პრეპარატების უკუჩვენებები – ი კ

.

1 – 9/A – Z / ბ გ / დ ე / ვ ზ თ /ი კ / ლ მ / ნ ო / პ ჟ რ / ს ტ / უ ფ /ქ ღ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ


 1. იარინა
 2. იბანდრონის მჟავა სანდოზი
 3. იბანდრონის მჟავა
 4. იბუპარ ფორტე
 5. იბუპრენი
 6. იდეოსი®
 7. იდრინოლი
 8. ივაკარდი
 9. ივერიუმი
 10. იზოკეტი®
 11. იზო-მაკი რეტარდი
 12. იზონიაზიდი
 13. იზოსორბიდის დინიტრატი
 14. იზოტორანი
 15. იზოფრაი
 16. იმიგრანი
 17. იმოდიუმი
 18. იმოვანი
 19. იმოვაქსი ოერილონსი
 20. იმოპერი
 21. იმუვიტი
 22. იმუნატი
 23. იმუნაქტივი
 24. იმუნინი
 25. იმუნიტექსი
 26. იმუნოკინდი
 27. იმუნოლოკალი
 28. იმუნორიქსი
 29. იმუნო-რიცი
 30. იმუნოსტიმი
 31. იმუტენს PR
 32. იმუტონი
 33. ინგლისური მარილი
 34. ინდაბრიუი
 35. ინდაპამიდი
 36. ინდაპი
 37. ინდაფონი ®
 38. ინდაფონი რეტარდი
 39. ინდივან 400ი
 40. ინდოვაზინი
 41. ინდომეტაცინი
 42. ინესტომი
 43. ინობეკი რეტარდი
 44. ინოკლიმი
 45. ინომექსი
 46. ინსადოლი
 47. ინსომნის ბეიბი
 48. ინსტენონი
 49. ინსუვიტი
 50. ინსულატარდი ჰმ
 51. ინსუფორი
 52. ინტალი ინჰალატორი
 53. ინტელექტაი
 54. ინტესტი ბაქტერიოფაგი თხიერი
 55. ინტეტრიქსი
 56. ინტრონ Aი
 57. ინურეკი
 58. ინფლუციდი
 59. ინჰალიპტი
 60. ინჰიბეისი®
 61. იოდბალანსი
 62. იოდი ლაროფარმა
 63. იოდინოლი
 64. იოდის სპირტხსნარი 5%
 65. იოდოფოლი
 66. იომოგი
 67. იორილ 10ი
 68. იოქსი
 69. იოჰიმბინი
 70. იპიგრიქსი
 71. ირუქსოლი მალამო
 72. ისივენი
 73. ისლა მინტი
 74. ისლა მოოსი
 75. ისმი კიდი
 76. ისმიჟენი
 77. ისოზიდი
 78. იტასპორი ავერსი
 79. იტასპორი
 80. იტრანოლი
 81. იუვიტი წვეთები
 82. იუმექსი
 83. იუნიკალი D3
 84. იფენეკი დერმო

