პრეპარატების გვერდითი მოვლენები – ი კ

.

1 – 9/A – Z / ბ გ / დ ე / ვ ზ თ /ი კ / ლ მ / ნ ო / პ ჟ რ ს ტ / უ ფ ქ / ღ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ


 1. იარინა
 2. იბანდრონის მჟავა
 3. იბანდრონის მჟავა სანდოზი
 4. იბუპარ ფორტე
 5. იბუპრენი
 6. იბუფენი
 7. იდეოსი
 8. იდრინოლი
 9. ივაკარდი
 10. იზოკეტი
 11. იზო-მაკი რეტარდი
 12. იზონიაზიდი
 13. იზოსორბიდის დინიტრატი
 14. იზოტორანი
 15. იზოფრა
 16. იმიგრანი
 17. იმირანი
 18. იმოვანი
 19. იმოვაქსი ოერილონსი
 20. იმოპერი
 21. იმპლიკორი
 22. იმუვიტი
 23. იმუნალი
 24. იმუნატი
 25. იმუნატი
 26. იმუნატი
 27. იმუნატი
 28. იმუნინი
 29. იმუნიტექსი
 30. იმუნოკინდი
 31. იმუნორიქსი
 32. იმუნო-რიცი
 33. იმუნოსტიმი
 34. ინგლისური მარილი
 35. ინდაბრიუი
 36. ინდაპამიდი
 37. ინდაპი
 38. ინდაფონი
 39. ინდაფონი რეტარდი
 40. ინდივან 400
 41. ინდოვაზინი
 42. ინდომეტაცინი (ტაბლეტი, მალამი)
 43. ინესტომი
 44. ინობეკი რეტარდი
 45. ინოკლიმი
 46. ინომექსი
 47. ინსადოლი
 48. ინსტენონი
 49. ინსუვიტი
 50. ინსულატარდი ჰმ
 51. ინსულატარდი ჰმ
 52. ინსუფორი
 53. ინტალი ინჰალატორი
 54. ინტელექტა
 55. ინტესტი ბაქტერიოფაგი თხიერი
 56. ინტეტრიქსი
 57. ინტრონ A
 58. ინურეკი
 59. ინფაკოლი
 60. ინფლუციდი
 61. ინჰიბეისი
 62. იოდბალანსი
 63. იოდბალანსი
 64. იოდბალანსი
 65. იოდი ლაროფარმა
 66. იოდინოლი
 67. იოდოფოლი
 68. იომოგი
 69. იორილ 10ი
 70. იოქსი
 71. იოჰიმბინი
 72. იპერტროფანი
 73. იპიგრიქსი
 74. ირიტეკი
 75. ირუქსოლის მალამო
 76. ისივენი
 77. ისლა მინტი
 78. ისლა მოოსი
 79. ისმიჟენი
 80. ისოზიდი
 81. იტასპორი
 82. იტასპორი ავერსი
 83. იტრანოლი
 84. იტრაციმი
 85. იუვიტის წვეთები
 86. იუმექსი
 87. იუნიკალი D3
 88. იფენეკი დერმო
 89. იფენეკი დერმო

