პრეპარატების გვერდითი მოვლენები – ნ ო

.

1 – 9/A – Z / ბ გ / დ ე / ვ ზ თ /ი კ / ლ მ / ნ ო / პ ჟ რ ს ტ / უ ფ ქ / ღ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ


 1. ნადიკლოქსი
 2. ნაველბინი
 3. ნაველბინი
 4. ნავობანი
 5. ნაზივინი
 6. ნაზოფანი
 7. ნაკლოფენი
 8. ნაკომი
 9. ნაკომი
 10. ნალგეზინი
 11. ნალოქსონი
 12. ნანიპრუსი
 13. ნანო მელატონინი
 14. ნანო ომეგა 3
 15. ნანოკალცი
 16. ნაპრიუსი
 17. ნაპროფი
 18. ნარივენტი
 19. ნაროპინი
 20. ნასენი
 21. ნასოალდო
 22. ნასობეკი
 23. ნატალსიდი
 24. ნატრიუმის თიოსულფატი-დარნიცა
 25. ნატრიუმის ლაქტატის კომბინირებული ხსნარი
 26. ნატრიუმის ქლორიდი
 27. ნატურკაფს კოენზიმი Q10
 28. ნაფაზოლინი
 29. ნახშირი გააქტივებული
 30. ნებეტა
 31. ნებიდოი
 32. ნებივოლოლი შტადა
 33. ნებივორლდი
 34. ნედოკრომილი
 35. ნევიგრამონი
 36. ნევრალონი
 37. ნევროზალი
 38. ნევროსტიმი
 39. ნევროქსინ ფორტე
 40. ნეიპოგენი
 41. ნეირაქსინი B
 42. ნეიროლეფსინი
 43. ნეირომიდინი
 44. ნეირორუბინი
 45. ნეიროქსი
 46. ნელადექსი
 47. ნეო ბოროჩილინა “C”
 48. ნეოაგრეგანი
 49. ნეოართრი
 50. ნეობლოკი
 51. ნეო-ენტეროსეპტოლი
 52. ნეოზოლინი
 53. ნეომილდრონატი
 54. ნეოპერტუსინი
 55. ნეოპლატს (კაფსულები)
 56. ნეოპრაზოლი
 57. ნეოსილი
 58. ნეოსორბი
 59. ნეოსპირინი + C
 60. ნეოტონი
 61. ნეოქოლდი
 62. ნეოქონდრი
 63. ნეოცეფი
 64. ნერვოჰელ ნ
 65. ნერმო პლუსი
 66. ნერმოი
 67. ნეტრომიცინი
 68. ნეულასტიმი
 69. ნეურალგო-რეუმ-ინელი
 70. ნეუროქსინი
 71. ნეფაზანი
 72. ნექსიუმი
 73. ნივალინი
 74. ნიზიტა
 75. ნიზოკონი
 76. ნიკეტამიდი
 77. ნიკოტინის მჟავა-დარნიცა
 78. ნიკოშპანი
 79. ნიმესილი
 80. ნიმოტოპი
 81. ნიმუსოლის ტაბლეტი
 82. ნისტატინი
 83. ნიტიფორი
 84. ნიტოპი
 85. ნიტრაზეპამი
 86. ნიტრომინტი
 87. ნიტროს (საინექციო)
 88. ნიტროფუნგინი
 89. ნიტროფურალი
 90. ნიტროფურანტოინი
 91. ნიტროქსოლინი
 92. ნიფედი-დენკი 10 რეტადი
 93. ნიფედიპინი
 94. ნიფედიპრესი
 95. ნიფლოქსი
 96. ნიფლუმის მჟავა
 97. ნიფურატელი
 98. ნიქსარი
 99. ნოვაკარდი Q10-ი
 100. ნოვალანსი
 101. ნოვანეფრონი
 102. ნოვარესტი
 103. ნოვასანი
 104. ნოვაქოლინი
 105. ნოვინეტი
 106. ნოვო ნორმი
 107. ნოვოკაინი
 108. ნოვოლაქსი
 109. ნოვო-პასიტი
 110. ნოზეილინი
 111. ნოზიფოლ-დ
 112. ნოლაქსენი
 113. ნოლიპრელ არგინინი
 114. ნოლპაზა
 115. ნონბლონი
 116. ნონდეპრესი
 117. ნონპრესი
 118. ნოოტროპილი
 119. ნოოფენი
 120. ნო-პეინი
 121. ნორვასკი
 122. ნორკოლუტი
 123. ნორმატინი
 124. ნორმეგი
 125. ნორმოდიპინი
 126. ნორმოკიდი
 127. ნორმოლიპი
 128. ნორმოსტოპი
 129. ნორმოფოლი
 130. ნორმოშპირონი
 131. ნორმოჯინი
 132. ნორპრესდონი
 133. ნორპროლაკი
 134. ნორტივანი
 135. ნორფლოქსაცინი
 136. ნო-სპაზმა
 137. ნოტას (წვეთები, ტაბლეტები)
 138. ნოფლუქსი
 139. ნოფუნგი
 140. ნოქსიბელი 30
 141. ნო-შპალგინი
 142. ნუკლეო ცმფ ფორტე
 143. ნულოქს სფიდიტაბსი
 144. ნუროპლექს ფორტე
 145. ნუროფენ ფორტე
 146. ნუროფენი
 147. ნუროფენი
 148. ნუროფენი® საბავშვო
 149. ნუქს ვომიკა-ჰომაკორდი

