პრეპარატების ჩვენებები – ტ უ

.

1 – 9/A – Z/ ა / ბ / გ / დ / ე ვ ზ / თ ი / / / მ ნ / / / / ტ უ / ფ ქ ღ ყ / შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ


 1. ტ4 რეგ (ნატუროპათი)
 2. ტადენანი
 3. ტადი
 4. ტავანიკი
 5. ტავიპეკი ® კაფსულები
 6. ტაზეპამი
 7. ტაზოცინი
 8. ტაიქოლდი
 9. ტალიზი
 10. ტალინოლოლი
 11. ტალიტონი
 12. ტალციდი
 13. ტამანუ არნიკა (ნატუროპათი)
 14. ტამიკი
 15. ტამსაპროსტი
 16. ტამსულოზინის ჰიდროქლორიდი
 17. ტანაკანი
 18. ტანტუმ ვერდე
 19. ტანტუმ როზა
 20. ტარაგონი ორალური წვეთი
 21. ტარდი
 22. ტარდიფერონი
 23. ტარივიდი
 24. ტარკა
 25. ტარომენტინი
 26. ტარტეფედრელ ნ
 27. ტაუფონი
 28. ტაფაზოლი
 29. ტაქოკომბი
 30. ტაქსოტერი
 31. ტაქსოტერი
 32. ტებანტინი
 33. ტებოკანი
 34. ტეგრეტოლი
 35. ტევაგრასტიმი
 36. ტეიკოპლანინი-TF
 37. ტეიკოპლანინი-ჰუმანითი
 38. ტემპანგინოლი
 39. ტენზილინი
 40. ტენზიომინი
 41. ტენზისპესი
 42. ტენონიტროზოლი
 43. ტენორმინი
 44. ტერავიტი
 45. ტერაფლექსი
 46. ტერაფლუ გრიპისა და გაცივების საწინააღმდეგო
 47. ტერბინაფინი ჰუმანითი
 48. ტერბონილი (ტაბლეტები)
 49. ტერიქსი
 50. ტერჟინანი
 51. ტერსო
 52. ტერფენადინი შტადა
 53. ტერცეფი
 54. ტესირონი
 55. ტესტის კომპოზიტუმ ნ
 56. ტესტოსტერონი პროპიონატი
 57. ტეტანუსის საწინააღმდეგო შრატი
 58. ტეტესეპტი ბრონქიალ აქტივი 10 გ-100 მლ სიროფი
 59. ტეტესეპტი, გაციების საწინააღმდეგო მყარი კაფსულები
 60. ტეტესეპტი, გელენკი 1200 ინტენს პლუსი
 61. ტეტესეპტი, კაფსულები ევკალიპტის ზეთით
 62. ტეტრაციკლინი
 63. ტექნოფერი
 64. ტექსამენი
 65. ტიაპროფენის მჟავა
 66. ტიბერალი
 67. ტიზერცინი
 68. ტიკლიდი
 69. ტილტოფი
 70. ტიმოლოლ-პოსი
 71. ტიმოპტიკი
 72. ტინგრექსი
 73. ტინიდაზოლი
 74. ტიოქტაციდი® 600 T ტიოქტაციდი® 600 HR
 75. ტირფენსი
 76. ტობიზილი
 77. ტობრადექსი
 78. ტობრასტილი
 79. ტობრექსი
 80. ტობრიმედი
 81. ტობროსოპტი 0,3%
 82. ტოკოვიდ სუპრაბიო
 83. ტოკოფარმ ნეო
 84. ტოკოფეროლის აცეტატი
 85. ტოლპერიზონი
 86. ტონზილგონი® N
 87. ტონზილოტრენი
 88. ტოპეფსილი
 89. ტოპრა
 90. ტორაგამა 10 მგ
 91. ტორადოლი
 92. ტორადოლი
 93. ტორვიტინი
 94. ტორნამი
 95. ტორნაქსონი
 96. ტორო-სანოველი
 97. ტოტალფერი
 98. ტოტემა
 99. ტოქსივენოლი
 100. ტრავატანი
 101. ტრავისილი
 102. ტრავოკორტი
 103. ტრამალი
 104. ტრანესტატი
 105. ტრანსფერ ფაქტორი AIS-იმუნოსუპრესორი D7 (ნატუროპათი)
 106. ტრანსფერ ფაქტორი HSV ტიპი I და ტიპი II, D7 (ნატუროპათი)
 107. ტრანსფერ ფაქტორი Monilia Albicans D7 (ნატუროპათი)
 108. ტრაუმელ S
 109. ტრენტალი
 110. ტრიამპურ კომპოზიტუმი
 111. ტრიამტერენი
 112. ტრიანოლი
 113. ტრიბუქსი ფორტე
 114. ტრი-ვი პლუსი
 115. ტრივიზიონი
 116. ტრიზისტონი
 117. ტრიიოდთირონინი (ნატუროპათი)
 118. ტრიმებუტინი
 119. ტრიმეკორი
 120. ტრიმეტაბოლი
 121. ტრიმეტაზიდინი ჰუმანითი
 122. ტრიოვიტი
 123. ტრიოსონი
 124. ტრიპტოფანი (ნატუროპათი)
 125. ტრი-რეგოლი
 126. ტრიტაცე 10 მგ
 127. ტრიტიკო
 128. ტრიფლუოპერაზინი-
 129. ტრიხოპოლი
 130. ტროპიკამიდი
 131. ტროპინდოლი
 132. ტროპისეტრონი
 133. ტროქსევაზინი
 134. ტროქსერუტინი
 135. ტრუქსალი
 136. ტუბერტამი
 137. ტუგევია
 138. ტულიპი
 139. ტულოზინი
 140. ტუნაზოლი
 141. ტურბო გელი
 142. ტუსივინი-ორალური წვეთი
 143. ტუსინი
 144. ტუსიფენი
 145. ტუსიფლუიდი
 146. ტუტუკონი
 147. ტუხტის სიროფი ჟოლოთი და მარწყვით

 1. უბიმოლი-200
 2. უბიხინონ კომპოზიტუმი
 3. უდექსი
 4. უვამინი რეტარდი
 5. უვიმაგი B6
 6. უვირომედი
 7. უზარა
 8. უთროცინი-250
 9. ულგანოლი
 10. ულტრავისტი
 11. ულტრაკაინი D-S ფორტე
 12. ულცეპრაზოლი
 13. ულცერონი
 14. უმერანი-75
 15. უმეფლუკი
 16. უმკალორი
 17. უნიდოქს სოლუტაბი
 18. უნივერტანი
 19. უნი-ზოლი
 20. უნიკლოფენი 0,1%
 21. უნიკრეონი D
 22. უნიმერ ბეიბი
 23. უნიფლექს-დუალი
 24. უნკასტიმი (ნატუროპათი)
 25. უნოცეფი
 26. უპსავიტი ვიტამინი C
 27. ურალიტ უ
 28. ურეგიტი
 29. ურიკლარი
 30. უროგრაფინი
 31. ურო-ვაქსომი
 32. ურო-კომპლექსი
 33. ურონატი (გრანული)
 34. უროპანი
 35. ურორეკი
 36. უროტოლი
 37. უროტრაქტინი
 38. უროფლოქსი
 39. უროფოლიტროპინი
 40. უროჰერბი
 41. ურსოდეოქსიქოლის მჟავა
 42. ურსოკამი
 43. ურსოლიზინი
 44. ურსომაკი
 45. ურსოსანი
 46. ურსოფალკი
 47. ურტიდინი
 48. უტროჟესტანი