 1. კაბოტრიმი
 2. კადსილა
 3. კადუეტი
 4. კავინტონ ფორტე
 5. კავინტონი
 6. კავსურონი
 7. კაინოსტატი
 8. კაკტუს კომპოზიტუმ ს
 9. კალენდულას მალამო დოქტორ ტაისი
 10. კალიმინი 60 H
 11. კალიუმის იოდიდი
 12. კალიუმ-ნორმინი
 13. კალიფსოლი
 14. კალმაცინ ფორტე
 15. კალსისი
 16. კალუმიდი
 17. კალუმიდი
 18. კალცემინი
 19. კალცი დე-დენკი
 20. კალციმაგი
 21. კალცინორმ D3
 22. კალციო 20
 23. კალციპოტრიოლი
 24. კალციუმი +ვიტამინი D3 ვიტრუმი
 25. კალციუმი-D3 ნიკომედი
 26. კალციუმის გლუკონატი
 27. კალციუმის ფოლინატი
 28. კალციქეა
 29. კამაგრა
 30. კამელინი
 31. კამელინფლუ
 32. კამელოტი
 33. კამპტო
 34. კანამიცინი
 35. კანდეზეკ კომბი
 36. კანდიბიოტიკი
 37. კაპიდინი
 38. კაპსიკამი
 39. კაპტი
 40. კაპტოპრილი
 41. კაპტოპრილი+ჰქთ დენკი 50/25
 42. კაპტოსპეს-H
 43. კარბამაზეპინი
 44. კარბიდოპა/ლევოდოპა USP
 45. კარბოზინი
 46. კარბოპლანი
 47. კარბოპლატინი-ებევე
 48. კარდიაკოლი
 49. კარდივა
 50. კარდიკეტი
 51. კარდიკეტი
 52. კარდილოპინი
 53. კარდიო ფორსი
 54. კარდიოლოპინი
 55. კარდიომაგნილი
 56. კარდირატი
 57. კარდიტონი
 58. კარდოგრელი
 59. კარდოლაქსი
 60. კარდოპანი-სანოველი
 61. კარდურა
 62. კარვედიგამა
 63. კარვედი-დენკი 25
 64. კარვედილოლი
 65. კარვიდილი
 66. კარიპაზიმი
 67. კარლეტონი
 68. კარლონ პლიუსი
 69. კარმეტადინი
 70. კარმინატივუმი ბებინოსი
 71. კარსილ ფორტე
 72. კარსილი
 73. კარტანი
 74. კარუმ-სანოველი
 75. კატაბალახა
 76. კატაბალახას ექსტრაქტი პიტნით
 77. კატაბალახას ფესვები და ფესურები
 78. კატაქსოლი
 79. კაფრა
 80. კენალოგი
 81. კერნოსანი “ნერვენგაისტი”
 82. კესტინი
 83. კეტამინი
 84. კეტამოი
 85. კეტანოვი
 86. კეტზი
 87. კეტილეპტი
 88. კეტო-გელი
 89. კეტოკონაზოლი ი
 90. კეტოკონაზოლი ი
 91. კეტოლონგი
 92. კეტონალი
 93. კეტონალი
 94. კეტოროლაკი APO
 95. კეტოროლი
 96. კეტოსპრეი
 97. კეტოსტერილი
 98. კეტოტიფენი
 99. კეტოტიფენი
 100. კეფენტეკი
 101. კვადიმაქსი
 102. კვადრიპინი
 103. კვადრიცა
 104. კვადრიცა
 105. კვამატელი
 106. კიდოფენი
 107. კინდინორმი
 108. კინეტიკონი
 109. კინიტოი
 110. კლავერა ბიდი
 111. კლავომედი
 112. კლავომედი სუსპენზია
 113. კლამოქსი
 114. კლარითრომიცინი
 115. კლარიტინი
 116. კლარიქსი
 117. კლარიციდი
 118. კლაფორანი
 119. კლემასტინი
 120. კლექსიპარინი
 121. კლიმადინონი
 122. კლიმაკტ-ჰეელი
 123. კლიმალანინი
 124. კლიმარა
 125. კლიმაქტოპლანი K-ი
 126. კლიმაქტო-რიცი
 127. კლიმოდიენი
 128. კლიმონორმი
 129. კლინდამიცინი
 130. კლინდაცინ T
 131. კლინიზოლი
 132. კლოდიფენი
 133. კლოვეიტი
 134. კლომეზოლი ვაგინალური სუპოზიტორია
 135. კლონაზეპამი
 136. კლონიდინი
 137. კლონიდინი
 138. კლოპიგამა
 139. კლოპი-დენკი
 140. კლოპიდოგრელი
 141. კლოპიდონი
 142. კლოპიქსოლ-აკუფაზი
 143. კლოპიქსოლი
 144. კლორიფორტი
 145. კლოსტილბეგიტი
 146. კლოსტილბეგიტი
 147. კლოტრი-დენკი 1% კრემი
 148. კლოტრიმაზოლი
 149. კლოტრიმაზოლი
 150. კლოფიტი
 151. კლოქსაცინი
 152. კო დიროტონი
 153. კო-ამლესა
 154. კოაქსილი
 155. კოგნივერი
 156. კოგნიციდი
 157. კოდეინი
 158. კო-დიოვანი
 159. კო-ენალაპრილ H
 160. კოენზა QL
 161. კოენზიმ კომპოზიტუმი
 162. კო-ვალტანი
 163. კოვონია ამოსახველებელი მიქსტურა მენთოლით
 164. კოვონია საინჰალაციო წვეთები
 165. კოვონია ღამის ფორმულა
 166. კოვონია ყელის სპრეი
 167. კოზაარი
 168. კო-ირდა
 169. კოკარბოქსილაზა
 170. კოკარნიტი
 171. კოკლავი
 172. კოლდრექს ბრონქო
 173. კოლდფლუი
 174. კოლედანი
 175. კოლერინი
 176. კოლი B-ი
 177. კოლიკ-ეზი
 178. კოლინი
 179. კოლისპასი
 180. კოლისტატი-ჰუმანითი
 181. კოლნარი-სანოველი
 182. კოლოკიტი
 183. კოლომიცინი
 184. კოლოსარ-დენკი
 185. კოლოცინტის-ჰომაკორდი
 186. კოლპოტროფინი
 187. კომბიციდს (ტაბლეტები)
 188. კო-მირატი
 189. კომფორტი დეი
 190. კომფორტი ნაითი
 191. კონვულსოფინი
 192. კონვურატი
 193. კონკორ კორი
 194. კონკორი
 195. კონტრაკტუბექსი
 196. კონტრაჰისტი
 197. კონტრიკალი
 198. კოჟრის საწინააღმდეგო მალამო
 199. კორდანუმი
 200. კორდაფენი
 201. კორდიქსი
 202. კორდიცეფსი
 203. კორექტინი
 204. კორვალნატის წვეთები
 205. კორვალოლი
 206. კორვენოლი
 207. კორინფარი
 208. კორიპრენი
 209. კორნევიტი
 210. კორსიზი
 211. კორტოპი
 212. კოფეინ-ბენზოატის ნატრიუმი
 213. კრალექსი
 214. კრალონინ ტროპფენი
 215. კრალონინი
 216. კრილომაქსი კაფსულა
 217. კრისტეპინი
 218. კრომოგენი
 219. კუზიკრომი
 220. კუპლატონი
 221. კუპრუკელ D3 (ნატუროპათი)
 222. კუპრუკელ D4 ამპულები (ნატუროპათი)
 223. კურანტილი
 224. კურიოზინი
 225. კუროსურფი
 226. კუტის კომპოზიტუმ ნ