პრეპარატების ჩვენებები – კ

.

1 – 9/A – Z/ ა / ბ / გ / დ / ე ვ ზ / თ ი / / / მ ნ / / / / ტ უ / ფ ქ ღ ყ / შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ


 1. კაბოტრიმი
 2. კადსილა
 3. კავინტონ ფორტე
 4. კავინტონი
 5. კავსურონი
 6. კაინოსტატი
 7. კაკტუს კომპოზიტუმ ს
 8. კალგელი
 9. კალენდულას მალამო დოქტორ ტაისი
 10. კალვაკელ D4 (ნატუროპათი)
 11. კალიმინი 60 H
 12. კალიუმის იოდიდი
 13. კალიუმ-ნორმინი
 14. კალიფსოლი
 15. კალმაცინ ფორტე
 16. კალორი ემერჯენსი 1000
 17. კალორი ემერჯენსი დიურ
 18. კალსისი
 19. კალუმიდი
 20. კალუმიდი
 21. კალცემინი
 22. კალცი დე-დენკი
 23. კალციმაგი
 24. კალციმერინი
 25. კალცინოვა
 26. კალცინორმ – D3
 27. კალციო 20
 28. კალციპოტრიოლი
 29. კალციტონინი (ნატუროპათი)
 30. კალციუმი +ვიტამინი D3 ვიტრუმი
 31. კალციუმი Ca
 32. კალციუმი D3 ნიკომედი ფორტე
 33. კალციუმი-D3 ნიკომედი
 34. კალციუმის გლუკონატი
 35. კალციუმის ფოლინატი
 36. კალციქეა
 37. კამაგრა
 38. კამელინი
 39. კამელინფლუ
 40. კამელოტი
 41. კამპტო
 42. კანაზოლი
 43. კანამიცინი
 44. კანდეზეკ კომბი
 45. კანდიბიოტიკი
 46. კანეფრონი H
 47. კაპეციტაბინ სანდოზი
 48. კაპიდინი
 49. კაპსაგამა დოლორ კრემი 0,05%
 50. კაპსიკამი
 51. კაპტი
 52. კაპტოპრილი
 53. კაპტოპრილი+ჰქთ დენკი 50/25
 54. კაპტოსპეს-H
 55. კარბამაზეპინი
 56. კარბიდოპა/ლევოდოპა USP
 57. კარბოგაზი
 58. კარბოზინი
 59. კარბოპლატინი ებევე
 60. კარბოპლატინი-ებევე
 61. კარდიაკოლი
 62. კარდივა
 63. კარდიკეტი
 64. კარდიკეტი
 65. კარდილოპინი
 66. კარდიო ლაიფი
 67. კარდიო პლუსი
 68. კარდიო ფორსი
 69. კარდიოლოპინი
 70. კარდიომაგნილი
 71. კარდირატი
 72. კარდიტონი
 73. კარდოგრელი
 74. კარდოვალი
 75. კარდოლაქსი
 76. კარდოპანი-სანოველი
 77. კარდურა
 78. კარვედიგამა
 79. კარვედი-დენკი 25
 80. კარვედილოლი
 81. კარვიდილი
 82. კარიპაზიმი
 83. კარლონ პლიუსი
 84. კარმეტადინი
 85. კარმინატივუმი ბებინოსი
 86. კარნიფოლი
 87. კარტანი
 88. კარუმ-კარვი(კვლიავის) სანთლები
 89. კარუმ-სანოველი
 90. კასტაგნუსი
 91. კასტელანის ხსნარი თეთრი
 92. კასტელანის ხსნარი წითელი
 93. კატაბალახა
 94. კატაბალახას ექსტრაქტი პიტნით
 95. კატაბალახას ფესვები და ფესურები
 96. კატაქსოლი
 97. კაფრა
 98. კაფსიკამი პლასტირი
 99. კბილის წვეთები
 100. კემოდინ პლუსი
 101. კენალოგი
 102. კერატოსტილი
 103. კერნოსანი “ნერვენგაისტი”
 104. კესტინი
 105. კეტამინი
 106. კეტამო
 107. კეტანოვი
 108. კეტზი
 109. კეტილეპტი
 110. კეტო-გელი
 111. კეტოკონაზოლი (აქტიური ნივთიერება)
 112. კეტოკონაზოლი
 113. კეტოლონგი
 114. კეტონალი
 115. კეტონალი
 116. კეტოროლაკი APO
 117. კეტოროლი
 118. კეტოსპრეი
 119. კეტოსტერილი
 120. კეტოტიფენი
