 38. ენოზიდი Hი
 39. ენოზიდი-HLი
 40. ენტენორმი
 41. ენტეროკინდი
 42. ენტეროლი
 43. ენტეროფურილი (სუსპენზია)
 44. ენტობანი სიროფი
 45. ენტობარი
 46. ენფინ ფორტე
 47. ენცეფაბოლი
 48. ეპიგენი
 49. ეპირამატი
 50. ეპისკორიტი
 51. ეპიქსი
 52. ეპოეტინ ალფაი
 53. ერბინოლი
 54. ერგობათი
 55. ერგომეტრინი
 56. ერდომედი
 57. ერესპალი®
 58. ერივეჯი
 59. ერითრომოცინი
 60. ერინიტი
 61. ერიუსი
 62. ეროგრაი
 63. ეროლინი
 64. ეროლინი
 65. ესელ ფორტე
 66. ესპაი
 67. ესრამი 20 მგ
 68. ესსელ ფორტე
 69. ესტროფემი
 70. ესტულიკი
 71. ესცინი
 72. ეტაციზინი
 73. ეტეროკოქსიაი
 74. ეტოდინი ფორტე
 75. ეტრუზილი
 76. ეუკარბონი
 77. ეუფილინი
 78. ეუფორბიუმ კომპოზიტუმი
 79. ეფერალგანი
 80. ეფექტი Cი
 81. ეფექტი ფლუი
 82. ეფექტი ჩაი
 83. ეფიკო ტონიკი
 84. ეფრიდოლი
 85. ეფცენ-150ი
 86. ექინაციაი
 87. ექსემესტანი ჯენეფარმი
 88. ექსისტენი-სანოველი
 89. ექსმიკელ D3 სანთლები
 90. ექსფორჯი®
 91. ექსფორჯი