 1. კაბოტრიმი
 2. კადსილაი
 3. კავინტონ ფორტე
 4. კავინტონი
 5. კავსურონი
 6. კათიონორმი
 7. კათიონორმი
 8. კაინოსტატი
 9. კაკტუს კომპოზიტუმ
 10. კალგელი
 11. კალგელი
 12. კალენდულას მალამო დოქტორ ტაისი
 13. კალვაკელ D4
 14. კალიმინი 60 H
 15. კალიუმის იოდიდი
 16. კალიუმ-ნორმინი
 17. კალიფსოლი
 18. კალიფსოლი
 19. კალმაცინ ფორტე
 20. კალმაცინ ფორტე
 21. კალუმიდი
 22. კალცემინი
 23. კალცი დე-დენკი
 24. კალციმაგი
 25. კალციმერინი
 26. კალცინოვაი
 27. კალცინორმ
 28. კალციო 20
 29. კალციპოტრიოლი
 30. კალციუმი +ვიტამინი D3 ვიტრუმი
 31. კალციუმი D3 ნიკომედი ფორტე
 32. კალციუმი-D3 ნიკომედი
 33. კალციუმის გლუკონატი
 34. კალციუმის ფოლინატი
 35. კალციქეაი
 36. კამაგრაი
 37. კამელინი
 38. კამელინფლუი
 39. კამელოტი
 40. კამპტოი
 41. კანაზოლი
 42. კანამიცინი
 43. კანდეზეკ კომბი
 44. კანდიბიოტიკი
 45. კანეფრონი H
 46. კანეფრონი H
 47. კაპეციტაბინ სანდოზი
 48. კაპიდინი
 49. კაპსაგამა დოლორ კრემი 0,05%
 50. კაპსიკამი
 51. კაპტოპრილი+ჰქთ დენკი 50/25
 52. კაპტოპრილი
 53. კაპტოსპეს-H
 54. კაპტი
 55. კარბამაზეპინი
 56. კარბიდოპა/ლევოდოპა USP
 57. კარბოზინი
 58. კარბოპლანი
 59. კარბოპლატინი ებევე
 60. კარდიაკოლი®
 61. კარდივაი
 62. კარდიკეტი®
 63. კარდილოპინი
 64. კარდიო ლაიფი
 65. კარდიო ფორსი
 66. კარდიოლოპინი®
 67. კარდიომაგნილი
 68. კარდირატი
 69. კარდიტონი
 70. კარდოგრელი®
 71. კარდოლაქსი
 72. კარდოპანი-სანოველი
 73. კარდურაი
 74. კარვედიგამაი
 75. კარვედი-დენკი 25ი
 76. კარვედილოლი
 77. კარვიდილი
 78. კარიპაზიმი
 79. კარლეტონი
 80. კარლონ პლიუსი
 81. კარმეტადინი
 82. კარმინატივუმი ბებინოსი
 83. კარნიფოლი
 84. კარტანი
 85. კარუმ-სანოველი
 86. კასტელანის ხსნარი თეთრი
 87. კასტელანის ხსნარი წითელი
 88. კატაბალახას ექსტრაქტი პიტნით
 89. კატაბალახაი
 90. კატაქსოლი
 91. კაფრაი
 92. კბილის წვეთები
 93. კემოდინ პლუსი
 94. კენალოგი
 95. კერნოსანი “ნერვენგაისტი”
 96. კესტინი
 97. კეტამინი
 98. კეტამოი
 99. კეტანოვი
 100. კეტზი
 101. კეტილეპტი
 102. კეტო-გელი
 103. კეტოკონაზოლი (აქტიური ნივთიერება)
 104. კეტოკონაზოლი
 105. კეტოლონგი
 106. კეტონალი
 107. კეტოროლაკი
 108. კეტოროლი
 109. კეტოსპრეი
 110. კეტოსტერილი ®
 111. კეტოტიფენი
 112. კეფენტეკი
 113. კეფპიმი 1გი
 114. კვადიმაქსი
 115. კვადრიპინი
 116. კვადრიცაი
 117. კვამატელი
 118. კიდოფენი
 119. კილოკილერი
 120. კინაზე-N
 121. კინდინორმი
 122. კინეტიკონი
 123. კინიტოი
 124. კლავერა ბიდი
 125. კლავომედი სუსპენზია
 126. კლავომედი
 127. კლამოქსი
 128. კლარითრომიცინი
 129. კლარიტინი
 130. კლარიქსი
 131. კლარიციდი 250 მგ
 132. კლაფორანი
 133. კლემასტინი
 134. კლექსიპარინი
 135. კლიმადინონი
 136. კლიმაკტ-ჰეელი
 137. კლიმალანინი
 138. კლიმარაი
 139. კლიმაქტოპლანი K
 140. კლიმაქტო-რიცი ®
 141. კლიმოდიენი
 142. კლიმონორმი
 143. კლინდამიცინი
 144. კლინდაცინ T
 145. კლინიზოლი
 146. კლოდიფენი
 147. კლოვეიტი
 148. კლომეზოლი ვაგინალური სუპოზიტორია
 149. კლონაზეპამი
 150. კლონიდინი
 151. კლოპი-დენკი 75
 152. კლოპიდოგრელი ჰუმანითი
 153. კლოპიდონი
 154. კლოპიდოქსანი
 155. კლოპიქსოლ-აკუფაზი®
 156. კლოპიქსოლი®
 157. კლორიფორტი
 158. კლოსტილბეგიტი®
 159. კლოტრი-დენკი 1% კრემი
 160. კლოტრიმაზოლი
 161. კლოფიტი
 162. კლოქსაცინი
 163. კოგნიციდი
 164. კოდეინი
 165. კო-დიოვანი ®
 166. კო-ენალაპრილ H
 167. კოენზა QLი
 168. კოენზიმ Q 10 (უბიქინონი)
 169. კოენზიმ კომპოზიტუმი
 170. კო-ვალტანი
 171. კოვონია საინჰალაციო წვეთები
 172. კოვონია ღამის ფორმულა
 173. კოვონია ყელის სპრეი
 174. კოზაარი
 175. კორდაი
 176. კოკარბოქსილაზა
 177. კოკარნიტი
 178. კოკლავი
 179. კოლადერმი
 180. კოლდრექს ბრონქო
 181. კოლდფლუი
 182. კოლედანი
 183. კოლერინი
 184. კოლი Bი
 185. კოლიკ-ეზი
 186. კოლინი
 187. კოლისპასი
 188. კოლისტატი-ჰუმანითი
 189. კოლნარი-სანოველი
 190. კოლოკიტი
 191. კოლოსარ-დენკი 50/12.5
 192. კოლოცინტის-ჰომაკორდი
 193. კოლპოტროფინი ®
 194. კოლხური მალამო
 195. კომბინოსი
 196. კომბიციდი
 197. კო-მირატი
 198. კომპლიგამი B
 199. კონვულსოფინი
 200. კონვურატი
 201. კონკორ კორი
 202. კონკორი
 203. კონტრაკტუბექსი
 204. კონტრაჰისტი
 205. კონტრიკალი
 206. კოპილვიტი
 207. კოჟრის საწინააღმდეგო მალამო
 208. კორდანუმი
 209. კორდაფენი
 210. კორდიქსი
 211. კორდიცეფსი
 212. კორექტინი
 213. კორვალ-G
 214. კორვალნატის წვეთები
 215. კორვალოლი
 216. კორინფარი
 217. კორიპრენი
 218. კორნევიტი
 219. კორსიზი
 220. კოფეინ-ბენზოატის ნატრიუმი
 221. კოქსიბეტი
 222. კრალექსი
 223. კრალონინ ტროპფენი
 224. კრალონინი
 225. კრეზამი
 226. კრილომაქსი კაფსულაი
 227. კრილომი
 228. კრისტეპინი
 229. კრომოგენი
 230. კუზიკრომი
 231. კუპლატონი
 232. კუპრუკელ D3
 233. კუპრუკელ D4 ამპულები
 234. კურანტილი
 235. კურიოზინ გელი
 236. კურიოზინი
 237. კუტის კომპოზიტუმ ნ