პრეპარატების ჩვენებები – ფ ქ ღ ყ

.

1 – 9/A – Z/ ა / ბ / გ / დ / ე ვ ზ / თ ი / / / მ ნ / / / / ტ უ / ფ ქ ღ ყ / შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ


 1. ფაგესტაფი
 2. ფაგიო
 3. ფალიმინტი
 4. ფამეტოლი
 5. ფამვირი
 6. ფამოსანი
 7. ფარინგოსეპტი
 8. ფარკლობენტი კრემი
 9. ფარკოსოლვინი
 10. ფარლოსარი
 11. ფარმადექსი თვალის წვეთები 0.1%
 12. ფარმატექსი
 13. ფარმორუბიცინი
 14. ფაროენზიმი HB
 15. ფარსმანდუკის ბალახი
 16. ფარფოლიოდ – Zn
 17. ფაქტივი
 18. ფაქტორი IX
 19. ფაქტორი დერმიკო
 20. ფებროფიდი
 21. ფევარინი
 22. ფეზამი
 23. ფეიბა
 24. ფელოჰექსალი
 25. ფემაპლექსი
 26. ფემარა
 27. ფემარინი
 28. ფემიგრა
 29. ფემიზოლი
 30. ფემინელლა
 31. ფემინიტი
 32. ფემოსტონი
 33. ფენაზეპამი
 34. ფენელინი ორალური წვეთები
 35. ფენელინის რბილი კაფსულა
 36. ფენიბუტი ნეო
 37. ფენისტილი
 38. ფენკაროლი
 39. ფენოგელი
 40. ფენოქსიმეთილპენიცილინი
 41. ფენოქსიმეთილპენიცილინი
 42. ფენტანილი
 43. ფეპორინი-ჰუმანითი
 44. ფერვექსი
 45. ფერიმაქსი სიროფი
 46. ფერლატუმი
 47. ფერმენტალი
 48. ფერო-დენკი 50
 49. ფეროვიტ ფორტე
 50. ფეროვიტი
 51. ფეროლინ C
 52. ფერონატი
 53. ფერონიუმი
 54. ფეროპლექსი
 55. ფეროპოლი
 56. ფეროტონი
 57. ფერო-ფოლგამა
 58. ფეროფოლინი
 59. ფერპლექს ფოლი
 60. ფერსინოლ Z
 61. ფერსინოლი
 62. ფერუმ ლეკი
 63. ფესტალი
 64. ფექსოფენი სანოველი
 65. ფიბრობლასტების ზრდის ფაქტორი (ნატუროპათი)
 66. ფიბრო-ვეინი
 67. ფიბრონი
 68. ფიგურინი
 69. ფიგურონატი
 70. ფიდატო
 71. ფილიგრა
 72. ფინალგელი
 73. ფინალგონი
 74. ფინლეპსინი
 75. ფინლეფსინი
 76. ფიტო კრემი
 77. ფიტოლაქსი 0,25გ
 78. ფიტოლიზინი
 79. ფიტომინი
 80. ფიტორემი
 81. ფიტოსედი
 82. ფლავინოდი
 83. ფლამაქსი
 84. ფლაპროქსი
 85. ფლატინი
 86. ფლატონი
 87. ფლებოდია
 88. ფლემოკლავ სოლუტაბი
 89. ფლემოქსინ სოლუტაბი
 90. ფლექსიდი
 91. ფლექსუსი
 92. ფლიქსონაზი
 93. ფლოგენზიმი
 94. ფლორა აფი
 95. ფლორაგინი
 96. ფლორანორმი
 97. ფლორანსი ჰუმანითი
 98. ფლორაჯინი
 99. ფლოსტერონი
 100. ფლოქსადექსი თვალის/ყურის სუსპენზია
 101. ფლოქსიმედი
 102. ფლუანქსოლი
 103. ფლუდარა
 104. ფლუდისოფტი
 105. ფლუდიტეკი
 106. ფლუზამედი
 107. ფლუიმუცილი
 108. ფლუიფორტი ® სიროფი
 109. ფლუკამი
 110. ფლუკონა-დენკი 100
 111. ფლუკონი კაფსულები
 112. ფლუკორალი
 113. ფლუოქსეტინი
 114. ფლუოცინოლონ აცეტონიდი
 115. ფლუპამიდი სანოველი
 116. ფლუჟენილის ვაგინალური გელი
 117. ფლურაცედილი 5%
 118. ფლუტანი
 119. ფლუტინაზი-ჰუმანითი
 120. ფლუტინექსი
 121. ფლუქოლდი სიროფი
 122. ფლუქოლდი ჩაი
 123. ფლუქოლდ-ნ
 124. ფლუცინარი
 125. ფოზიტონი
 126. ფოკუსინი
 127. ფოლიბერი
 128. ფოლიკულინის ზეთოვანი ხსნარი
 129. ფოლიკულმასტიმულირებელი ჰორმონი (ნატუროპათი)
 130. ფოლიმონი
 131. ფოლის მჟავა
 132. ფომეპიკელ D5 ამპულები (ნატუროპათი)
 133. ფორალესი
 134. ფორკანი
 135. ფორლაქსი
 136. ფორმასანი წვეთები (ნატუროპათი)
 137. ფორმიდრონი
 138. ფორსეფი
 139. ფორტაკელ D3 სანთლები (ნატუროპათი)
 140. ფორტაკელ D4 კაფსულები (ნატუროპათი)
 141. ფორტაკელ D5 ამპულები (ნატუროპათი)
 142. ფორტაკელ D5 ტაბლეტები (ნატუროპათი)
 143. ფორტაკელ D5 წვეთები (ნატუროპათი)
 144. ფორტაკელ D6 ამპულები (ნატუროპათი)
 145. ფორტიკოლი
 146. ფორტონზინი
 147. ფორტრანსი
 148. ფორტუმი
 149. ფორტუმი
 150. ფოსმიცინ-S
 151. ფოსფა-G
 152. ფოსფესტროლი
 153. ფოსფომედი
 154. ფოტილი ფორტე
 155. ფოტილი
 156. ფრაგმინი
 157. ფრანგულაქსი
 158. ფრაქსიპარინი
 159. ფრომილიდი
 160. ფსილო-ბალზამი
 161. ფსორნოჰელ ნ
 162. ფტალაზოლი-დარნიცა
 163. ფტორაფური
 164. ფტოროკორტი
 165. ფუნგოდერმი
 166. ფუნგოლონი
 167. ფურაგინი 50 მგ
 168. ფურონი
 169. ფუროსემიდი
 170. ფუტარონი

