პრეპარატების გვერდითი მოვლენები – ლ მ

.

1 – 9/A – Z / ბ გ / დ ე / ვ ზ თ /ი კ / ლ მ / ნ ო / პ ჟ რ ს ტ / უ ფ ქ / ღ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ


 1. ლაბრონი
 2. ლაგოზა კაფსულები
 3. ლადისოლი
 4. ლაზოლექსი
 5. ლაზოლვანი
 6. ლაზოქსოლ ბეიბი
 7. ლაილენონი
 8. ლამიზილს (კრემი)
 9. ლამიზილს (ტაბლეტები)
 10. ლამიკარინი
 11. ლან-30
 12. ლანზედინი
 13. ლანსოლი
 14. ლანსოპრაზოლი
 15. ლანტიგენი B
 16. ლანტოროლი
 17. ლარიპრონტი
 18. ლარიფან პესო
 19. ლარიფან სპრეიი
 20. ლარიფან სუპოი
 21. ლარიფან უნგოი
 22. ლარიფიკელ D4 კაფსულები (ნატუროპათი)
 23. ლარიფიკელ D5 ამპულები
 24. ლარიფიკელ D5 წვეთები (ნატუროპათი)
 25. ლატენსინ D4 ამპულები (ნატუროპათი)
 26. ლატენსინ D4 კაფსულები (ნატუროპათი)
 27. ლატენსინ D6 ამპულები (ნატუროპათი)
 28. ლატენსინ D6 კაფსულები (ნატუროპათი)
 29. ლატენსინ D6 სანთლები (ნატუროპათი)
 30. ლატენსინ D6 წვეთები (ნატუროპათი)
 31. ლაქტო-G
 32. ლაქტო-გრეიპფრუტი
 33. ლაქტოკარბონი
 34. ლაქტულოზა
 35. ლაციდოფილ®-WM
 36. ლეგალონი 140
 37. ლეგარი
 38. ლედიესი ერბე
 39. ლევამიზოლი
 40. ლევეტირაცეტამი
 41. ლევეტრიმი
 42. ლევიტრა
 43. ლევოგრა
 44. ლევო-დენკი 250
 45. ლევომაკი
 46. ლევომიცეტინი
 47. ლევოფლოქსი
 48. ლევოქსინი
 49. ლეკოკლარი
 50. ლეკოკლარი
 51. ლეკროლინი
 52. ლეოკალი
 53. ლეპონექსი
 54. ლეპტოსპერმუსანი წვეთები (ნატუროპათი)
 55. ლეპტუცინ D6 კაფსულები (ნატუროპათი)
 56. ლერივონი
 57. ლერკამენი 10
 58. ლერონი
 59. ლესეტრინი
 60. ლესკოლი® XL
 61. ლესპენეფრილი
 62. ლეტირამი
 63. ლეტრომასტი
 64. ლექსოტანი
 65. ლექსოტანილი
 66. ლიბექსინი
 67. ლიბიგრანი™
 68. ლიდოკაინი
 69. ლიდოკაინი – ჰუმანითი
 70. ლიდოკაინი 1% და 2%
 71. ლიდოკაინი® აეროზოლი
 72. ლიდოკაინის ჰიდროქლორიდი
 73. ლივ 52
 74. ლივ-ანგინი
 75. ლივაროლი
 76. ლივერა
 77. ლივიალი
 78. ლივორმაკი
 79. ლიზიგამა
 80. ლიზიგამა
 81. ლიზიგამა
 82. ლიზიგამა
 83. ლიზინოკორ H
 84. ლიზინოკორი
 85. ლიზინოპრილი
 86. ლიზინოპრილი გრინდექსი
 87. ლიზლი
 88. ლიზობაქტი
 89. ლითიუმელი
 90. ლითორექსი
 91. ლიკაცინი
 92. ლიმფომიოზოტი
 93. ლინდინეტი
 94. ლინექსი
 95. ლინკოცინი
 96. ლინკოცინი
 97. ლიპიდონორმი
 98. ლიპოვენოსი
 99. ლიპოფუნდინი
 100. ლიპსოსალი
 101. ლირიკა
 102. ლისტენონი
 103. ლიუკრინ დეპოი
 104. ლიქუნორმი
 105. ლოგესტი
 106. ლოდიგრელი
 107. ლოდოზი
 108. ლოენზარი სანოველი
 109. ლოვასტატინი
 110. ლოზაპი
 111. ლოკოიდი
 112. ლოკრენი
 113. ლომექსი ორალური წვეთი
 114. ლომექსი რბილი კაფსულა
 115. ლომექსინი
 116. ლომილანი
 117. ლომპასარი
 118. ლომუსტინი
 119. ლონდრომაქსი
 120. ლოპერამიდი
 121. ლოპიგროლი
 122. ლოპრესორი
 123. ლორანექსი
 124. ლორაფენი
 125. ლორდესტინი
 126. ლორინდენი A
 127. ლორინდენი C-
 128. ლორისტა
 129. ლორისტა НD
 130. ლორნოკამი
 131. ლორობენი სპრეი
 132. ლოსარ-დენკი 100
 133. ლოსარტანი
 134. ლოსირამი
 135. ლოტეგრა
 136. ლოტოსი კრემი
 137. ლოქსიდოლი
 138. ლუგოლი
 139. ლუვიტანი
 140. ლუთეინა
 141. ლუკამონტი
 142. ლუკასტინი
 143. ლუმინალი (ფენობარბიტალი)
 144. ლუნიზოლი-სანოველი
 145. ლუფასან D4 ტაბლეტები (ნატუროპათი)
 146. ლუცეტამი