 121. კეტოტიფენი
 122. კეფენტეკი
 123. კეფპიმი 1გ
 124. კვადიმაქსი
 125. კვადრიპინი
 126. კვადრიცა
 127. კვადრიცა
 128. კვამატელი
 129. კვლიავის სანთლები ჩვილებისა და ბავშვებისათვის ველედა
 130. კიდოფენი
 131. კინაზე-N
 132. კინატროფინა
 133. კინდინორმი
 134. კინეტიკონი
 135. კინიტო
 136. კლავერა ბიდ
 137. კლავომედი სუსპენზია
 138. კლავომედი
 139. კლამოქსი
 140. კლარითრომიცინი
 141. კლარიტინი
 142. კლარიქსი
 143. კლარიციდი 250 მგ
 144. კლაფორანი
 145. კლემასტინი
 146. კლექსიპარინი
 147. კლიმადინონი
 148. კლიმაკტ-ჰეელი
 149. კლიმალანინი
 150. კლიმარა
 151. კლიმაქტოპლანი K
 152. კლიმაქტო-რიცი
 153. კლიმოდიენი
 154. კლიმონორმი
 155. კლინდამიცინი
 156. კლინდაცინ T
 157. კლინიზოლი
 158. კლოდიფენი
 159. კლოვეიტი
 160. კლომეზოლი ვაგინალური სუპოზიტორია
 161. კლონაზეპამი
 162. კლონიდინი
 163. კლონიდინი
 164. კლოპიდოგრელი
 165. კლოპიდონი
 166. კლოპიდოქსანი
 167. კლოპიქსოლ-აკუფაზი
 168. კლოპიქსოლი
 169. კლორიფორტი
 170. კლოსტილბეგიტი
 171. კლოსტილბეგიტი
 172. კლოტრი-დენკი 1% კრემი
 173. კლოტრიმაზოლი
 174. კლოტრიმაზოლი
 175. კლოფიტი
 176. კო დიროტონი
 177. კოაქსილი
 178. კოგნიციდი
 179. კოდეინი
 180. კო-დიოვანი
 181. კო-ენალაპრილ H
 182. კოენზა QL
 183. კოენზიმ Q 10 (უბიქინონი) – COENZYME Q 10 (ubiquinone)
 184. კოენზიმ კომპოზიტუმი
 185. კო-ვალტანი
 186. კოვონია საინჰალაციო წვეთები
 187. კოვონია ღამის ფორმულა
 188. კოვონია ყელის სპრეი
 189. კოზაარი
 190. კოთხუჯის ფესვები
 191. კოკარბოქსილაზა
 192. კოკარნიტი
 193. კოკლავი
 194. კოლადერმი
 195. კოლდრექს ბრონქო
 196. კოლდფლუ
 197. კოლედანი
 198. კოლერინი
 199. კოლიკ-ეზი
 200. კოლინი
 201. კოლისპასი
 202. კოლისტატი-ჰუმანითი
 203. კოლნარი-სანოველი
 204. კოლოკიტი
 205. კოლოსარ-დენკი 50/12.5
 206. კოლოცინტის-ჰომაკორდი
 207. კოლპოტროფინი
 208. კოლხური მალამო
 209. კომბინოსი
 210. კომბიციდი (ტაბლეტები)
 211. კონვულსოფინი
 212. კონვურატი
 213. კონკორ კორი
 214. კონკორი
 215. კონტრაკტუბექსი
 216. კონტრაჰისტი
 217. კონტრიკალი
 218. კორდანუმი
 219. კორდაფენი
 220. კორდიქსი
 221. კორდიცეფსი
 222. კორეგა
 223. კორესატინი
 224. კორექტინი
 225. კორვალნატის წვეთები
 226. კორვალოლი
 227. კორინფარი
 228. კორიპრენი
 229. კორნევიტი
 230. კორსიზი
 231. კორსოდილი 0.2%
 232. კოფეინ-ბენზოატის ნატრიუმი
 233. კრალექსი
 234. კრალონინ ტროპფენი
 235. კრალონინი
 236. კრილომი
 237. კრისტეპინი
 238. კრომოგენი
 239. კუზიკრომი
 240. კულმუხოს ფესვები და ფესურები
 241. კუნელის ნაყენი
 242. კუნელის ნაყოფი
 243. კუპლატონი
 244. კუპრუკელ D3 (ნატუროპათი)
 245. კუპრუკელ D4 ამპულები (ნატუროპათი)
 246. კუტის კომპოზიტუმ ნ