 1. ქალის დღიური ფორმულა
 2. ქალმი
 3. ქაფურის ზეთი
 4. ქაფურის მალამო
 5. ქაფურის სპირტი
 6. ქაცვის ზეთი
 7. ქემ მაუს
 8. ქემ მულტი+
 9. ქემ რეჯენ
 10. ქემ ჯინჯერ
 11. ქვადეტრიმი
 12. ქვადროპრილი
 13. ქვენტაკელ D4 კაფსულები (ნატუროპათი)
 14. ქვენტაკელ D5 წვეთები (ნატუროპათი)
 15. ქვენტაკელ D5-D6 ამპულები (ნატუროპათი)
 16. ქვინაქსი
 17. ქვიფენადინი
 18. ქინა ჰომაკორდ ს
 19. ქინდერ იმუნო პაკეტებში
 20. ქინდერიმუნო
 21. ქლეარზალი
 22. ქლორდიაზეპოქსიდი
 23. ქლოროსენე
 24. ქლორპრომაზინი
 25. ქლორჰექსიდინი
 26. ქლოფაზოლინი
 27. ქოლდრინი
 28. ქოლენატი (გრანული)
 29. ქოლერონი
 30. ქოლესტეროლ ლაიფი
 31. ქოლინარტი
 32. ქოლოგრანდი
 33. ქონდრომაქსი
 34. ქონდროქსილი
 35. ქრისოკორ D5 (ნატუროპათი)
 36. ქრისტესისხლას ბალახი
 37. ქსალაკომი
 38. ქსალატანი
 39. ქსანაქსი
 40. ქსელოდა
 41. ქსენიკალი
 42. ქსეომინი
 43. ქსეფოკამი
 44. ქსილოიალი
 45. ქსილომარინი
 46. ქსიმელინი
 47. ქსინოკარდი

ღრუბელა


 1. ყივანახველა-დიფტერია-ტეტანუსის ვაქცინა