 1. მაალოქსი
 2. მაალოქსი
 3. მაბტერა
 4. მაგენოლი
 5. მაგიტუსი
 6. მაგნე B6
 7. მაგნე ბალანს პლუსი
 8. მაგნევისტი
 9. მაგნეო
 10. მაგნეროტი
 11. მაგნეს დენკი 150
 12. მაგნეფარი B6
 13. მაგნიუმ ბ6 ამვილაბი
 14. მაგნიუმის სულფატი 25 გ
 15. მაილენი
 16. მაკმირორი
 17. მაკმირორი კომპლექსი
 18. მალტოფერი
 19. მალტოფერი ფოლი
 20. მანინილი
 21. მანტი
 22. მაპურიტი კაფსულები (ნატუროპათი)
 23. მაჟეზიკი-სანოველი
 24. მარ პლუსი
 25. მარლეოქსი
 26. მასიჟენი ენერგია
 27. მასიჟენი პაპა რეალე
 28. მასტოდინონი
 29. მატარენ პლუსი
 30. მატერნა
 31. მატრიკა
 32. მაქსაზიტი
 33. მაქსიბიოტიკი
 34. მაქსიგრა
 35. მაქსიდექსი
 36. მაქსიტროლი
 37. მბე
 38. მებენდაზოლი
 39. მებერიქსი
 40. მებერიქსი პერორალური სუსპენზია
 41. მეგა ბ 500 სრი
 42. მეგადინი
 43. მეგავიტი პრენატალი
 44. მეგაპლატინი
 45. მეგესტროლი
 46. მეგიონი
 47. მედაზეპამი
 48. მედეზოლი
 49. მედექსოლი
 50. მედიგელი
 51. მედინოსტი
 52. მედიქრონალ-დარნიცა
 53. მედოლაპრამი
 54. მედოტილინი
 55. მედროლგინი
 56. მედროლი
 57. მედულაკ-WM
 58. მეზატონი
 59. მეთილერგობრევინი
 60. მეთილურაცილი
 61. მეთიონინი
 62. მეთოტრექსატი-ებევე
 63. მეკლოზინი
 64. მელატონინი ლაროფარმი
 65. მელაქსენი
 66. მელეფსინი
 67. მელიპრამინი
 68. მელისალი ® ფორტე
 69. მელიტორი
 70. მელოფლამი
 71. მეტსილი
 72. მიდეკამიცინი
 73. მონო მაკი
 74. მორაციზინი