 1. ოდაბან სპრესი
 2. ოდესტონი
 3. ოვარიუმ კომპოზიტუმი
 4. ოვესტინი
 5. ოკომისტინი
 6. ოლზაპი
 7. ოლზაპი
 8. ოლიგოვიტი
 9. ოლტარი
 10. ოლფენი
 11. ომარონი
 12. ომეგარდი
 13. ომეზოლი
 14. ომეპრაზოლი
 15. ომეპრაზოლი
 16. ომეპრაზოლი EM
 17. ომეპრაზოლი ნეო
 18. ომეპრაზოლი-ჰუმანითი
 19. ომესამი
 20. ომესამი D3
 21. ომესამი კარდიო
 22. ომესამი კიდსი
 23. ომესამი სიროფი
 24. ომესამი ფორტე
 25. ომნადრენი 250
 26. ომნიკ ოკასი
 27. ომნიკი
 28. ომნიპაკი
 29. ომნიტროპი
 30. ონბრეზ ბრიზჰაილერი
 31. ონდა
 32. ონდანტორი
 33. ონიქომალსანი
 34. ონიქოსანი
 35. ოპერილი
 36. ოპერილი P
 37. ოპტიბეტოლი
 38. ოპტიმალი
 39. ოპტორეპეირი
 40. ორალური უნაზინი
 41. ორგამეტრილი
 42. ორინოლი პლუსი
 43. ორლეპტი
 44. ორლიპი
 45. ორმიცინი
 46. ორნაკარდი
 47. ორნაკლინის ვაგინალური სანთლები
 48. ორნაფერი
 49. ორნილი
 50. ორნისიდი
 51. ორნისიდი ფორტე
 52. ორნიფლოქსი
 53. ორნიქსილი
 54. ორნოვინი
 55. ორნოფლექსი
 56. ორონორმი
 57. ოროტის მჟავა
 58. ორცერინი
 59. ორციპოლი
 60. ორციპრენალინი
 61. ოსარბონი
 62. ოსარბონი ვაგ. სანთელი
 63. ოსმო-ადალატი
 64. ოსპამოქსი
 65. ოსტალონი
 66. ოსტემაქს 70 კომფორტი
 67. ოსტეობიოსი
 68. ოსტეოგენონი
 69. ოსტეოჰარდი
 70. ოსტეოჰელ სი
 71. ოტიზოლი
 72. ოტინუმი
 73. ოტიპაქსი
 74. ოტოფა
 75. ოტრივინი
 76. ოუბაინი
 77. ოფთავიჟენი პლიუსი
 78. ოფთავიტი
 79. ოფთალმოფერონი
 80. ოფთან დექსამეტაზონი
 81. ოფთან თიმოლოლი
 82. ოფთან კატახრომი
 83. ოფთაქვიქსი
 84. ოფლოტასი
 85. ოფლოქსინი
 86. ოფლოჰექსალი
 87. ოფტან კატაქრომი (თვალის წვეთები)
 88. ოქსავიატინი
 89. ოქსაზეპამი
 90. ოქსიალი თვალის წვეთები
 91. ოქსიბრალი
 92. ოქსივინი
 93. ოქსიკორტი
 94. ოქსიმეტაზოლინი
 95. ოქსიტენი
 96. ოქსიფორი
 97. ოქსოლინი
 98. ოქტისეპტი გელი
 99. ოქტრეტექსი