პრეპარატების გვერდითი მოვლენები – ბ გ

.

1 – 9/A – Z / ბ გ / დ ე / ვ ზ თ /ი კ / ლ მ / ნ ო / პ ჟ რ ს ტ / უ ფ ქ / ღ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ


 1. ბისაკოდილი

 1. გაბაგამა
 2. გაბაპენტინი
 3. გალაზოლინი
 4. გალანტამინი
 5. გალვუსი
 6. გალიქსი
 7. გალსტენა
 8. გალფერი
 9. გამალეფსინი
 10. გამალიზინი
 11. გამამაქსი
 12. გამაქსონი
 13. გარდეი
 14. გასეკი-20
 15. გასტალი
 16. გასტრიოი
 17. გასტროკინდი
 18. გასტროლიტი
 19. გევისკონ ფორტე
 20. გევისკონი
 21. გელენკ კომპლექსი
 22. გელოფუზინი
 23. გემნილი
 24. გემოზოლს (კოჟრის მალამო)
 25. გემციტაბინ ლეკი
 26. გემციტაბინ ლეკი
 27. გემციტაბინი
 28. გენტამიცინს (საინექციო ხსნარი)
 29. გენტოსი
 30. გერალი
 31. გერიმაქსი ენერჯი
 32. გერიტამინ ნეო
 33. გვირილას ყვავილი
 34. გინგკო Q10
 35. გინეზოლი-7
 36. გინეკოჰელ ნ
 37. გინეპრისტონი
 38. გინესტრილი
 39. გინილაკი
 40. გინიპრალი
 41. გინკობაკელ D1 წვეთები (ნატუროპათი)
 42. გინკობაკელ D4 ამპულები წვეთები (ნატუროპათი)
 43. გინკოპრიმ სმარტი
 44. გინკორ გელი
 45. გინკოფარი
 46. გინკოფარი ფორტე
 47. გინო-ტარდიფერონი
 48. გინო-ტრავოგენი ოვულუმი
 49. გინოტრან ფორტე L
 50. გინოტრანი
 51. გინოტრი
 52. გინოფორტი
 53. გინოჰიალი
 54. გიოქსიზონი
 55. გლატანი
 56. გლაუსანი
 57. გლევო 500
 58. გლემაზი
 59. გლემპიდი
 60. გლიატილინი
 61. გლიბეტიკი
 62. გლივეკი
 63. გლიზი-ემ
 64. გლიკლაზიდი MR –APO
 65. გლიკლამეტი
 66. გლიმეგამა
 67. გლიმეპირიდი ჰუმანითი
 68. გლიმილი
 69. გლიფიქსი ი
 70. გლიფორი
 71. გლიცერინი
 72. გლიცინი
 73. გლუკაგენი
 74. გლუკანტიმი
 75. გლუკოვანსი
 76. გლუკოზა
 77. გლუკორექსი
 78. გლუკოტონი
 79. გლუკოტონი
 80. გლუკოფაგი
 81. გლუკოფაგი
 82. გლუტამი
 83. გლუფერალი
 84. გოლაკსინი
 85. გოლდ რეი
 86. გონალ-F
 87. გორდოქსი
 88. გრანდაქსინი
 89. გრანი-დენკ
 90. გრასალვა
 91. გრასულანი
 92. გრინტეროლი
 93. გრიპ ჰოთი
 94. გრიპო სტოპი
 95. გრიპფერონი
 96. გრიპ-ჰეელი
 97. გრიფოკელ D5 ამპულები (ნატუროპათი)
 98. გროპრინოსინი
 99. გულყვითელას ნაყენი
 100. გუტალაქსი